ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες

Α.Ορισμός


Μεταφερόμενος (τροχήλατος) πυροσβεστήρας : πυροσβεστήρας, ο οποίος σχεδιαστεί ώστε να είναι μεταφερόμενος, να λειτουργεί με το χέρι και να συνολική μάζα πάνω από 20 Kg.
Δύο κελύφη μπορεί να ενωθούν ώστε να σχηματίσουν μία μονάδα η οποία βεβαίως υπόκεινται στους περιορισμούς που θέτει το πρότυπο για το ονομαστικό φορτίο των τροχήλατων πυροσβεστήρων.

Β.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
Ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας χαρακτηρίζεται από τον τύπο του κατασκευαστικού μέσου που περιέχει. Επί του παρόντος υπάρχουν :
Πυροσβεστήρες κόνεως Πυροσβεστήρες νερού Πυροσβεστήρες νερού με πρόσθετα Πυροσβεστήρες αφρού


 
 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823