ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Xάλυβας


Ο χάλυβας, αν και είναι άκαυστο υλικό, δεν αντέχει επί πολύ ώρα τις υψηλές θερμοκρασίες μιας συνηθισμένης πυρκαγιάς. Η εργαστηριακή δοκιμασία συνηθισμένου μαλακού χάλυβα, δείχνει πως η αντοχή (σε εφελκυσμό) αυξάνει αρχικά, για θέρμανση μέχρι 250°C, για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση στους 400°C, από όπου αρχίζει να πέφτει και στους 550°C φθάνει στην  επιτρεπόμενη τάση, με τους συνηθισμένους συντελεστές ασφάλειας.
 Πολλά εύκολα αναφλέξιμα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κίνδυνο, εφ' όσον με κάποια διεργασία μειωθεί η αναφλεξιμότητά τους. Το χαρτί ταπετσαρίας π.χ., αν και είναι εύκολα αναφλέξιμο, όταν επικολληθεί στο επίχρισμα παύει να είναι εύκολα αναφλέξιμο.


Σχήμα 3.11, Όρια θραύσεως και διαρροής, για μαλακό χάλυβα, που υφίσταται την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας.


Έχουμε δηλαδή τότε συντελεστή ασφάλειας 1 και γι' αυτό οι 550°C θεωρούνται σαν κρίσιμη θερμοκρασία του χάλυβα.
Οι χάλυβες που με ψυχρή εξέλαση έχουν αποκτήσει υψηλή αντοχή, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στο προεντεταμένο μπετόν, εμφανίζουν ταχύτερη πτώση, γιατί με την ανόπτηση χάνουν την πρόσθετη αντοχή τους. Η κρίσιμη θερμοκρασία γι' αυτούς είναι 400 ως 450°C.
Σε χαλύβδινα στοιχεία που υφίστανται θλίψη (στύλοι, ράβδοι δικτυωμάτων κ.λπ.) παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη απώλεια αντοχής.
Ο χάλυβας, σαν οπλισμός του μπετόν, πρέπει να καλύπτεται, όπως άλλωστε προβλέπουν οι κανονισμοί, γιατί τότε αποκτά τα πλεονεκτήματα του μπετόν. Ακόμη και ο ευπαθής χάλυβας των προεντεταμένων κατασκευών, προστατεύεται αρκετά, αν τοποθετηθεί σε κατάλληλο βάθος από την επιφάνεια. Σχετικές οδηγίες έχουν εκδόσει η FIP και η RILEM σε κοινή έκδοση τους.


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823