ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 


Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ο θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου με χρήση κατάστημα υπολογίζεται, ανά m2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/6 m2 για εκθέσεις, 1 άτομο/2 m2 για πολυκαταστήματα, 1 άτομο/1 m2 για κυλικεία -εστιατόρια, 1 άτομο/30 m2 για αποθήκες.

Ι) Παθητική Πυροπροστασία
Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής:
Μονόροφα κτήρια 0.60 m Πολυόροφα κτήρια 0.90 m
Πλάτος θυρών: > 0.80 πιΠλάτος τελικών εξόδων : Σ 1/2 χ (Μονάδα πλάτους)
χ (Οροφοι)
Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται:
100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες)
60 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες) Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής: 2 τουλάχιστον
Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Δεν ορίζεται
Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση):
Μικρότερη ή ίση από 45 m για 2 ή περισσότερες εξόδους
Φωτισμός ασφαλείας:
Σε κτήρια καταστημάτων πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

II) Δομική Πυροπροστασία
Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι,πατώματα,πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30 λεπτά για κτήρια μονόροφα με εμβαδόν μικρότερο των 500 m2 F60 λεπτά για κτήρια μονόροφα με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 F60 λεπτά για κτήρια πολυόροφα με εμβαδόν μικρότερο των 500 m2 F90 λεπτά για κτήρια πολυόροφα με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2
Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις
Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο)
2000 m2 για κτήρια μονόροφα
500 m2 για πολυόροφα κτήρια
Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα)
Αποθήκες εύφλεκτων και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων

III) Ενεργητική Πυροπροστασία Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού: Υποχρεωτικό για περισσότερα των 500 ατόμων
Βλέπε Γενικές διατάξεις στο άρθρο 4 και στη 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης Απαιτείται για εμβαδόν μεγαλύτερο από 500 m2 και. σε αποθήκες με εμβαδόν μεγαλύτερο από 50 m2.
Σύστημα υδροδότησης και καταιωνιστήρες
Σε κτήρια υψηλότερα από 15 μέτρα επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υ-
δροδοτικού δικτύου. Σε κτήρια με συνολικό εμβαδά μεγαλύτερο των 1500
m2 εφόσον δεν υπάρχει, αυτόματο σύστημα καταιωνιστήρων.
Αυτόματο σύστημα καταιωνιστήρων πρέπει να εγκαθίσταται:
α)Σε όλα τα κτήρια που έχουν εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1000 m2
β)Σε όλα τα κτήρια με συνολικό εμβαδόν ορόφων μεγαλύτερο από 2500 m2
γ)Σε όλους τους υπόγειους ορόφους με εμβαδό μεγαλύτερο από 250 m2
δ)Οταν επιδιώκεται η αύξηση του επιτρεπομένου εμβαδού πυροδιαμερίσμα-
τος ε)Σε επικίνδυνους χώρους (θάλαμοι Η/Μ εγκαταστάσεων,μετασχηματιστών)
Προσωπικό ασφαλείας
Ορίζεται από το μόνιμο προσωπικό.Οχι απαραίτητα
Φορητοί πυροσβεστήρες
Τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 m από το πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 
Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413