ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Ειδικές διατάξεις για σκηνή θεάτρου


Θεατρική σκηνή με επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη των 60 m2, πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως, το οποίο πρέπει να καλύπτει και το υποσκήνιο, τους βοηθητικούς χώρους, τα καμαρίνια, τις αποθήκες και τα εργαστήρια, που η χρήση τους είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία της σκηνής. Αυτόματοι καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται κατά την περίμετρο όλων των ανοιγμάτων, που αφήνονται στο πάτωμα της σκηνής.
Σε σκηνές με επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη των 60 m2, πρέπει να προβλέπονται ανοίγματα εξαερισμού με επιφάνεια ίση τουλάχιστον με 5% της επιφάνειας του δαπέδου της σκηνής. Το σύστημα αυτό του εξαερισμού πρέπει να λειτουργεί με χειροκίνητο και συγχρόνως με αυτόματο μηχανισμό, ενεργοποιούμενο από την θερμότητα και τον καπνό. Όπου υπάρχει εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού, η παραπάνω απαίτηση του φυσικού εξαερισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς τη λειτουργία των μηχανημάτων.
Το άνοιγμα της σκηνής πρέπει να κλείνει με αυτοκλειόμενο  πυράντοχο παραπέτασμα (δείκτης πυραντιστάσεως τουλάχιστον 10 min) ή από άκαυστο ύφασμα ειδικής κατεργασίας που κλείνει επίσης αυτόματα. Στη δεύτερη περίπτωση
πρέπει να υπάρχει και αυτόματο σύστημα ψεκαστήρων νερού, που θα διατηρεί το ύφασμα βρεγμένο τουλάχιστον 30 min.
Το παραπέτασμα, οι ψεκαστήρες και οι καταιονητήρες της σκηνής, καθώς και τα ανοίγματα εξαερισμού, πρέπει να μπαίνουν αυτόματα σε λειτουργία με πυρανιχνευτές θερμοδιαφορικούς προκαθορισμένης θερμοκρασίας. Οι βαλβίδες παροχής νερού στα παραπάνω συστήματα, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό ενεργοποιήσεως συναγερμού, που θα συνδέεται με τον παρακάτω αναφερόμενο σταθμό ελέγχου πυρκαγιάς. Η έναρξη λειτουργίας μιας τέτοιας βαλβίδας, πρέπει να θέτει αυτόματα σε λειτουργία το σύστημα εξαερισμού και να κλείνει το παραπέτασμα.
Σε χώρο μέσα ή δίπλα από τη σκηνή εγκαθίσταται ένας σταθμός ελέγχου πυρκαγιάς που περιέχει:
α) Φώτα ενδείξεως του φωτισμού ασφαλείας και των δικτύων παροχής ενεργείας.
β) Χειροκίνητους διακόπτες για τη λειτουργία των ψεκαστήρων, του παραπετάσματος και του εξαερισμού.
γ) Τα όργανα ελέγχου του συστήματος καταιονητήρων.
δ) Δύο συστήματα συναγερμού, ένα για τους χώρους της σκηνής και ένα για το κοινό.
 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823