Αποδεκτά υλικά & Συστήματα Πυροπροστασίας
Ενεργητική Πυροπροστασία.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

α/α

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ

1
INERGEN (IG-541)
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
2
COLD-FIRE 302 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΩΤΙΑΣ
3
FM-200 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
4
ARGONITE ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
5
POLYFOAM ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
6
FUEL BUSTER ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
7
CEA 410 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ    ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
8
CEA 614 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
9
AQUA BLUE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
10
ANSULEX/ ANSUL R-102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΑΝΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ANSUL R-102
11
AMEREX KP-375 RESTAURANT FIRE SUPPRESSION/ WET CHEMICAL ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ WET CHEMICAL
12
MOD AMEREX 260 WET CHEMICAL KITCHEN USE ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ WET CHEMICAL
13
FIRETRACE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
14
ALISON 9090 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
15
LIST ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
16
FIREPRO AEROSOL GENERATOR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΖΟΛ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ  ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
17
VESDA ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
18
PROTECTOWIRE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
19
HI-FOG ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΥΣΗΣ,  ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΓΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 260 ΚΥΒ. ΜΕΤΡΩΝ
20
IGLA  ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
21
FE-13 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
22
FE-36 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
23
SYSTEM SENSOR-6424 (PITTWAY) ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
24
FE-227 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ 
25
PETROTECH PTI-25 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
26
FE-25 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
27
NAF S 227 KATΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
28
PGA-25 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
29
FIRE SCOPE 2000  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ,   ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΓΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 260 ΚΥΒ. ΜΕΤΡΩΝ
30
UNIMARSAFE AEROSOL GENERATOR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΖΟΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
31
ECARO 25 TM ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
32
GELLED HYDROCARBON/DRY CHEMICAL SUSPENSION ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
33
PYROGEN- MAG AEROSOL GENERATOR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
34
ANSUL MICRO-K ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΖΟΛ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
35
FIRESORB MF/MO  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
36
PYROGEN- MAG GENERATORS ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
37
ΑΕRO-K ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
38
KIDDE WET CHEMICAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
39
FIRE JACK ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
40
BONPET ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
41
δ-LIST
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
42 F-500 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
43 NAF S 125 (FE-25) ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
44 NOVEC 1230 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
45 MABO ΑΜΠΟΥΛΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
46 KERR "F" CLASS SOLUTION ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
47 K-SOL WET CHEMICAL ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ


Αρχή