ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Κάθε πυροσβεστήρας ή τμήμα αυτού θα θεωρείται μη ασφαλής ως προς τη χρήση εάν κατά την άποψη του αρμόδιου ατόμου :


α) η φυσική του κατάσταση κρίνεται μη ικανοποιητική,

β) θα ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί.


γ) η φυσική του κατάσταση του μπορεί να εμποδίσει την ικανοποιητική λειτουργία του.


δ) Για έναν πυροσβεστήρα^ τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που υπάρχει απώλεια περιεχομένου ή πίεσης η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που συνιστάται από τον κατασκευαστή (Σφραγισμένη πίεση).


Το αρμόδιο άτομο ελέγχει αν ο πυροσβεστήρας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Είναι καθήκον του αρμοδίου ατόμου να συμβουλεύσει τον ιδιοκτήτη, για το
πότε κατά τη γνώμη του θα πρέπει ένας πυροσβεστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα κυμαίνεται σημαντικά λόγω διαφόρων παραγόντων όπως περιβαλλοντική επίδραση, σκληρή μεταχείριση κλπ.
Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα, εξαιρουμένων των φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου, δεν θα υπερβαίνει τα 20 έτη.

Κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε φορητού πυροσβεστήρα, πρέπει :


α) Να μην παραμένει πίεση στο σώμα του πυροσβεστήρα ή σε κάποιο λάστιχο και/ή στόμιο της συναρμολόγησης.


β) Η κεφαλή ή η βαλβίδα συναρμολόγησης να ξεβιδώνεται αργά έως ότου η παραμένουσα πίεση να διαφύγει μέσω του συστήματος εξαερισμού.


γ) Εάν υπάρχει ένδειξη ότι η παραμένουσα πίεση δεν έχει εξαχθεί, πρέπει να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μια ξαφνική απελευθέρωση πίεσης μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση τμημάτων η περιεχομένων του πυροσβεστήρα. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων ρυθμίσεων σύσφιξης και προσωπικής προστασίας.


δ) Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια αφαίρεσης των βαλβίδων των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων υψηλής πίεσης πυροσβεστήρων η φιαλιδίων προωθητικού αερίου σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.

  
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C Πυροσβεστήρες προωθητικό αέριο Ν2 (όχι πυροσβεστήρες Halon), πίεση bar CO2 ME ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 0,75 kg/It Πίεση σε bar CO2 ME ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 0,65kg/lt Πίεση σε bar
0 14 35  35
10 14,5 45 45
20 15 60 57
30 15,5 90 76
40 16 140 120
50 16,5  185  140
60 17  230 165


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823