ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Χώροι συναθροίσεως κοινού


Σε όλα τα κτίρια συναθροίσεως κοινού που ανήκουν στις κατηγορίες Σ1 και Σ2 πρέπει να εγκαθίσταται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού. Η ίδια απαίτηση ισχύει για τα κτίρια της κατηγορίας Σ3 με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 300 m2 και για τα κλειστά γυμναστήρια της κατηγορίας Σ4.
Στα κινηματοθέατρα, τα ηχητικά και φωτεινά σήματα του συστήματος συναγερμού πρέπει να μη γίνονται αντιληπτά στην αίθουσα των θεατών, αλλά να υπάρχει ξεχωριστό μεγαφωνικό σύστημα που να καθοδηγεί το κοινό προς τις εξόδους κινδύνου.
Σε όλα τα κτίρια συναθροίσεως κοινού που δέχονται πληθυσμό περισσότερο από 100 άτομα, πρέπει να προβλέπεται αυτόματη ειδοποίηση της πλησιέστερης Π.Υ.
Στους επικίνδυνους χώρους, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων υψηλού βαθμού κινδύνου, τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανιχνεύσεως.
Αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως πρέπει να εγκαθίσταται: α) Στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεάτρων, β) στους επικίνδυνους χώρους οπότε αντικαθίσταται και το σύστημα πυρανιχνεύσεως και γ) σε κέντρα διασκεδάσεως, όπου ο χώρος ή οι χώροι συναθροίσεως κοινού έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 300 m2.
Επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου, ενός συστήματος καταιονητήρων που διαθέτει λιγότερες από 6 κεφαλές, με την προϋπόθεση ότι η παροχή είναι τουλάχιστον 6 It νερού/min/m2 επιφάνειας προστατευόμενου χώρου.
Αυτόματο σύστημα κατασβέσεως τοπικής εφαρμογής CO2 ή ξηρής σκόνης ή άλλου κατάλληλου εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού, πρέπει να τοποθετείται πάνω από κάθε είδους μαγειρείο κουζίνας, σε κτίρια συναθροίσεως κοινού, καθώς και στους καπναγωγούς και τους εξαεριστήρες των μαγειρείων.
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να εγκαθίσταται: α) Σε χώρους συναθροίσεως κοινού με πληθυσμό περισσότερο από 250 άτομα, β) σε χώρους όπου η στάθμη δαπέδου βρίσκεται ψηλότερα από 20 m, και γ) σε χώρους όπου είναι αντικειμενικά δύσκολη η προσέγγιση από το εξωτερικό του κτιρίου με εύκαμπτους σωλήνες.
Σε χώρους με πληθυσμό λιγότερο από 250 άτομα, πρέπει να τοποθετείται κρουνός με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19 mm και μήκους 15 m, με κατάλληλο ακροφύσιο.
Σε όλους τους χώρους συναθροίσεως κοινού, πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες, κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου, σε θέσεις όπου κανένα σημείο της κατόψεως να μην απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή με αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές.
 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823