ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 
 

 

 Ειδική Βιβλιογραφία

- Συστημική Θεώρηση Πυρασφάλειας  Αλεξανδρος Π. Κώνστας

- Εισαγωγή στην Πυρόσβεση  Robert Klinoff

- Εγχειρίδιο Πυρασφάλειας Αλέξανδρος Π.Κώνστας

- Εφαρμοσμένη Πυρασφάλεια Αλέξανδρος Π. Κώνστας

- Πυρασφάλεια εφαρμοσμένη πυροπροστασία και στοιχεία πυρόσβεσης  Β.Σελλούντος , Γ.Παπαιωάννου , Στ. Πέρδιος , Κ.Χουσιανάκος

- Εισαγωγή στην Πυροπροστασία των Κατασκευών  Κυριάκος Κ. Παπαϊωάννου

- Βασικές Αρχές Συμπεριφοράς της Φωτιάς  James G. Quintiere

- Πυροπροστασία Κτιρίων  Γ. Μαλαχίας

- Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια Μόνιμα Πυροσβεστικά συστήματα με νερό.

- Βιομηχανική Ασφάλεια  Φώτης Ρήγας

- Μελέτες Πυρασάλειας  Αντώνης Κοτσοβός, Τeκδοτική ΣΕΛΚΑ-4Μ

- Το βιβλίο της Πυρανίχνευσης της Olympia Electronics

- Πυροπροστασία , Παθητική-Δομική-Ενεργητική  #Νομοθεσία - Μελέτες#   Γιώργος Α. Βιάζης, Καθηγητής-Μελετητής

- Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια κτιρίων

- ΕΛΟΤ

- Πυροσβεστικές Διατάξεις, Π.Υ.

- Fireman Magazine

- N.F.P.A. "National Fires Codes"

- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

* Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα βιβλία στην Ελληνική Βιβλιογραφία, όπως τα παραπάνω που αναφέρουμε , με επιστημονική εμβάθυνση , αναλυτικά στοιχεία , παραδείγματα και συμβουλές , πάνω στο θέμα της πυρασφάλειας.

 

© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083