ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Διαδικασία Περαιτέρω Συντήρησης

1 Οι διαδικασίες του πίνακα IV.1 διεξάγονται ταυτόχρονα με τις διαδικασίες του πίνακα αυτού.
2 Ελέγξτε τη λειτουργία των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης, των πυροσβεστήρων, όπου αυτοί είναι προσαρμοσμένοι, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3 Εκκενώστε όλους τους τύπους πυροσβεστήρων εκτός από εκείνους με halon και CO2.
4 Ανανεώστε το κατασβεστικό υλικό εάν ο κατασκευαστής δίνει χρόνο ζωής του μέχρι 5 χρόνια ή εξετάστε το κατασβεστικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο Παράρτημα VI.
5 Εξετάστε διεξοδικώς με μεγενθυτικό φακό, για διάβρωση, ζημία, κοιλώματα και χτυπήματα, τα εξής:

- πώματα και βαλβίδες
- δείκτες
- τον ελαστικό σωλήνα και το στόμιο εκκένωσης
6 Εξετάστε διεξοδικά το εσωτερικό του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, κοιλώματα, εγκοπές, χτυπήματα ή ζημία της εσωτερικής επένδυσης, χρησιμοποιώντας φωτιστικό καθετήρα και καθρέφτη.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία συγκόλλησης.  Σε περίπτωση αμφιβολίας για τα σημεία συγκόλλησης ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
7 Εξετάστε και  ελέγξτε την ορθότητα όλων των διακοπτών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και την επικάλυψη.
8 Επαναφέρετε σε κατάσταση λειτουργίας.

Συναρμολογήστε ξανά τον πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και γομώστε.

9 Τοποθετείστε μια νέα ασφάλεια  και συμπληρώστε την ετικέτα ελέγχου.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823