ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Πυροσβεστήρων         
 
 

                                                                                                                          CEN/TC 70- Standards under development
  Project reference Title Candidate Citation Current status DAV
00070016 prEN 3-8 Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction; resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar No
(96/98/EC, 96/49/EC,
96/86/EC,  96/87/EC,
97/23/EC,  94/55/EC)
Under Approval 2007-01
00070017 prEN 3-9 Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers Yes
(97/23/EC)
Under Approval 2007-01
00070019 Unified tests procedures No Under Development
00070025 EN 3-7:2004/prA1 Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods No
(96/98/EC)
Under Approval 2007-11
00070026 prEN 1869 rev Fire blankets No Under Development 2008-11
00070027 prEN 3-10 Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3 part 7 No Under Approval 2008-11
00070028 prEN 1866-1 Mobile fire extinguishers - Part 1: Characteristics, performance and test methods No Under Approval 2008-11
00070029 prEN 1866-2 Mobile fire extinguishers - Part 2: Additional requirements to EN 1866-1 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar No
(97/23/EC)
Under Development 2008-11
00070030 prEN 1866-3 Mobile fire extinguishers - Part 3: Additional requirements to EN 1866-1 for pressure resistance of CO2 extinguishers No
(97/23/EC)
Under Development 2008-11

Πρότυπο prEN 3-8            Φορητοί Πυροσβεστήρες - Μέρος 8

Πρότυπο prEN 3-9            Φορητοί Πυροσβεστήρες - Μέρος 9 , επιπρόσθετες απαιτήσεις για CO2

Πρότυπο prEN 3-10          Φορητοί Πυροσβεστήρες - Μέρος 10

Πρότυπο prEN 1866-1     Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες - ΕΛΟΤ ΕΝ 1866

Πρότυπο prEN 1866-2     Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες - ΕΛΟΤ ΕΝ 1866 - 2η έκδοση

 

CEN/TC 70- Published standards
 
Standard reference Title Citation in OJ Directive
CEN/TR 14922 Portable fire extinguishers - Model laboratory - Report in compliance with EN 3-7     No 97/23/EC
CR 13934:2000 Interpretation document of EN 3 Portable Fire Extinguishers     No -
EN 1866:2005 Mobile fire extinguishers     Expected 96/98/EC,
97/23/EC
EN 1869:1997 Fire blankets     No -
EN 2:1992 Classification of fires     No -
EN 2:1992/A1:2004 Classification of fires     No -
EN 3-3:1994 Portable fire extinguishers - Construction, resistance to pressure, mechanical tests     No 96/98/EC
EN 3-6:1995 Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5     No 96/98/EC
EN 3-6:1995/A1:1999 Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5     No 96/98/EC
EN 3-7:2004 Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods     No 96/98/EC

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823