ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων κτιρίων

1.2. Ταξινόμηση Κτιρίων σύμφωνα με τη Χρήση τους

1.2.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού τα κτίρια ταξινομούνται ανάλογα με τη χρήση τους σε εννέα (9) κατηγορίες, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι.
1.2.2. Λεπτομερέστερος προσδιορισμός των κτιρίων, που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, δίνεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση αμφιβολίας για τον προσδιορισμό της χρήσης ενός κτιρίου, αρμόδια για την κατάταξη του στη συγγενέστερη κατηγορία είναι η ελέγχουσα
Δημόσια Αρχή. Ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή σ1 ένα
τμήμα του ή σ' ένα πυροδιαμέρισμα. Αφορά στην κύρια χρήση του κτιρίου. Τυχόν δευτερεύουσα άλλη χρήση, που συνυπάρχει στο κτίριο, εξετάζεται
χωριστά, αν πρόκειται για κατοικία ή αν καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου.
1.2.3. Ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο ή ένα τμήμα κτιρίου μπορεί να χαρακτηρισθεί υψηλού βαθμού κινδύνου από τη φύση των περιεχομένων του.
Συγκεκριμένα, όταν τα περιεχόμενα παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας, ή
παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης. Ο χαρακτηρισμός "υψηλού βαθμού κινδύνου" ισχύει και για την περίπτωση που
η πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου του κτιρίου είναι μεγαλύτερη από 2000 Μ J/m2 (περίπου 100 Kg/m2  ισοδύναμο ξύλου).
Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου με υψηλό βαθμό κινδύνου, εκτός από τις απαιτήσεις της κύριας χρήσης, ισχύουν και τα παρακάτω:

α) Το επιτρεπόμενο μέγιστο μήκος της πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 20 μέτρα.
β) Η παροχή ανά μονάδα πλάτους καθορίζεται σε 30 άτομα για τις σκάλες και σε 50 άτομα για τα οριζόντια τμήματα της όδευσης διαφυγής.
γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης.

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Κατηγορία Είδη Κτιρίων


Α. Κατοικίες Κτίρια διαμερισμάτων - Ξεχωριστές κατοικίες - Οικοτροφεία
Β. Ξενοδοχεία Ξενοδοχεία - Ξενώνες
Γ. Εκπαιδευτήρια Σχολικά κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης
Δ. Γραφεία Κτίρια με δημόσια και ιδιωτικά γραφεία
Ε. Καταστήματα Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση εμπορευμάτων
ΣΤ. Χώρον Συνάθρονσης Κοινού Κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση ατόμων, για κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες
Ζ. Βιομηχανίες - Αποθήκες Κτίρια που στεγάζουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες ή και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση προ')των υλών και βιομηχανικών προϊόντων
Η. Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις -Φυλακές Νοσοκομειακά κτίρια - Γηροκομεία -Παιδοβρεφονηπιακοί σταθμοί (με ύπνο) - Κτίρια σωφρονισμού (φυλακές - αναμορφωτήρια)
Θ. Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων & Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
 

Επιστροφή
 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823