ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Μέτρα Ασφαλείας για Πυρκαγιές - Εκρήξεις *      

 

Κίνδυνοι Φωτιάς - Εκρήξεις

Από την κα Εύη Γεωργιάδου, και τον κ. Μάκη Παπαδόπουλο                      στα  ΤEΧΝΙΚΑ

Εκτίμηση κινδύνων - Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης  
Ενεργητική Πυροπροστασία  
Εκτίμηση - Πρόληψη - Αντιμετώπιση κινδύνων  

       

ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόληψη και ο σχεδιασμός για την α­ντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με πυρκαγιές ή/και εκρήξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του πληθυσμού που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις βασικές πλευρές που αφορούν στην εκτίμηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών με έμφαση στους εργασιακούς χώρους. Για μεγαλύτερη εμβάθυνση, λαμβάνοντας υπόψη και το είδος της επιχείρησης, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει στη σχετική νομοθεσία και βιβλιογραφία.

 

 (*) ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Εύη Γεωργιάδου, Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Μάκης Παπαδόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Ασφάλειας, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του TEE για την ασφάλεια και υγεία στους εργασιακούς χώρους, πρώην μέλος ΔΣτου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

 

 
© 2007 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2477063-2401083-2464823