ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ.71/1988 (ΦΕΚ 32/Α της 17-2-1988) από τον................

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Είδος κτιρίου : Κατοικία

Θέση............

Εργοδότης...............

Η παρούσα μελέτη αφορά Διώροφο κτήριο με υπόγειο το οποίο θα στεγάζει:

• κατοικία στο υπόγειο και στον όροφο

• αποθήκη στο υπόγειο

Το εμβαδό της κατοικίας είναι 118,58 m2 Το εμβαδό της αποθήκης είναι 59,29 m2

Το κτήριο κατατάσσεται στην Α κατηγορία.

ι. οδεύσεις διαφυγής

Επειδή δεν μπορεί να υπολογιστεί πόσος θα είναι ο προβλεπόμενος αριθμός των ατόμων χρησιμοποιούμε τον θεωρητικό πληθυσμό ο οποίος υπολογίζεται ένα άτομο ανά 18 τ.μ. μικτής επιφάνειας για τις κατοικίες και ένα άτομο ανά 40 τ.μ. μικτής επιφάνειας για τις αποθήκες.

118,5 8/18 = 7 άτομα (κατοικία) 59,29 / 40 = 2 άτομα (αποθήκη) Σύνολο : 9 άτομα

1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΤΗ

Οριζόντια όδευση 1 πλάτος (0,60μ)/100 άτομα Κατακόρυφη όδευση 1 πλάτος (0,60μ)/100 άτομα

Με βάση τα παραπάνω έχουμε :

9/100 = 0,09μ

Κατά συνέπεια η τελική έξοδος πρέπει να έχει πλάτος 0,60μ που είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο και η σκάλα πρέπει να έχει πλάτος 0,60μ που είναι ελάχιστο επιτρεπόμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 1 έξοδο ήτοι 0,90μ και το πλάτος της σκάλας είναι 1,20μ το οποίο μας υπερκαλύπτει.

1.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

Η μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 9,80 μέτρα δηλαδή κάτω από 25 μέτρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Τύπος κτιρίου Ισόγεια και όροφοι Υπόγειο
Μονό ροφά 60 λεπτά 30 λεπτά
Από 2-4 ορόφους 30 λεπτά 60 λεπτά
Από 4-8 ορόφους 60 λεπτά 90 λεπτά
Πάνω από 8 ορόφους 90 λεπτά 90 λεπτά

* Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγειο με εμβαδόν μικρότερο των 150 m .

Τόπος , μήνας χρονολογία

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413