ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 


ΣΤ. XΩPOI ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Ο θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου με χρήση χώρων συνάθροισης κοινού υπολογίζεται ανά m2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/0.45 m2 σε κερκίδες, 1 άτομο/0.3 m2 για ανθούσες αναμονής, 1 άτομο/3 m2 για βιβλιοθήκες.

Ι) Παθητική Πυροπροστασία

Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής: 0.60 m Πλάτος θυρών: > Ο.90 m Πλάτος τελικών εξόδων : 1.20-1.60 ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων
Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται: 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομο-πόρτες) 60 άτομα γιά κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)
Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής:
1 για μικρές αίθουσες
2 ως 400 άτομα
3 ως 800 άτομα + 1 ανά 250 άτομα επί πλέον
Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Δεν ορίζεται
Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση):
Μικρότερη ή ίση από 45 m για 2 ή περισσότερες εξόδους
Μικρότερη ή ίση από 20 m για αίθουσες με σταθερές θέσεις
Φωτισμός ασφαλείας:
Σε κτήρια συνάθροισης κοινού πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
 

II) Δομική Πυροπροστασία

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι,πατώματα,πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30-F60 λεπτά γιά κτήρια μονόροφα F60-F90 λεπτά γιά κτήρια πολυόροφα Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις

Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο) 2000 m2 γιά κτήρια μονόροφα 1500 m2 γιά πολυόροφα κτήρια

Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα) Εργαστήρια,Αποθήκες,Πίνακες και χάροι Β/Μ εγκαταστάσεων

III) Ενεργητική Πυροπροστασία Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού: Υποχρεωτικό Βλέπε Γενικές διατάξεις στο άρθρο 4 και στη 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης Απαιτείται σε επικίνδυνους χώρους. Σύστημα υδροδότησης και καταιωνιστήρες Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο εγκαθίσταται:

α)Σε χώρους συνάθροισης κοινού με πληθυσμό περισσότερο από 250 άτομα β)Σε χώρους όπου η στάθμη δαπέδου βρίσκεται ψηλότερα από 20 m γ)Σε χώρους όπου είναι αντικειμενικά δύσκολη η προσσέγγιση από το εξωτερικό του κτηρίου με εύκαμπτους σωλήνες.

Σε χώρους με πλυθησμό λιγότερο από 250 άτομα, πρέπει να τοποθετείται κρουνός με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19 χιλ.και μήκους 15 ιη,με κατάλληλο ακροφύσιο.

Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής πρέπει να τοποθετείται πάνω από κάθε είδους μαγειρεία κουζίνας καθώς και τους καπναγωγούς και τους εξαεριστήρες.

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιωνιστήρες) πρέπει να εγκαθίσταται:

α)Στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεάτρων.

β)Στους επικίνδυνους χώρους καθώς και σε κτήρια ή τμήματα κτηρίων υψηλού βαθμού κινδύνου.

γ)Σε κέντρα διασκέδασης,όπου ο χώρος ή οι χώροι συνάθροισης κοινού έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 300 η2

Προσωπικό ασφαλείας

Ορίζεται από το μόνιμο προσωπικό.

Φορητοί πυροσβεστήρες

Τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 m από το πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

Επιστροφή

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413