ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι σωληνώσεις των αυτόματων συστημάτων Sprinkler και τεχνητής ομίχλης νερού πρέπει να προστατεύονται από τις κρούσεις, τις χαμηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, τη διάβρωση και τους σεισμούς.
Οι σωληνώσεις και των δυο συστημάτων πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος βλάβης λόγω κρούσης από το χειρισμό μηχανημάτων, μετακινήσεις φορτίων κ.λ.π. Για παράδειγμα, οι κύριοι κατακόρυφοι αγωγοί πρέπει να βρίσκονται προσκολλημένοι στις κολώνες ή στους τοίχους των κτιρίων (σχήμα 3.16), ενώ οι εγκάρσιοι αγωγοί στους εγκάρσιους δοκούς.

 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει πιθανότητα η θερμοκρασία περιβάλλοντος να γίνει πολύ χαμηλή (- 4° C), πρέπει το αυτόματο σύστημα Sprinkler να είναι ξηρού τύπου.
'Οταν στο χώρο όπου θα τοποθετηθούν οι σωληνώσεις επικρατούν διαβρωτικές συνθήκες, λόγω παρουσίας υγρασίας ή ατμών από χημικές ουσίες, θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση ή να βαφτούν όλες οι μη προστατευόμενες επιφάνειες με αντιδιαβρωτικό χρώμα.
'Οταν οι διαβρωτικές συνθήκες δεν είναι πολύ έντονες, η επικάλυψη των σωλήνων με μίνιο ή με χρώμα εμπορίου καλής ποιότητας είναι επαρκής.
Η προστασία των σωληνώσεων σε σεισμό επιτυγχάνεται με την παρέμβαση εύκαμπτων συνδέσεων (σχήματα 3.17 και 8.18) και με τη σωστή εγκάρσια στήριξη στους τοίχους ή στις κολώνες του κτιρίου
.

 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ


Οι σωληνώσεις των αυτόματων συστημάτων Sprinkler και τεχνητής τεχνητής ομίχλης νερού, πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε τα συστήματα να αποστραγγίζονται στην κύρια αποχέτευση του κτιρίου. Αν όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, είμαστε υποχρεωμένοι να προβλέψουμε εγκαταστάσεις βοηθητικής αποχέτευσης. Μια σύνδεση αποστράγγισης σε κύριο κατακόρυφο αγωγό Sprinkler απεικονίζεται στο σχήμα 3.2 2.

Η διάμετρος των σωλήνων αποστράγγισης εξαρτάται από αυτή των κύριων κατακόρυφων αγωγών. Όταν οι τελευταίοι έχουν διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση από 4 in, χρησιμοποιούνται σωλήνες αποστράγγισης 2 in. Για κατακόρυφους αγωγούς 21/2 -Η 3 1/2 in, οι σωλήνες αποστράγγισης δεν πρέπει να είναι μικρότεροι από 1 1/4 in.
Τέλος, όταν οι κατακόρυφοι αγωγοί είναι μικρότεροι από 2 1 /2, in χρησιμοποιούνται σωλήνες αποστράγγισης 3/4 + 1 in.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823