ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

Πυροσβεστικός Εξοπλισμός & Εξαρτήματα

Αναπνευστικές Συσκευές-Προσωπίδες-Στολές
Αφρογεννήτριες
Εξαρτήματα-Ανταλλακτικά
     Δοχεία - Φιάλες
Πόρτες Πυράντοχες
Πινακίδες - Βάσεις Πυροσβεστήρων - Φώτα Ασφαλείας
Πίνακες Πυρανίχνευσης - Ανιχνευτές

 

 

Πυροσβεστικά Δοχεία και Φιάλες

 
Δοχεία πυροσβεστήρων 1-12 kg κόκκινα, μονόραφα. Πιστοποιημένα κατά CE.
 
Δοχείο πυροσβεστήρων, ΙΝΟΧ 1 - 12 Kg Πιστοποιημένο κατά CE
 
   
Δοχεία πυροσβεστήρων μονίμου συστήματος 25 -50 κιλών, Πιστοποιημένα κατά CE
 
Φιάλες αλουμινίου 1,5 - 5 λίτρων, πιστοποιημένες κατά CE, 200 bar πίεση λειτουργίας.
 
   
Φιάλες 12 - 60 Kg CO2, 16 - 80 λίτρων, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό. Πιστοποιημένη κατά ΕΝ1964 από BEREAU VERITAS
 

Αρχή
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083