ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Ζ.ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ζ.1 Σχεδιασμός Ανοίγματος Πληρώσεως

Το άνοιγμα πληρώσεως του πυροσβεστήρα θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάμετρο 50mm.


Ζ.2 Tρoχoi
Η διάμετρος των τροχών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 280
mm.
Το πάχος των τροχών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 50mm, μετρούμενο στο παχύτερο σημείο τους.

Ζ.3 Δοκιμή Εξωτερικής Διάβρωσης
Διενεργείται όπως στους φορητούς πυροσβεστήρες.


Ζ.4 Δοκιμή Εσωτερικής Διάβρωσης σε Πυροσβεστήρες βάσης νερού
Διενεργείται όπως στους φορητούς πυροσβεστήρες.


 


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823