Ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας -
Χρονική διάρκεια ιχύος Πιστοποιητικού.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Πρωτ.:1308 Φ.701.2, 11/01/2010

α/α

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ

 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 'Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ

ΝΕΑ

1
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 5
2
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Π.Δ. 922/1977
- Π.Δ. 71/ 1988
- Π.Δ. 922/1977
3
8 ΧΡΟΝΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 16
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 17
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 18
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 19
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 20
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 21 & 22
- Πυρ/κή Δ/ξη 2/ 1979
- Ν. 3766/ 2009
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 6
4
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 7
5
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Ο.Π.Α.Π
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 8
6
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Πυρ/κή Δ/ξη 8γ/ 2007
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 9
7
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΚΑΠΗ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ
Πυρ/κή Δ/ξη 3/ 1981

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΘΕΑΤΡΑ, & ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΑΤΟΜΩΝ
Ισχύει το Βασιλικό Διάταγμα 15/17 Μαϊου 1956
Πληθυσμός εως 50 άτομα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 

Πληθυσμός άνω των 50 ατόμων
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 10
8
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Για Επιφάνεια < 70 τ.μ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 

Για Επιφάνεια > 70 τ.μ.
Πυρ/κή Δ/ξη 3/ 1981
Για Επιφάνεια < 70 τ.μ.
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 8

Για Επιφάνεια > 70 τ.μ.
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 10
9
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Πυρ/κή Δ/ξη 8γ/ 2007
ή
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 
 
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 8
ή

Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 9
10
5 ΧΡΟΝΙΑ
INTERNET CAFE
Πυρ/κή Δ/ξη 3/ 1981
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 10
11
8 ΧΡΟΝΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ 'Η ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ 'Η ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
- Κ.Υ.Α. Φ15/ 1589/ 30-01-2006
- N. 3325/ 2005

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Κ.Υ.Α. Δ7.Φ1.4817/ 1990

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Κ.Υ.Α. 7376/ 1991

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
- K.Y.A. 3329/ 1989
- Κ.Υ.Α. Φ15/ 1589/ 30-01-2006

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ
Υ.Α. 10451/ 1988
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 11
- N. 3325/ 2005


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Κ.Υ.Α. Φ15/ 1589/ 30-01-2006
 
12
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Πυρ/κή Δ/ξη 6 / 1996
Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 11
13
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πυρ/κή Δ/ξη 2 / 1979
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 12 Α
14
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 12 Α
15
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΑ
Κ.Υ.Α. Δ3 14858/ 1993
ΥΓΡΑΕΡΙΑ
Κ.Υ.Α. Δ3 14858/ 1993
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Κ.Υ.Α. 34458/ 1990
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Κ.Υ.Α. 34458/ 1990
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Κ.Υ.Α. Π-7086/ 1988
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Κ.Υ.Α. Π-7086/ 1988
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Κ.Υ.Α. ΑΠΟ 28-6-91 ΦΕΚ Β'578
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Κ.Υ.Α. ΑΠΟ 28-6-91 ΦΕΚ Β'578
ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Κ.Υ.Α. Δ3 26080/ 1996
ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Κ.Υ.Α. Δ3 26080/ 1996
16
3 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
- Π.Δ. 1224/ 1981
- Ν. 2801/ 2000
- Π.Δ. 118/ 2006

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
- Β.Δ. 465/ 1970
- Ν. 2801/ 2000
- Π.Δ. 118/ 2006
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
- Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 8
-Π.Δ. 71/ 1988, άρθρο 9
(Γραφεία ή Καταστήματα)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
- Ν. 2801/ 2000
- Π.Δ. 1224/ 1981
- Β.Δ. 465/ 1970
- Π.Δ. 118/ 2006
17
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 12 Β
18
1 ΧΡΟΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Π.Δ. 455/ 1976
- Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 13
- Π.Δ. 455/ 1976
19
6 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
- Π.Δ. 455/ 1976
- Ν. 2801/ 2000
- Π.Δ. 118/ 2006
- Β.Δ. 465/ 1970
- Π.Δ. 1224/ 1981
- Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 13
- Π.Δ. 118/ 2006
- Ν. 2801/ 2000
- Π.Δ. 1224/ 1981
- Π.Δ. 455/ 1976
- Β.Δ. 465/ 1970
20
1 ΧΡΟΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Π.Δ. 455/ 1976
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 13
21
3 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ΕΜΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ
Κ.Υ.Α. 16085/ 2009
- Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 11
- Κ.Υ.Α. 16085/ 2009
22
3 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ
- Π.Δ. 595/ 1985 όπως τροποποιήθηκε με το - Π.Δ. 269/ 1998 και το - Π.Δ. 282/ 1999
- Π.Δ. 595/ 1985 όπως τροποποιήθηκε με το - Π.Δ. 269/ 1998 και το - Π.Δ. 282/ 1999
23
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
50 mbar εως και 16 bar
- Υ.Α. Δ3/ 5286/ 1997
- Κ.Υ.Α. Δ3/ 14413/ 1998
P: 1 bar
- Κ.Υ.Α. Δ3/ 11346/ 2003
- Υ.Α. Δ3/ 22560/ 2005
50 mbar εως και 16 bar
- Υ.Α. Δ3/ 5286/ 1997
- Κ.Υ.Α. Δ3/ 14413/ 1998
P: 1 bar
- Κ.Υ.Α. Δ3/ 11346/ 2003
- Υ.Α. Δ3/ 22560/ 2005
24
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ Τ.V., ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, Κ.Λ.Π.)
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 &
- Πυρ/κή Δ/ξη 9/ 2000
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
 &
- Πυρ/κή Δ/ξη 9/ 2000
25
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
26
1 ΧΡΟΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 13 για 20 θέσεις, διαφορετικά με την κύρια χρήση του κτιρίου.
27
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ - ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- NFPA 418
- NFPA 409
- NFPA 418
- NFPA 409
28
1 ΧΡΟΝΟ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
   
29
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ
   
30
1 ΧΡΟΝΟ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
   
31
1 ΧΡΟΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
   
32
5 ΧΡΟΝΙΑ
CAMPING ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ
   
33
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ)
Κ.Υ.Α. 31856/ 2003
Κ.Υ.Α. 31856/ 2003
34
 
ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κ.Υ.Α. Δ3/ 14858/ 1993
Κ.Υ.Α. Δ3/ 14858/ 1993
35
 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
- Πυρ/κή Δ/ξη 6/ 1996
- Πυρ/κή Δ/ξη 8γ/ 2007
για έκθεση αυτοκινήτων
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 11 ή άρθρο 9 , για εκθέσεις αυτοκινήτων
36
 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700
Φ.51/1/6-7-1960
ΓΡΑΦΕΙΑ
Π.Δ. 71 / 1988 άρθρο 8
37
 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Ο.Π.Α.Π.
Πυρ/κή Δ/ξη 8γ/ 2007
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Π.Δ. 71/ 1988 άρθρο 9


Αρχή