ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Οι συνδέσεις των χαλύβδινων σωλήνων -που χρησιμοποιούνται στα αυτόματα
συστήματα Sprinkler και τεχνητής ομίχλης νερού- μπορεί να γίνουν με σπειρώματα, φλάντζες και συγκολλήσεις.
• Συνδέσεις με σπείρωμα
Οι συνδέσεις αυτές γίνονται με σπείρωμα Whitworth για σωληνώσεις {ΕΛΟΤ
267.1/82), που είναι κυλινδρικό εσωτερικό για τις μούφες, τις κοχλιωτές φλάντζες και τα άλλα εξαρτήματα και κωνικό εξωτερικό (κώνος 1:16) για το σωλήνα (σχήμα 3.23). Στοιχεία για τη σύνδεση δίνονται στον πίνακα 3.18.

 

 

 

Τα σπουδαιότερα κοχλιωτά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι:
* μούφες για την κατά μήκος σύνδεση των σωλήνων,
* ταφ και σταυροί για τη διακλάδωση της ροής,
* γωνίες και καμπύλες για την αλλαγή διεύθυνση της ροής,
* τάπες, ειδικά εξαρτήματα κλπ.
Τα εξαρτήματα αυτά κατασκευάζονται από μαλακτό χυτοσίδηρο (GTW - 35) ή χάλυβα (St 00, St 35, St 37 - 2). Συνιστάται η χρήση του προτύπου ΕΛΟΤ 567 για τα εξαρτήματα από μαλακτό χυτοσίδηρο και των DIN 2605 -^ 2619 και 2980 -ί- 2993 για τα εξαρτήματα από χάλυβα.
• Συνδέσεις με φλάντζες
Χρησιμοποιούνται όταν είναι επιθυμητή η εύκολη λύση της σύνδεσης. Η στεγανότητα ανάμεσα στις φλάντζες δυο τεμαχίων σωλήνων, θα μπορούσε να επιτευχθεί αν η επιφάνεια της μιας φλάντζας εφαπτόταν απόλυτα στην επιφάνεια της άλλης. Αυτό όμως χρειάζεται εξαίρετη κατεργασία και στοιχίζει πάρα πολύ.
Έτσι, ανάμεσα από τις δυο φλάντζες τοποθετούμε κάποιο παρέμβυσμα από άλλο κατάλληλο υλικό, που με την ελαστική ή και την πλαστική του παραμόρφωση εξασφαλίζει τη στεγανότητα. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος στεγανοποίησης γίνεται με επίπεδους δακτυλίους (σχήμα 3.25), των οποίων οι διαστάσεις δίνονται στον πίνακα 3.20.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823