ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Ο θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου με χρήση κατοικίας υπολογίζεται ανά m2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/ 18 m2

Ι) Παθητική Πυροπροστασία
Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής:
Μονόροφα κτήρια 0.60 m Πολυόροφα κτήρια 0.80 m
Πλάτος θυρών: > 0.70 m
Πλάτος τελικών εξόδων : Σ 1/2 x (Μονάδα πλάτους) x (Οροφοι)

Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται: 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες) 75 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)

Αριθμός Εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής:
1 Γενικά
2 για ορόφους με πληθυσμό > 50 άτομα
2 για κτήρια με ύψος περισσότερο των 6 ορόφων και περισσότερα από 30 άτομα ανά όροφο

Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Μικρότερη ή ίση από 12 m για 1 έξοδο Μικρότερη ή ίση από 16 m για 2 εξόδου

Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση): Μικρότερη ή ίση από 20 m για 1 έξοδο Μικρότερη ή ίση από 35 m για 2 εξόδους

Φωτισμός ασφαλείας:
Απαιτείται στα κτήρια με περισσότερους από 5 ορόφους
Χρόνος διάρκειας φωτισμού ασφαλείας = (αριθμός ορόφων) x 20 δευτερ.

II) Δομική Πυροπροστασία
Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι,πατώματα,πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30 λεπτά για Μονόροφα F30 λεπτά ως και 3 ορόφους F60 λεπτά για 4-8 ορόφους F90 λεπτά για περισσότερο των 8 ορόφων

Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Δεν απαιτούνται

Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο)
500 m2 /όροφο (2-8 όροφοι) και συνολικά 2000 m2 ως 8 όροφοι
1000 m2 για περισσότερους των 8 ορόφων
Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα)
Λεβητοστάσια,αποθήκες καυσίμων κλπ

III) Ενεργητική Πυροπροστασία Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού:
Απαιτείται για πολυόροφα κτήρια με 6-8 ορόφους και περισσότερα από 300 m2/όροφο. Πολυόροφα κτήρια με περισσότερους από 8 ορόφους.

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Απαιτείται για κτήρια πολυόροφα μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου
μεγαλύτερο από 500 m2 καθώς και όλα τα κτήρια με 5 ή περισσότερους Or-
ρόφους,τα λεβητοστάσια,οι αποθήκες καυσίμων και τα μηχανοστάσια.
Σύστημα υδροδότησης και καταιωνιστήρες
Δεν απαιτείται

Προσωπικό ασφαλείας Δεν απαιτείται

Φορητοί Πυροσβεστήρες

Σε επικύνδινους χώρους τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες

 

Επιστροφή
 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413