ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ο θεωρητικός πληθυσμός κτιρίου με χρήση ξενοδοχείου υπολογίζεται ανά Μ2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/ 15 m2 ή αριθμός κλινών συν προσωπικό.

Ι) Παθητική Πυροπροστασία
Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής:
Μονόροφα κτήρια 0.60 m Πολυόροφα κτήρια 0.90 m
Πλάτος θυρών: > 0.80 m
Πλάτος τελικών εξόδων : Σ 1/2 x (Μονάδα πλάτους) χ (Όροφοι)
Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται: 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες) 75 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)
Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής:
2 τουλάχιστον που συνήθως οδηγούν σε κλιμακοστάσια
Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Μικρότερη ή ίση από 12 m
Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση):
Μικρότερη ή ίση από 35 m για 2 ή περισσότερες εξόδους
Φωτισμός ασφαλείας:
Χρόνος διάρκειας φωτισμού ασφαλείας όχι μικρότερος των 90 λεπτών.

II) Δομική Πυροπροστασία
Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι, πατώματα, πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30 λεπτά ως και 3 ορόφους F60 λεπτά για περισσότερο των 3 ορόφων
Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Απαιτούνται πυράντοχες πόρτες και τελειώματα κατηγορίας 0-1
Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο)
2000 ία2 ως 8 ορόφους
1000 m2 για περισσότερους από 8 ορόφους
Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα)
Λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων κλπ, χώροι μετασχηματιστών, κλιματισμού
κλπ, μαγειρεία

III) Ενεργητική Πυροπροστασία Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού:
Βλέπε Γενικές διατάξεις στο άρθρο 4 και στη 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Απαιτείται για κτήρια ως και 3 ορόφους καν περισσότερα 500 πι2/όροφο ή περισσότερο από 3 ορόφους αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών.
Σύστημα υδροδότησης και κατατωνιστήρες
Απαιτείται σε κτήρια με κλίνες περισσότερες από 50 και περισσότερους
των 2 ορόφων
Προσωπικό ασφαλείας Δεν απαιτείται
Φορητοί πυροσβεστήρες
Τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο
 

Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413