ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

 

θ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ανακρίνονται, σε τρεις κατηγορίες : Θ1 : Μονώροφα ή καν ημιυπαίθρια Θ2 : Υπέργεια πολυώροφα Θ3 : Υπόγεια

Ο θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου με χρήση στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων υπολογίζεται ανά m2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/40 m2

Ι) Παθητική Πυροπροστασία

Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής: 0.60 m

Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται: 100 άτομα γιά οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες) 75 άτομα γιά κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)

Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής: 2 ανά όροφο

Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Δεν ορίζεται

Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση): Μικρότερη ή ίση απο 45 m

Φωτισμός ασφαλείας: Στα κτήρια αυτά πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

II) Δομική Πυροπροστασία

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι,πατώματα,πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30 λεπτά γιά κτήρια με ύφος μικρότερο των 15 m F60 λεπτά γιά κτήρια με ύφος μεγαλύτερο των 15 m

Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις

Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο) 500-3000 m2 ανάλογα με επικινδυνότητα

Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα) Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων

III) Ενεργητική Πυροπροστασία

Στους επικίνδυνους χώρους τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

Σε υπόγεια των κτηρίων της κατηγορίας Θ2 καθώς και στα κτήρια της κατηγορίας Θ3, όταν το εμβαδόν ξεπερνά τα 300 m2 εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.

Σε κτήρια της κατηγορίας Θ3 με υψός μεγαλύτερο των 15 m, καθώς και σε όλα τα κτήρια της κατηγορίας 63 εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

Σε όλα τα κτήρια της κατηγορίας θ που δεν απαιτείται εγκατάσταση καταιονιστήρων ή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, απαιτείται η τοποθέτηση ενός στομίου λήψης νερού διαμέτρου 19 χιλ.σε κάθε όροφο.

Φορητοί πυροσβεστήρες  Τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι σε είδος και επαρκείς σε αριθμό σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.

Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413