ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ615 ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


- ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
- ΤΥΠΟΣ
- ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- ΔΗΛΩΣΗ ΕΝ 615


ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ABCE ΜΕ 40% ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΜΜΩΝΙΟ(ΜΑΡ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ


 - ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ


 - ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ


Η σκόνη μπορεί να απορροφήσει επιβλαβείς ποσότητες υγρασίας αν εκτεθεί στον αέρα ή σε υψηλή σχετική
υγρασία, ή εάν η σκόνη είναι πιο ψυχρή από τον περιβάλλοντα αέρα.


α) Πριν ανοίξετε έναν πυροσβεστήρα, βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της συντήρησης, οι προφυλάξεις που περιγράφονται σε αυτή τη σημείωση πρέπει να ακολουθηθούν προσεκτικά. Ανοίξτε τους πυροσβεστήρες σκόνης μόνο υπό τις ξηρότερες διαθέσιμες συνθήκες (υγρασία Rm<70% στους 20 βαθμούς Κελσίου ή κατά την οδηγία του κατασκευαστή) και για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την εξέταση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα στη σκόνη.


β) Είναι ακόμα πιο σημαντικό να αποφευχθεί η ανάμιξη ή αλληλομόλυνση διαφορετικών τύπων σκόνης. Κάποια είδη σκόνης δύνανται να αντιδράσουν με άλλα είδη ώστε να παράγουν νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Η αντίδραση αυτή συχνά γίνεται εμφανής μετά από παρέλευση μερικών εβδομάδων.

 Το νερό προκαλεί τη δημιουργία πηγμάτων ενώ το διοξείδιο του άνθρακα, σε κλειστό δοχείο, προκαλεί άνοδο της πίεσης που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Ανοίξτε και εξετάστε σε οποιαδήποτε στιγμή, μόνο τους πυροσβεστήρες που περιέχουν τον ίδιο τύπο σκόνης.
 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823