ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΦΕΚ 32/α/17.2.88) τα κτίρια ταξινομούνται, ανάλογα με τη χρήση τους, σε εννέα κατηγορίες:

Α. Κατοικίες: Κτίρια διαμερισμάτων. Ξεχωριστές κατοικίες, Οικοτροφεία

Β. Ξενοδοχεία: Ξενοδοχεία. Ξενώνες

Γ. Εκπαιδευτήρια: Σχολικά κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαιδεύσεως

Δ. Γραφεία: Κτίρια με δημόσια ή και ιδιωτικά γραφεία

Ε. Καταστήματα: Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση εμπορευμάτων

ΣΤ. Χώροι συνάθροισης κοινού: Κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση ατόμων για κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες

Ζ. Βιομηχανίες- Αποθήκες: Κτίρια που στεγάζουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες Π & ι χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων

Η. Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - Φυλακές: Νοσοκομειακά κτίρια, Γηροκομεία, Παιδοβρεφονηπιακοί σταθμοί (με ύπνο), Κτίρια Σωφρονισμού (φυλακές - αναμορφωτήρια)

θ. Χώροι σταθμεύσεως οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων: Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια σταθμεύσεως αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων Για τις κατηγορίες αυτές κτιρίων, επιβάλλεται - όταν εκδίδεται άδεια οικοδομής-να συντάσσεται και μελέτη πυροπροστασία που πρέπει να συνυποβάλλεται με τις άλλες μελέτες στην αρμόδια Πολεοδομική Νομοθεσία. Η τελευταία, μετά τον έλεγχο και την έγκριση της από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας. Μια σειρά της μελέτης πυροπροστασίας κρατείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι δε υπόλοιπες επιστρέφονται στην αποστέλλουσα Υπηρεσία.

Κάθε μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τεχνική έκθεση

• Τεύχος υπολογισμών

• Σχέδια κατασκευής

Η τεχνική έκθεση πρέπει να ανάφερα:

• Τους κανονισμούς (ελληνικούς ή ξένους) που συνεκτιμήθηκαν κατά τη σύνταξη της μελέτης.

• Την τεχνική περιγραφή των συστημάτων πυροπροστασίας.

• Το πλήθος και το μέγεθος των πυροσβεστικών συσκευών και σταχείων (φωλιές, αυτόματοι κατασβεοτήρες, φορητές συσκευές κλπ.).

• Το πλήθος και το μέγεθος των συσκευών και στοιχείων πυρανιχνεύσεως.

• Τις προδιαγραφές των υλικών.

• Τον τρόπο εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Το τεύχος υπολογισμών πρέπει να περιλαμβάνει τους υπολογισμούς όλων των στοιχείων της εγκαταστάσεως (δίκτυο σωληνώσεων, πιεστική δοχεία, υδραυλικές αντλίες, συμπιεστές, ζώνες ανιχνεύσεως κλπ.).

Τα σχέδια κατασκευής πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

• Μονογραμμικά σχέδια χωρίς κλίμακα των δικτύων πυροσβέσεως, τα οποία δείχνουν τη σύνδεση των συσκευών και στοιχείων πυροσβέσεως πάνω σΌυτά.

• Ηλεκτρικό μονογραμμικό σχέδιο πυρανίχνευσης με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα.

 

Επιστροφή
 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413