ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Συστήματα ανίχνευσης και αναγγελία πυρκαγιάς

Κάθε εργοστάσιο πρέπει να έχει τα κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας μιας πυρκαγιάς, που οι εργαζόμενοι να αναγνωρίζουν. Μόλις δοθεί η αναγγελία, το σύστημα πρέπει να προβλέπει άμεση κλήση της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αν η ανίχνευση είναι εσφαλμένη, πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως η Πυροσβεστική, ώστε να ανακαλέσει τα πληρώματα με τον εξοπλισμό τους ή να τα κατευθύνει σε άλλες εστίες πυρκαγιών. Είναι προτιμότερο να καλέσει κανείς πρόωρα ή άδικα την Πυροσβεστική παρά πολύ αργά, επειδή τα πρώτα λεπτά μιας πυρκαγιάς είναι κρίσιμα.

Η φωνητική αναγγελία μιας πυρκαγιάς είναι συνήθως αναποτελεσματική και επικίνδυνη, εφόσον από μόνη της η λέξη "πυρκαγιά", ιδιαίτερα όταν ενισχύεται από μεγάφωνα, μπορεί να προκαλέσει πανικό. Ένα ακόμη μειονέκτημα αυτού του συστήματος είναι, ότι ο εργαζόμενος που αναγγέλλει πρέπει να παραμείνει στην εγκατάσταση μέχρι που να πάρουν όλοι το μήνυμα.

Η τηλεφωνική αναγγελία με τη χρησιμοποίηση ενός ειδικού αριθμού που ενεργοποιεί το χειριστή του τηλεφωνικού κέντρου με ένα ειδικό σήμα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο που δίνει την αναγγελία να προσδιορίσει τη θέση και το μέγεθος της πυρκαγιάς, έτσι που η Πυροσβεστική να λάβει αυτή την πληροφορία, καθώς και το ποια είσοδο θα χρησιμοποιήσει (αν υπάρχουν πολλές). Τα μειονεκτήματα είναι ότι:

• Απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση όλου του προσωπικού, ώστε να γνωρίζει αυτό πότε και ποιόν αριθμό να καλέσουν.

• Απαιτεί ειδική εκπαίδευση των τηλεφωνητών σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

• Μπορεί να μη βρίσκεται ο τηλεφωνητής στο κέντρο τη στιγμή του συναγερμού.

Είναι δυνατό, πάντως, να χρησιμοποιείται ένα τέτοιο σύστημα, ακόμη και αν το τηλεφωνικό κέντρο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο.

Η προτιμότερη μέθοδος σήμερα είναι τα ηλεκτρικά συστήματα συναγερμού. Ο συναγερμός μπορεί να δοθεί με το σπάσιμο του τζαμιού ενός σημείου συναγερμού, που συνήθως με την απελευθέρωση ενός ελατηρίου ενεργοποιεί το συναγερμό. Με αυτό το σύστημα μπορούν ακόμη να συνδεθούν και αυτόματοι ανιχνευτές πυρκαγιάς.

Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι ανιχνευτών πυρκαγιάς:

Θερμικοί ανιχνευτές.

• Ανιχνευτές καπνού.

• Ανιχνευτές φλόγας.

• Συνδυασμένοι ανιχνευτές θερμότητας και καπνού (Σχ. 3.4).

Οι ανιχνευτές φλόγας παρέχουν την ταχύτερη αναγγελία. Κατά την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος πρέπει να δίνεται προσοχή στην πιθανότητα εσφαλμένων συναγερμών. Η τροφοδοσία τους πρέπει να γίνεται από συσσωρευτές που τροφοδοτούνται περιοδικά από το κύριο δίκτυο.

Τα σήματα συναγερμού είναι γενικώς ηχητικά, συνοδεύονται όμως μερικές φορές και από οπτικά. Πρέπει να δίνεται προσοχή στη δυνατότητα ακούσματος ενός σήματος συναγερμού σε κάθε σημείο ενός εργοστασίου, ακόμη και σε αυτά που βρίσκονται δίπλα σε θορυβώδη μηχανήματα. Πολλές φορές τα ηχητικά σήματα είναι δυο βαθμίδων, ένα διακοπτόμενο προειδοποιητικό στην αρχή και ένα συνεχές για εκκένωση των χώρων της εγκατάστασης. Με το διακοπτόμενο σήμα σταματούν συνήθως οι επικίνδυνες διεργασίες και σπεύδει στο σημείο της πυρκαγιάς το πυροσβεστικό προσωπικό της εγκατάστασης. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται περισσότερα από δύο είδη ηχητικών σημάτων, λόγω της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν. Το σήμα εκκένωσης πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 5 λεπτά πριν το αυτόματο σταμάτημα του.

Σχήμα 3.4: Συνδυασμένος ανιχνευτής θερμότητας και καπνού.

                      

 

                      

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823