Αφρογεννήτριες - Αυλοί - Κανόνια - Προϊόντα POK.

Αφρογεννήτριες - Αυλοί - Κανόνια POK.

Αφρογεννήτριες (χαμηλής / μέσης / υψηλής διόγκωσης)

Αφρογεννήτριες (χαμηλής / μέσης / υψηλής διόγκωσης)

 

Αυλοί - Σωλήνες Αφρού.
.

Mobile Foam Unit POK

Mobile Foam Unit POK

Φορητό Σύστημα "Handy Foam"

Φορητό Σύστημα "Handy Foam"

Κανόνι Νερού "Poket"

Κανόνι Νερού "Poket" 2 1/2"

Κανόνι "Poket" είσοδος 2 1/2" με κάνη νερού "Turbokador 1600".

FOAM STATION

Foam Station POK

Agent Station 1 complete with low expansion nozzle specify 20, 60, 95 or 125 GPM.

POK FOAM with QUICK STIK TECHNOLOGY

The POK FOAM with QUICK STIK TECHNOLOGY features the use of a small, easy to use solid stik of foam or wetting agents.POK FOAM with QUICK STIK TECHNOLOGY


Κατάλογος Προϊόντων POK.

CONVERTION

Pressure Convertion Chart from POK.

Metric Convertion Table from POK.

Αρχή