ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Εκπαιδευτήρια


Σε όλα τα κτίρια εκπαιδεύσεως είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, καθώς και η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων, τουλάχιστον δύο σε κάθε όροφο. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετηθούν σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Η διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας, καθώς και για την κατάλληλη συντήρηση τους.

Σε κάθε κτίριο εκπαιδεύσεως με 4 ή περισσότερους ορόφους πρέπει να εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
Αυτόματο σύστημα πυρανιχνεύσεως πρέπει να τοποθετείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Σε κτίρια εκπαιδεύσεως στα οποία στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολές τυφλών κ.λπ.), σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσες και στους επικίνδυνους χώρους.
6) Σε κτίρια εκπαιδεύσεως με περισσότερους από 3 ορόφους, στις οδεύσεις διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους.
γ) Σε όλα τα κτίρια εκπαιδεύσεως, σε χώρους ειδικής σημασίας ανεξαρτήτως εμβαδού και πυροθερμικού φορτίου, όπως εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια Φυσικής - Χημείας, κ.λπ.
Αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως πρέπει να εγκαθίσταται: α) Σε υπόγεια κτιρίων εκπαιδεύσεως με εμβαδόν μεγαλύτερο των 250 m2. 6) Σε επικίνδυνους χώρους και σε οδεύσεις διαφυγής, αντικαθιστώντας το σύστημα πυρανιχνεύσεως (εκτός των χώρων όπου μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη καταστροφή από το νερό κατασβέσεως).
Για δίκτυο που περιέχει το πολύ 6 κεφαλές καταιονητήρων, η παροχή νερού επιτρέπεται να γίνεται κατευθείαν από το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο, με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να δώσει τουλάχιστον 6lt/min ανά m2 επιφάνειας.


• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με την ευθύνη της διοικήσεως του εκπαιδευτικού ιδρύματος πρέπει να ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας από το μόνιμο προσωπικό, που θα εκπαιδεύεται και θα εξασκείται στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων καθώς και στον τρόπο σημάνσεως συναγερμού και εκκενώσεως του κτιρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η διεύθυνση και το προσωπικό πυρασφάλειας πρέπει να μεριμνούν για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας.
Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκενώσεως των κτιρίων από το σύνολο των μαθητών και του προσωπικού.


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823