ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

 

Για όλες τις κατηγορίες κτιρίων ισχύει ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/1988, ΦΕΚ 32Α/17-2-88), και κατά περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα:

Ξενοδοχεία

Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 (ΦΕΚ 100Β/3-2-1979)

Πυροσβεστική Διάταξη 2α/1981 (ΦΕΚ 538Β/11 -9-1981)

Πυροσβεστική Διάταξη 2β/1981 (ΦΕΚ 623Β/25-8-1982)

Καταστήματα

Πυρoσβεσuκή Διάταξη 1/1978 (ΦΕΚ 114Β/30-12-1978)

Πυροσβεστική Διάταξη 1α/1981 (ΦΕΚ 538Β/11-9-1981)

Χώροι συναθροίσεως κοινού

Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 (ΦΕΚ 20Β/19-1-1981)

Πυροσβεστική Διάταξη 3α/1981 (ΦΕΚ 5388/11-9-1981)

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες- Αποθήκες Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170Α/6-7-1976)

Υ.Α. 5905/839/95 (ΦΕΚ611/Β/12-7-95)

Παράρτημα Αποφάσεως 17483/20-3-1978 (ΦΕΚ 269Β/28-3-1978)

Παράρτημα Αποφάσεως 17484/20-3-1978 (ΦΕΚ 238Β/30-3-1978)

Ειδικός Κανονισμός Πυρασφάλειας (Ε.Κ.Π.Υ.)

Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ζ, της Πυρ/κής Διατάξεως 3/1981

(ΦΕΚ20Β/19-1-1981)

Χώροι σταθμεύσεως οχημάτων - Πρατήρια υγρών καυσίμων

Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α/5-7-1976)

Π. 379/1980 (ΦΕΚ 105Α/5-5-1980)

Π.Δ. 316/1986 (ΦΕΚ 139Α/1 θ-9-1986)

Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ζ, της Πυρ/κής Διατάξεως 3/1981

(ΦΕΚ20Β/19-1-1981)

Πρατήρια διανομής υγραερίου

Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170Α/6-7-1976)

Ειδικός Κανονισμός Πυρασφάλειας (E.K.Π. Υ.)

Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218Α/21-12-1984)

Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ζ, της Πυρ/κής Διατάξεως 3/1981

(ΦΕΚ20Β/19-1-1981)

Εκπαιδευτήρια - Γραφεία - Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - Φυλακές

Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ζ, της Πυρ/κής Διατάξεως 3/1981

(ΦΕΚ20Β/19-1-1981)

Επιστροφή
 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413