ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 για τα γραφεία και το άρθρο 11 για την βιομηχανία του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α. της 17/2/1988) από τον

Αποθήκη

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Είδος επιχείρησης

Έδρα επιχείρησης - Πόλη

Οδός

Τηλέφωνο

Τόπος επιχείρησης

Οδός

Τηλέφωνο

Ιδιοκτησία επιχείρησης

Ιδιοκτησία ακινήτου

Υπεύθυνος Διευθυντής επιχείρησης

Η παρούσα μελέτη αφορά ΑΠΟΘΗΚΗ. Το εμβαδόν της αποθήκης είναι:

ΑΠΟΘΗΚΗ : ΕΙ = 409,47 m2

Το κτήριο είναι προσπελάσιμο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά μήκος των (3) πλευρών δηλαδή σε ένα ποσοστό 100%.

Η Αποθήκη ανάλογα με την επικινδυνότητα σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς κατατάσσεται στην Αα κατηγορία της Υ.Α. 17483 Ζ1 : Χαμηλού βαθμού κινδύνου.

1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (Άρθρο 11 παρ.2)

Επειδή δεν μπορεί να υπολογιστεί πόσος θα είναι ο προβλεπόμενος αριθμός των ατόμων, χρησιμοποιούμε το θεωρητικό πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται ένα άτομο / 40τ.μ. μικτής επιφάνειας.

Π αποθήκης = 409,47 / 40 = 10 άτομα.

1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΤΗ

Οριζόντια όδευση 1 πλάτος (0,60μ)/100 άτομα Με βάση τα παραπάνω έχουμε : Κτήριο 10/100 = 0,10

Κατά συνέπεια η τελική έξοδος πρέπει να έχει πλάτος Ι,ΟΟμ που είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο . Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε : Αποθήκη : Πλάτος εΕόδου 2 x 5.00 χ 5.00 = 50.00μ > 0.10

1.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΑΕΥΣΗΣ

Η μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 60 μέτρα. Βάσει του πίνακα Ζ1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ1

Κατηγορία κτηρίου Μέγιστα όρια
Πραγματική απόσταση Άμεση απόσταση
Κτήρια Ζ1 60 μέτρα 35 μέτρα
Κτήρια Ζ2 45 μέτρα 25 μέτρα
Κτήρια Ζ3 25 μέτρα 15 μέτρα

1.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΛΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος είναι πυροπροστατευόμενης όδευσης διαφυγής και έχουν απαίτηση για δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ζ3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ3
Κατηγορία

κτιρίου

Μονό ροφά Πολυόροφα Υπόγεια Εγκατάσταση

καταιονητήρων (συντελεστής)

Ζ1 χωρίς απαίτηση 60 λ. 120 λ. 0,5
Ζ2 60 λεπτά 90 λ. 120 λ. 0,6
Ζ3 60 λεπτά 120 λ. 180 λ. 0,7
Zl 60 λεπτά 90 λ. 120 λ. 0,5
Z2 120 λεπτά 180 λ. 180 λ. 0,5
Z3 180 λεπτά 240 λ. 240 λ. 0,5

* Συντελεστής μείωσης για κάθε περίπτωση.

1.4 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Οχ επικίνδυνοι χώροι (Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και δεν έχουν άμεση γειτονία με τις εξόδους της Αποθήκης.

1.4.1 Το μέγιστο εμβαδόν του πυροδιαμερίσματος δίνεται από τον παρακάτω πίνακα Ζ4 και στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί ένα πυροδιαμέρισμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ4
Κατηγορία  κτiρίου Μονόροφο Πολυόροφο Υπόγεια Εγκατάσταση

καταιονητήρων

(συντελεστής)

Βιομηχανίες
Ζ1   5.000 τ.μ.  500 τ.μ. 700 τ.μ. 2,5
 Ζ2   2.500 τ.μ.   500 τμ 500 τ.μ   2,0
Ζ3 2 000 τμ. 500 τ μ. 300 τ.μ.  2,0
Αποθήκες
Ζ1 2.500 τ.μ. 500 τ.μ 300 τ.μ 4,0
Ζ2 2.500 τ.μ. 500 τ.μ. 300 τμ 2,0
Ζ3 1.000 τ.μ. 300 τ.μ. 200 τ.μ. 2,0
* Συντελεστής αύξησης για κάθε περίπτωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Αριθμός ορόφων Ισόγειο & Όροφοι Υπόγειο Εγκαταστάσεις αυτόματης

πυρόσβεσης

(συντελεστής**)

Μέχρι δυόροφα 30 λεπτά 60 λεπτά* -
2-4 ορόφους 60 λεπτά 90 λεπτά* 0,5
4 ορόφους 90 λεπτά 120 λεπτά* 0,5

* Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια με εμβαδόν μέχρι 200 τ.μ.

* Συντελεστής μείωσης του επιτρεπόμενου δείκτη πυραντίστασης.

1.4.2. Εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν τμήμα πυροδιαμερίσματος δεν υπάρχουν καθώς και εξωτερικά κλιμακοστάσια δεν απαιτούνται επειδή το κτήριο είναι Ισόγειο.

1.5 ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Επειδή το κτήριο των γραφείων έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα πρέπει να εγκατασταθεί φωτισμός ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 2.6.3 των Γεν. Διατάξεων.

1.5.1 Η διακοπή του φωτισμού στη διάρκεια αλλαγής από μία πηγή ενέργειας σε άλλη να είναι ελάχιστη. Η επιτρεπόμενη διακοπή δεν θα υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.

1.5.2 Ο φωτισμός ασφαλείας θα τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας και θα εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου η ελάχιστη τιμή των 10 lux.

1.5.3 Ο φωτισμός ασφαλείας θα διατηρεί φωτισμό για 1 Ιι ώρα.

1.5.4. Το μέγιστο εμβαδόν του πυροδιαμερίσματος δίνεται από τον παρακάτω πίνακα Δ2 και στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί ένα πυροδιαμέρισμα 1.743,83< 2.000,0 m2.

1.5.5. Τα όρια του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον πίνακα Δ2.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μέχρι δυόροφα                   Πολυόροφα                  Υπόγεια Με αυτόματους καταιονηστήρες (συντελεστής)
2.000 τ. μέτρα                    800 τ. μέτρα               500 τ. μέτρα 1,5
1.6 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Οι επικίνδυνοι χώροι (Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και δεν έχουν άμεση γειτονία με τις εξόδους των γραφείων.
Τόπος, μήνας χρονολογία Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413