ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Η.ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ


Η.1 Φωτιές Τύπου Α


Πυροσβεστήρες κόνεως
Η περιεχόμενη σκόνη θα πρέπει να έχει δοκιμασθεί σε έναν πυροσβεστήρα κόνεως 9 kg, σε φορτίο μεγέθους τουλάχιστον 34 Α.


Πυροσβεστήρες βάσης νερού
Το περιεχόμενο κατασβεστικό μέσο θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε έναν πυροσβεστήρα 9 lit σε φωτιά μεγέθους τουλάχιστον 13 Α.

H.2 Φωτιές Τύπου Β


Πυροσβεστήρες κόνεως
Ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να σβήσει φωτιά τουλάχιστον ενός από τους κατωτέρω τύπους :

Τύπος Αριθμός ταψιών 233 Β Αριθμός ταψιών 21 Β
IB 1 1
II Β 1 2
III Β 1 3
IV Β 1 4


Πυροσβεστήρες βάσης νερού
Το περιεχόμενο κατασβεστικό μέσο θα πρέπει να δοκιμαστεί σε έναν πυροσβεστήρα 9 lit σε φωτιά μεγέθους τουλάχιστον 183 Β.

 


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823