ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Γ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ


Γ.1 Ονομαστικά Φορτία

Πυροσβεστήρες Κόνεως Πυροσβεστήρες βάσης νερού
50 Kg 45 ή 50 lit

 
Γ.2 Ανοχές στην πλήρωση

Πυροσβεστήρες Κόνεως Πυροσβεστήρες βάσης νερού
+ -  2% (+) Ο %

(-) 5 %

Για το φορτίο του φιαλιδίου του προωθητικού μέσου η ανοχή είναι (Ο έως -5) %.


Δ. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ, ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΕΩΣ


Δ.1 Διάρκεια Λειτουργίας


                                                 Πυροσβεστήρες κόνεως 50 kg

Τύπος Διάρκεια Λειτουργίας σε sec
Ελάχιστη (min) Μέγιστη (max)
Ι 30 50
II 50 70

 
                                             Πυροσβεστήρες βάσης νερού 45 ή 50 lit

Τύπος  Διάρκεια Λειτουργίας σε sec
Ελάχιστη (min) Μέγιστη (max)
Νερού 60  90
Νερό + πρόσθετα ή αφρός 40 120 Δ.2 Μέγιστο Εναπομένον Φορτίο

Κόνεως Βάσης Νερού
10 % 5 %

Δ.3 Ακτίνα Δράσεως

Η ακτίνα δράσεως ενός πυροσβεστήρα βάσης νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 m.


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823