ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 


Δ. ΓΡΑΦΕΙΑ

Ο θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου με χρήση γραφείων υπολογίζεται ανά m2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/9 m2, 1 άτομο/5 m2 σε γραφεία με μεγάλες αίθουσες.

Ι) Παθητική Πυροπροστασία
Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής:
Γενικά 0.60 m
Πλάτος θυρών: > 0.80 m
Πλάτος τελικών εξόδων : 0.90-1.80 m ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων
Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται: 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες) 60 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)
Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής:
2 τουλάχιστον που συνήθως οδηγούν σε κλιμακοστάσια
Μπορεί να γίνει δεκτή και 1 έξοδος κινδύνου σε ειδικές περιπτώσεις Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Μικρότερη ή ίση από 18 m
Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση): Μικρότερη ή ίση από 45 m για 2 ή περισσότερες εξόδους Φωτισμός ασφαλείας:
Σε κάθε κτήριο γραφείων πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής συμφωνά με τις γενικές διατάξεις. Φωτισμός ασφαλείας πρέπει να υπάρχει με πληθυσμό περισσότερο από 100 άτομα.

II) Δομική Πυροπροστασία
Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι,πατώματα,πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30 λεπτά για κτήρια ως 2 ορόφους F60 λεπτά για κτήρια με 2-4 ορόφους F90 λεπτά για κτήρια με περισσότερους από 4 ορόφους
Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις
Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο) 2000 mz για κτήρια ως 2 ορόφους 500 m2 για πολυόροφα κτήρια 500 m2 για υπόγεια
Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα) Μαγειρεία και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων

III) Ενεργητική Πυροπροστασία Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού: Υποχρεωτικό για περισσότερα των 150 ατόμων
Βλέπε Γενικές διατάξεις στο άρθρο 4 και στη 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Απαιτείται σε επικίνδυνους χώρους και σε κτήρια με πληθυσμό περισσότερο από 300 άτομα
Σύστημα υδροδότησης και καταιωνιστήρες
Σε κτήρια υψηλότερα από 20 μέτρα επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υ-δροδοτικού δικτύου και σε περίπτωση πληθυσμού μεγαλυτέρου από 400 άτομα αυτόματο σύστημα καταιωνιστήρων.
Προσωπικό ασφαλείας
Ορίζεται από το μόνιμο προσωπικό.Οχι απαραίτητα
Φορητοί πυροσβεστήρες
Τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 m από το πλησιέστερο πυροσβεστήρα.


 
Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413