ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η μελέτη Παθητικής Πυροπροσταοίας πρέπει να συνοδεύεται με τα κάτωθι σχέδια:

α) Διάγραμμα Κάλυψης - Τοπογραφικόν

Εμφαίνονται: κτίρια, όμορες ιδιοκτησίες, δρόμοι

Σημειώνεται ο δρόμος προσπέλασης τον πυροσβεστικών οχημάτων

β) Κατόψεις

Εμφαίνονται: χρήσεις χώρων, εμβαδά χώρων, έξοδοι, οδεύσεις διαφυγής

Υ) Οψεις

Εμφαίνονται: όψεις και υψόμετρα

Συντάσσεται πίνακας για κάθε όψη ως κάτωθι:

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή
 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413