ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ


Ε.1 Κέλυφος Πυροσβεστήρα

Το κέλυφος του πυροσβεστήρα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/ΕΚ - Εξοπλισμός υπό Πίεση (Σήμανση CE).


Ε.2 Κυρίως Κλείστρο Πυροσβεστήρα
Το κλείστρο του πυροσβεστήρα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/ΕΚ - Εξοπλισμός υπό Πίεση (Σήμανση CE).
Μη μεταλλικά κλείστρα απαγορεύονται.

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΣΤ.1 Διατήρηση του Προωθητικού Μέσου
Η διαρροή από έναν πυροσβεστήρα ή φιαλίδιο προωθητικού αερίου, δ6^ θα τρέπει να ξεπερνάει τις αντίστοιχες τιμές που ορίζονται στο ΕΝ 3 για τους φορητούς πυροσβεστήρες.


ΣΤ.2 Ρυθμιστική Βαλβίδα
Ισχύουν τα ίδια με τους φορητούς πυροσβεστήρες.


ΣΤ.3 Ελαστικός Σωλήνας και Χοάνη
Το μήκος του ελαστικού σωλήνα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 5 μέτρα.

ΣΤ.4 Μηχανισιιός Λειτουργίας & Ασφάλειες
Η δύναμη ή η ενέργεια που απαιτείται για την ενεργοποίηση του πυροσβεστήρα και η δύναμη που απαιτείται για την αφαίρεση της ασφάλειας, 5>εν πρέπει να ξεπερνούν τις αντίστοιχες τιμές που δίνονται για τους φορητούς πυροσβεστήρες στο ΕΝ 3.


ΣΤ.5 Φίλτρο για τους Πυροσβεστήρες βάσης νερού
Απαιτείται η ύπαρξη φίλτρου, όπως και στους φορητούς πυροσβεστήρες.


ΣΤ.6 Ενδεικτικό Πιέσεως (Μανόμετρο)
Ισχύει ότι και για τους φορητούς πυροσβεστήρες.
 


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823