ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

 

Η. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΥΛΑΚΕΣ

Ο θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου γιά Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις και Φυλακές ορίζεται ανά m2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/11 m2 γενικά και σε 1 άτομο/22 m2 σε βοηθητικούς χώρους.

Ι) Παθητική Πυροπροστασία

Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής: 0.60 m

Πλάτος θυρών: > 1.00 m

Πλάτος τελικών εξόδων : Σ 1/2 x (Μονάδα πλάτους) χ (Όροφοι)

Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται: 45 άτομα γιά Ν και 100 γιά Φ οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες)  35 άτομα γιά Ν και 75 για * κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)

Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής:

1 γιά < 200 m2 και ύψος κτηρίου < 6m

2 γενικά

Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Μικρότερη ή ίση από 10 m γιά γηροκομεία Μικρότερη ή ίση από 15 m γενικά

Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση): Μικρότερη ή ίση απο 25 m γιά 1 έξοδο Μικρότερη ή ίση από 40 m γιά 2 εξόδους

Φωτισμός ασφαλείας:

Σε κτήρια Νοσηλευτικών εγκαταστάσεων και Φυλακών πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

II) Δομική Πυροπροστασία

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι,πατώματα,πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30 λεπτά γιά κτήρια ως 2 ορόφους F90 λεπτά γιά κτήρια με περισσότερους από 2 ορόφους

Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Εσωτερικά τελειώματα κατηγορίας 0-2 ανάλογα με το στοιχείο

Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο) 1500 m2 γιά κτίρια ως 2 ορόφους  700 m2 γιά κτίρια με περισσότερους από 2 ορόφους

Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα)

Ιατρικά εργαστήρια,φαρμακείο,μαγειρεία και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων

III) Ενεργητική Πυροπροστασία Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού: Υποχρεωτικό

Βλέπε Γενικές διατάξεις στο άρθρο 4 και στη 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης Απαιτείται σε επικίνδυνους χώρους. Σύστημα υδροδότησης και καταιωνιστήρες

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιωνιστήρες) πρέπει να εγκαθίσταται:

Στους επικίνδυνους χώρους

Προσωπικό ασφαλείας

Ορίζεται από το μόνιμο προσωπικό.

Φορητοί πυροσβεστήρες

Τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε

κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 m από το πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

Επιστροφή

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413