ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Διαδικασία Εργαστηριακού Ελέγχου

 

1 Οι διαδικασίες του πίνακα IV.1 και του πίνακα V.1 διεξάγονται ταυτόχρονα με τις διαδικασίες του πίνακα αυτού.
2 Λύστε εντελώς τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα, απορρίψτε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και αντικαταστήστε τα με καινούργια.
3 Σώματα πυροσβεστήρων στα οποία δεν  αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 δεν θα ελέγχονται αλλά θα αποσύρονται  προς καταστροφή.
4 Ελέγξτε την πίεση των πωμάτων της κορυφής και, αν παρέχεται μηχανισμός παύσης, ολοκληρώστε την εκκένωση των ελαστικών σωλήνων ώστε να ελέγξετε την πίεση της φιάλης ή να καθορίσετε την πίεση του μηχανισμού ασφαλείας.  Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά τμήματα.
5 Αντικαταστήστε ή ελέγξτε το μηχανισμό ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6 Επανασυναρμολογήστε και αναγομώστε τον πυροσβεστήρα, εφαρμόστε νέο ασφάλεια  και συμπληρώστε την ετικέτα ελέγχου, βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.
 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823