Π.Δ. 41 / 2018

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 - ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018

Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 - ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 για το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων στις 07.05.2018.
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου:
α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου.
γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.
δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018)

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Όλα τα άρθρα) - ( 07.05.2018 )

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/2019

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018 ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018) - ( 10.05.2019 )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρα 1 & 2

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Ορισμοί

Άρθρο 4

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Ταξινόμηση κτιρίων

Άρθρο 5

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Οδεύσεις διαφυγής

Άρθρο 6

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Δομική πυροπροστασία.

Άρθρο 7

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Μέσα Ενεργητικής πυροπροστασίας.

Άρθρο 8

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Πρότυπα - Τεχνικές προδιαγραφές - Πιστοποιητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρα 1

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως περιγράφονται στον Πίνακα του παραρτήματος Α΄ του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2

Κανονισμός πυροπροστασίας για τουριστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους, χώρους κατάλληλους για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα και είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 20 κλινών. Εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 20 κλινών, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις των κτιρίων με χρήση "Κατοικία".

Άρθρο 3

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή χώροι κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι αυτών, όπου συναθροίζονται τουλάχιστον 50 άτομα για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Άρθρο 4

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας άνω των 5 ετών (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ.), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.), κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά άνω των 5 ετών κ.λπ., με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 5

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία, περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας, για ύπνο, σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών.

Άρθρο 6

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κράτηση, σωφρονισμό, ή έκτιση ποινών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα κρατητήρια, τα αναμορφωτήρια και οι φυλακές.

Άρθρο 7

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων όπως καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή ή επαγγελματική χρήση ή κατανάλωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κ.λπ.), εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ), κομμωτήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ορθίους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό.

Άρθρο 8

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για πνευματικές, διοικητικές δραστηριότητες, ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία εμπορίου, όπως γραφεία δημόσιων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων.

Άρθρο 9

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια στις οποίες παράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα, καθώς και βιομηχανικές αποθήκες όπου είναι εγκατεστημένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Άρθρο 10

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων, όπως γενικές εμπορικές αποθήκες, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (διαμετακομιστικά κέντρα), γεωργικές αποθήκες κ.λπ.

Άρθρο 11

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οχημάτων όπως στάθμευση οχημάτων, πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 11

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Καταργούμενες διατάξεις - Μεταβατικές διατάξεις - Κυρώσεις - Παραρτήματα.

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α'/7-5-2018)

Η παρούσα εγκύκλιος διευκρινίζει τις διατάξεις του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο φύλλο 80, τεύχος πρώτο, στις 7 Μαΐου 2018. Ο νέος κανονισμός με ημερομηνία έναρξης ισχύος τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι την 7η Αυγούστου 2018, έρχεται να αντικαταστήσει μετά από τριάντα έτη τον προϊσχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, π.δ. 71/1988, προκειμένου αφ' ενός μεν να εναρμονιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτών Πρότυπα, αφ' ετέρου δε να ανταποκρίνεται στις σημερινές σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων. Στο πλαίσιο της εξασφάλισης αυξημένων επιπέδων ασφάλειας του κοινού, αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων, εξορθολογίστηκαν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και εισήχθησαν μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. Το σώμα του κανονισμού αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια: το κεφάλαιο Α' που καθορίζει τις γενικές διατάξεις, το κεφάλαιο Β' που καθορίζει τις ειδικές ανά χρήση κτιρίου διατάξεις και το κεφάλαιο Γ' που περιλαμβάνει τις καταργούμενες / μεταβατικές διατάξεις, τις κυρώσεις και τα παραρτήματα. Στις γενικές διατάξεις, οι κατά περίπτωση απαιτήσεις ανά χρήση κτιρίου απεικονίζονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες προς διευκόλυνση των μελετητών. Ομοίως, τα παραρτήματα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπούν σε μία πρώτη ενημέρωση των μελετητών για την εξοικείωσή τους με τις νέες έννοιες που εισάγονται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την πυροπροστασία. 
Π.Δ. 41/2018. Νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων.