ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Νέα Υλικά
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ,
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
AQUA BLUE
FM 200 - ARGONITE
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO EN 9001: 2000
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΔΜΚ/Γ' - ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ

TAX. Δ/ΝΣΗ :Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
TAX. ΚΩΔ. : 185 35
TELEX : 212581
                                                                                                                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ  01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
TELEFAX :210 4137997                                                                                                   
                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4232/12/2005
ΠΛΗΡΟΦ : Π.Υ. Ηλιόπουλος Ν.
                                                                                                                    ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.                      
ΤΗΛ. : 2104191870

                                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


ΘΕΜΑ : «Διάθεση στην αγορά, συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων πλοίων»


ΣΧΕΤ.: Υ. Α 618/43 (ΦΕΚ 52/Β 720-1-2005)


1. Γνωρίζεται ότι με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, καθώς και οι διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης τους. Κατόπιν αυτού κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να μην σημειωθούν καθυστερήσεις, δυσχέρειες ή προβλήματα κατά ι την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεο3ν.
2. Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε ότι επέρχονται σημαντικές μεταβολές όσον αφορά :
α. στην κατασκευή και την πρώτη κυκλοφορία (διάθεση στην αγορά) των πυροσβεστήρων καθώς και την εισαγωγή τους από άλλες χώρες (άρθρο 2), στα πρότυπα κατασκευής και απόδοσης των πυροσβεστήρων (άρθρο 3), στην απαιτούμενη σήμανση τους (άρθρο 4) και στον περιοδικό επανέλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση τους (άρθρο 5).
3. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης τέθηκαν σε εφαρμογή την 20-1-2005 (ημερομηνία δημοσίευσης), εκτός από εκείνες που αφορούν την διάθεση στην αγορά και τον περιοδικό επανέλεγχο - συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 20-1-2006.
4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο περιοδικός επανέλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μόνον από Αρμόδια Ατομα που θα ενεργούν ως τεχνικοί υπεύθυνοι \ Αναγνωρισμένων Εταιρειών ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων, όπως αυτές ι ορίζονται από τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Για τον χαρακτηρισμό των Εταιρειών αυτών ως Αναγνωρισμένων απαιτείται προηγουμένως η έγκριση τους από Αναγνωρισμένο Φορέα που να έχει προς τούτο διαπιστευθεί σύμφωνα με την διαδικασία της Υπουργικής Απόφασης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β714-2-2001). Η διενέργεια των σχετικών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα της Απόφασης, ενώ παράλληλα καθορίζεται μέγιστος χρόνος λειτουργικής ζωής των πυροσβεστήρων τα 20 έτη (πλην των πυροσβεστήρων CO2).
5. Κατόπιν αυτών σας πληροφορούμε ότι από 20-01-2006 θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μας πιστοποιητικά επιθεώρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων που έχουν εκδοθεί μόνον από τις ως άνω Αναγνωρισμένες Εταιρείες και Αρμόδια Άτομα. . ·
6. Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει έγκαιρα στην τροποποίηση του Κανονισμού Πυροσβεστικών Μέσων των Πλοίων (ΠΔ 379/1996 - ΦΕΚ 250 Α'), ώστε να εναρμονισθούν οι διατάξεις του με εκείνες της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
τέλος, η προσοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων για την έγκαιρη και πιστή διατάξεων της παραπάνω σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
7.Εφιστάται τέλος η προσοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων για την έγκαιρη και πιστή τήρηση των διατάξεων της παραπάνω σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ο Κλαδάρχης

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ Ελ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Κ Λ/Χ - Λ/Χ - Υ Λ/Χ - Προξενικά Λιμεναρχεία
2. Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί
3. Συνεργεία συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων (εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΚΕΕΠ)


Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ακτή Μιαούλη 85 Πειραιάς 185 38
2. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85 Πειραιάς 185 38
3. Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών πλοίων Ακτή Μιαούλη 87 Πειραιάς 185 38
4. Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας
Ακτή Ποσειδώνος & Αριστείδου 15 Πειραιάς 185 31
5. Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
Δ. Γούναρη 2 Πειραιάς 185 31
6. Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φ/Γ Πλοίων
Μπουμπουλίνας 5 Πειραιάς 185 35
7. Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 14 Πειραιάς 185 31 ι
8. Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής Πειραιά (ΣΩΝΠΑΠ) : Ακτή Μιαούλη 17-19 Πειραιάς 185 35 ;
9. Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών - Συντηρητών & Εμπόρων Ειδών
Πυρασφαλείας «Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ;
Περσέως 32 Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα.
10. Υπ. Ανάπτυξης/ 3η Κλαδική Διεύθυνση Βιομηχανίας Ι
11. Υπ. Δημ.Τάξης/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/1η Δνση Προληπτικής Πυροπροστασίας/ Ι
Γ Τμήμα, Μουρούζη 4 Αθήνα 10172


Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. YEN/Γρ. κ. YEN (υ.τ.α.)
2. YEN/Γρ. κ. ΓΓ. (υ.τ.α.)
3. ΥΕΝ/Γρ. κ. ΑΛΣ (υ.τ.α.)
4. ΥΕΝ/Γρ. κ. Β ΥΛΣ (υ.τ.α.)
5. ΥΕΝ/Γρ, κ, ΚΕΕΠ (υ.τ.α.)
6. ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ - ΔΕΠ - ΔΜΚ
7. ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΤΜΗΜΑΤΑ
8. ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ/Επιθεωρητές
9. ΥΕΝ/Γρ. ΕΜΜΕ :

 

© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083