ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 
  Πυρόσβεση Δασικής Έκτασης - "Αγριας Φύσης"


Στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης δασικής έκτασης - "άγριας φύσης" οι βασικές μέθοδοι πυρόσβεσης είναι η εφαρμογή νερού ή επιβραδυντικού υγρού στην άκρη της φωτιάς ή η δημιουργία προστατευτικών ζωνών γύρω από την περίμετρο της φωτιάς .

Αυτό γίνεται με μια ποικιλία μεθόδων. Σε εκτάσεις χόρτων (βοσκοτόπια) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οχήματα-αντλίας για την κατ' ευθείαν καταπολέμηση της άκρης της πυρκαγιάς. Πληρώματα που χρησιμοποιούν εργαλεία χειρός, μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια προστατευτική λωρίδα που θα σταματήσει τη συνέχεια της καύσιμης ύλης αλλά και της διασποράς της φωτιάς. Μπουλντόζες χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Σε βαρύτερες ύλες, λόγω εκπεμπόμενης θερμότητας και διάρκειας των φλογών, μια κατ' ευθείαν επίθεση δεν είναι δυνατή. Σ' αυτές τις καύσιμες ύλες τα πληρώματα πηγαίνουν πολύ μπροστά από την πυρκαγιά και κάνουν έμμεση επίθεση, δημιουργώντας αποκλεισμένες ζώνες προστασίας με "μπουλντόζες" ή πληρώματα με εργαλεία χειρός. Φυσικά φράγματα όπως λίμνες και δρόμοι, επίσης χρησιμοποιούνται ως μέρος της ζώνης προστασίας. Όταν διατίθεται αφρός Κατηγορίας (Α), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία εκθεμάτων, εφαρμόζοντας τον ως μέσον ύγρανσης για την αύξηση της επιφανειακής υγρασίας της καύσιμης ύλης τόσο ώστε να μη καίγεται.
Μια μέθοδος που συχνά χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας ασφαλούς νεκρής γραμμής, είναι η αναστροφή φλόγας. Η αναστροφή φλόγας αφαιρεί την καύσιμη ύλη μεταξύ της γραμμής ελέγχου και του μετώπου της επερχόμενης φωτιάς. Η αναστροφή φλόγας καίει την καύσιμη ύλη που υπάρχει, προς το μέρος της κύριας φωτιάς και μακριά από τη γραμμή ελέγχου .επερχόμενης πυρκαγιάς και της λωρίδος ελέγχου. Όταν χρησιμοποιείται φωτιά για την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης κατά μήκος των πλαγιών της φωτιάς ή για την απομάκρυνση μεμονωμένων περιοχών "άκαυστης" καύσιμης ύλης, αυτό καλείται μετάκαυση. Αυτές οι μέθοδοι πυρόσβεσης δεν πρέπει ποτέ να "επιχειρηθούν" από μη εκπαιδευόμενο προσωπικό. Όταν γίνουν με λάθος τρόπο μπορεί να προκαλέσουν τη φωτιά να πηδήξει τις λωρίδες ελέγχου.


Οι κανόνες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί για πυρόσβεση "άγριας φύσης" μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα είδη πυρόσβεσης. Οι κανόνες καλύπτουν τα κύρια σημεία που πρέπει να εντοπίζονται σε κάθε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι βασικοί κανόνες ασφάλειας επιχειρήσεων σε πυρκαγιά "άγριας φύσης" είναι οι Δέκα Τυποποιημένες Εντολές Πυρόσβεσης και οι 18 Καταστάσεις που σου επιστούν την Προσοχή. Αναφέρονται παρακάτω:
Οι Αέκα Τυποποιημένες Εντολές Πυρόσβεσης
Καταπολεμήστε τη φωτιά επιθετικά, αλλά λάβετε μέριμνα πρώτα για ασφάλεια.
Αρχίστε όλες τις ενέργειες βασιζόμενοι στην παρούσα και στην αναμενόμενη συμπεριφορά της φωτιάς.
Γνωρίστε τις τρέχουσες συνθήκες καιρού και λάβετε τις προβλέψεις (του καιρού).
Βεβαιωθείτε ότι οδηγίες έχουν δοθεί και κατανοηθεί.
Λάβετε τις τρέχουσες πληροφορίες για την κατάσταση της φωτιάς.
Παραμείνετε σε επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας, τον επόπτη σας και τις γειτονικές δυνάμεις.
Προσδιορίστε ζώνες ασφαλείας και πόρτες διαφυγής. Διατηρήστε συνεχώς τον έλεγχο σας και του πληρώματος σας.
Μείνετε σε επιφυλακή, να είστε ήρεμος, να σκέφτεστε με διαύγεια και ενεργήστε αποφασιστικά.
18 Καταστάσεις που σας επιστούν την προσοχή


1. Η φωτιά δεν έχει ανιχνευθεί και αξιολογηθεί.
2. Είσαστε στην εξοχή (ύπαιθρο) και δεν φαίνεστε στο φως της ημέρας.
3. Ζώνες ασφάλειας και πορείες διαφυγής δεν έχουν αναγνωριστεί.
4. Δεν είστε εξοικειωμένος με τον καιρό και τους τοπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.
5. Είστε ανημέρωτοι για τη στρατηγική, τακτικών και κινδύνων.
6. Οι οδηγίες και οι αποστολές δεν είναι σαφείς.
7. Δεν υπάρχει επικοινωνιακή σύνδεση με τα μέλη της ομάδος/επόπτη.
8. Κατασκευή ζώνης χωρίς ασφαλές σημείο αγγυρώσεως.
9. Κατασκευή ζώνης ασφαλείας σε πλαγιά λόφου με τη φωτιά από κάτω.
10. Προσπάθεια εμπρόσθιας επίθεσης στη φωτιά.
11. Ακαυτη "καύσιμη ύλη" ανάμεσα σε σας και τη φωτιά.

12. Δεν μπορείτε να δείτε την κυρία πυρκαγιά, και ούτε βρίσκεστε σε επαφή με κάποιον που την βλέπει.
13. Φωτιά σε πλαγιά βουνού όπου κυλιώμενα υλικά μπορούν να αναφλέξουν την καύσιμη ύλη που υπάρχει πιο πάνω.
14. Ο καιρός γίνεται πιο ζεστός και ξηρός.
15. Ο αέρας αυξάνει (σε ένταση) / ή αλλάζει διεύθυνση.
16. Διαπιστώνονται συχνά εστίες φωτιάς μέσω της ζώνης.
17. Η μορφολογία του εδάφους και οι καύσιμες ύλες κάνουν την διαφυγή και τις ζώνες ασφαλείας δύσκολες.
18. Αισθάνεστε την επιθυμία να κοιμηθείτε κοντά στη ζώνη ασφαλείας.


Όλες αυτές οι καταχωρημένες εντολές και καταστάσεις αναπτύχθηκαν επειδή κάποιος τραυματίστηκε σοβαρά ή σκοτώθηκε. Σε πρόσφατα περιστατικά, όπου πυροσβέστες έχουν σκοτωθεί σε πυρκαγιά "άγριας φύσης", διαπιστώθηκαν παραβιάσεις αυτών των εντολών και καταστάσεων. Οι τέσσερις πιο συχνές περιπτώσεις, στις οποίες προκαλούνται τραγωδίες και αποτυχία στην κατάσβεση της πυρκαγιάς "άγριας φύσης" είναι: (1) Συχνά συμβαίνουν σε μικρές φωτιές ή φαινομενικά μόνο σε τμήματα μεγάλων πυρκαγιών, (2) συμβαίνουν σε ελαφρές καύσιμες ύλες, όπως χόρτα ή κλαδιά, (3) υπάρχει μια μη αναμενόμενη αλλαγή της διεύθυνσης του αέρα ή της ταχύτητας του, και (4) όταν οι πυρκαγιές ανεβαίνουν την πλαγιά λόφου.
Επειδή είναι πολύ δύσκολο να θυμάστε απ' έξω τις 10 τυποποιημένες εντολές πυρόσβεσης και τις 18 καταστάσεις που σας εφιστούν την προσοχή, έχουν υιοθετηθεί κείμενα ασφαλείας. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά εξυπηρετούν ως μια καλή υπενθύμιση.
Τα πρώτα απ' αυτά τα μηνύματα είναι:


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ πρέπει πάντα να τοποθετούνται ώστε να παρακολουθούν την πυρκαγιά και τον καιρό. Αυτό το προσωπικό δεν πρέπει να εμπλέκεται με την πυρόσβεση. Η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν την πυρκαγιά και να ενημερώνουν το πλήρωμα, αν αρχίζει να μεγαλώνει (φουντώνει) σε ένταση ή πηγαίνει προς τη θέση του πληρώματος. Σε περιοχή όπου πέφτουν καμένα δένδρα δημιουργείται πρόβλημα και πιθανόν να απαιτηθεί ένας παρατηρητής για κάθε δύο εργαζόμενους πυροσβέστες.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ πρέπει να διατηρούνται μεταξύ των παρατηρητών και των εργαζομένων πληρωμάτων, μεταξύ των πληρωμάτων και του αρχηγού τους, μεταξύ του αρχηγού των πληρωμάτων και των γειτονικών πληρωμάτων και μεταξύ των αρχηγών των πληρωμάτων και του προσωπικού διοίκησης του περιστατικού.


ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ πρέπει πάντα να σχεδιάζονται και να μεταδίδονται σε όλα τα μέλη του πληρώματος σε περίπτωση αλλαγής της συμπεριφοράς της φωτιάς. Δύο διάδρομοι διαφυγής είναι καλύτεροι από έναν, για την περίπτωση που ο ένας διάδρομος αποκοπεί.


ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πρέπει να τοποθετούνται τόσο συχνά όσο κρίνονται αναγκαίες. Πρέπει να είναι μεγάλες για να εξυπηρετούν όλα τα πληρώματα στην περιοχή  "Ενέργειες Εκτάκτου Ανάγκης"
για τις περιπτώσεις μεταπήδησης της φωτιάς. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τόσο, ώστε το πλήρωμα να έχει τον χρόνο να φτάσει σ' αυτές εάν η κατάσταση της πυρκαγιάς ορίζει ότι πρέπει να ψάξουν για καταφύγιο. Πρέπει να διακρίνονται εύκολα και να είναι προσιτές.


Το δεύτερο από τα μηνύματα ασφαλείας, κοιτάτε ψηλά, κοιτάτε κάτω, κοιτάτε γύρω είναι ως ακολούθως:
ΚΟΙΤΑΤΕ ΕΠΑΝΩ πριν αρχίσετε να εργάζεστε, και κάθε τόσο ενώ εργάζεστε, "πάρτε" τα μάτια σας από το έδαφος και κοιτάξτε ψηλά. Δείτε πώς πάνε ο αέρας και ο καπνός. Η φωτιά κινείται προς το μέρος σας ή μακριά από σας; Υπάρχουν αεροσκάφη που αρχίζουν την αεροπυρόσβεση από επάνω, ώστε να αποτελούν κίνδυνο για σας; Κοιτάξτε προς τον λόφο. Υπάρχει βαρύς εξοπλισμός που επιχειρεί / λειτουργεί πάνω στο λόφο που μπορεί να κυλήσει πέτρες ή κορμούς δένδρων προς το μέρος σας;


ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΚΑΤΩ, προσέξτε τα βήματα σας. Τη νύχτα είναι εύκολο να τυφλωθείτε από το φως της φωτιάς και να πέσετε μέσα σε τρύπες ή να πέσετε από απότομα σημεία του εδάφους. Κούτσουρα και σωληνώσεις σε ψηλό χορτάρι μπορεί εύκολα να σας ξεγελάσουν. Όταν μεταφέρετε PULASKI (τσεκούρι / τσάπα) που είναι πολύ καλά ακονισμένα, μπορεί να αποβεί καταστρεπτικό. Το φεγγάρι μπορεί να φωτίσει την περιοχή που εργάζεστε πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι το φως του φεγγαριού δεν παρέχει καλή αίσθηση του βάθους. Το φως είναι αρκετό για να δείτε το πού πάτε, αλλά μπορείτε εύκολα να πέσετε μέσα σε κάποιο χαντάκι. Κοιτάξτε προς το κάτω μέρος του λόφου και βεβαιωθείτε ότι η πυρκαγιά δεν έχει καθηλωθεί κάπου ή ότι δεν έχει ανάψει από κυλιώμενο υλικό κάτω από τη θέση σας.
ΚΟΙΤΑΤΕ  ΓΎΡΩ, και να είστε ενήμεροι για το τι γίνεται γύρω σας. Πιθανόν να εργάζεστε πολύ κοντά σε κάποιον που χειρίζεται ένα αλυσοπρίονο ή να κουνάει ένα κοπτικό εργαλείο. Να είστε ενήμεροι για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Να γνωρίζετε καλά τους διαδρόμους διαφυγής και τις ζώνες ασφαλείας. Μην απομακρύνεστε από το πλήρωμα σας.
Αυτά τα μηνύματα ασφαλείας μπορούν να εφαρμοσθούν σε κάθε είδος πυρόσβεσης, και όχι μόνο για "άγρια φύση". Εστιάζονται κυρίως στο να είστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει γύρω σας και στο να είστε πάντα ενήμεροι για το πώς θα ψάξετε για ασφαλή διαφυγή. Οι πυροσβέστες έχουν την τάση να πέφτουν θύματα στο σύνδρομο του κεριού και της πεταλουδίτσας που γυρνάει γύρω του, και οδηγούνται στο να βλέπουν μόνο τη φωτιά και τίποτα άλλο. Να μην προσηλώνεστε τόσο πολύ στην πυρόσβεση ώστε να μην μπορείτε να υπολογίσετε προς τα πού πηγαίνει η φωτιά και τι βλάβη έχει κάνει στα δέντρα και τα οικοδομήματα, τα οποία μπορεί να πέσουν επάνω σας, εάν δεν προσέχετε.


Πυρόσβεση Κοινών Επιφανειών Μεταξύ Αστικών και Δασικών - "Αγριας Φύσης" Περιοχών


Η πυρόσβεση κοινών επιφανειών μεταξύ αστικών και "άγριας φύσης" περιοχών γίνεται περισσότερο συνήθης. Όλο και περισσότερος κόσμος αφήνει τις πόλεις και χτίζει τα σπίτια του στους πρόποδες των λόφων και σε ορεινές περιοχές. Αυτό έχει αυξήσει τις περιπτώσεις όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν απλά να οπισθοχωρήσουν μερικές κορυφογραμμές, να δημιουργήσουν μία λωρίδα ασφαλείας και να περιμείνουν τη φωτιά να φτάσει εκεί. Τώρα οι πυροσβέστες πρέπει να τοποθετήσουν τον εξοπλισμό τους αλλά και τους ίδιους στο δρόμο της επερχόμενης φωτιάς . Σ' αυτόν τον τύπο πυρόσβεσης, ο κύριος στόχος είναι η προστασία όσο περισσοτέρων οικοδομημάτων είναι δυνατόν. Αυτό βασικά γίνεται με την τοποθέτηση ενός οχήματος άντλησης σε κάθε οικοδόμημα. Θα νομίζει κανείς ότι ένα όχημα άντλησης με δυνατότητα 1000 γαλονιών - ανά - λεπτό και 500 γαλόνια νερού θα μπορούσε να υπερνικήσει κάθε φωτιά. Αυτό δεν ισχύει και αποδεικνύεται σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα να τραυματίζονται πυροσβέστες και να καταστρέφονται οχήματα πυρόσβεσης. Σε περιοχές ξηρών χόρτων και δέντρων, τα μήκη των φλογών μπορούν να υπερβούν τα 50 πόδια. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε αυτό το είδος της πυρκαγιάς με κατ' ευθείαν επίθεση μετωπικής εφόδου.

Η μέθοδος πυρόσβεσης δεν σημαίνει ότι θα είναι μια αποστολή αυτοκτονίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να υπολογισθούν όταν αξιολογείτε την ικανότητα σας για την προστασία ενός οικοδομήματος και παράλληλα το να προσφέρετε ασφάλεια στον εαυτό σας. Αυτά αναφέρονται παρακάτω:


Αναλώστε χρόνο για την αξιολόγηση των αναγκών σε νερό σε σχέση με τη διαθεσιμότητα.
Αναγνωρίστε τις ζώνες ασφαλείας και τους διαδρόμους διαφυγής.
Είναι το οικοδόμημα δυνατόν να προστατευτεί βασιζόμενο στο είδος της κατασκευής, στην τοπογραφική θέση και στην προβλεπόμενη συμπεριφορά της φωτιάς;
Έχουν καθορισθεί σε αρκετή απόσταση η εύφλεκτη βλάστηση και τα χαλάσματα;
Δώστε μια καλή εκτίμηση των αξιών που κινδυνεύουν σε σύγκριση με τις διαθέσιμες δυνάμεις και μη χάνετε χρόνο με τα ήδη χαμένα.
Αξιολογήστε το "ρίσκο" της ασφάλειας για το πλήρωμα και τον εξοπλισμό. Όταν έχει ληφθεί η απόφαση να γίνει προσπάθεια για διάσωση ενός οικοδομήματος από την επερχόμενη πυρκαγιά, οι ακόλουθες παράγοντες πρέπει να ακολουθηθούν.
Παρκάρετε τα πυροσβεστικά οχήματα με την όπισθεν, ώστε να μπορούν να φύγουν γρήγορα εφ' όσον χρειασθεί.
Να θυμάστε ότι πρέπει να διατηρείτε επικοινωνία με το πλήρωμα σας και τις γειτονικές δυνάμεις.
Σε περιπτώσεις που η φωτιά θα περάσει από πάνω σας, χρησιμοποιήστε τα οχήματα ή τα οικοδομήματα ως καταφύγιο.
Το νερό της δεξαμενής δεν πρέπει να πέσει κάτω από τα 50 γαλόνια, για τις περιπτώσεις που χρειαστεί για προστασία του πληρώματος.
Τα οχήματα πρέπει να έχουν τα φώτα αναμμένα, τα παράθυρα κλειστά, και τα εξωτερικά μεγάφωνα "ανοικτά".

 

Συνδέστε μία σωλήνωση 1 1/2 ίντσας στο όχημα πυρόσβεσης για προστασία του πληρώματος και του εξοπλισμού.
Προσπαθήστε να μην απλώσετε σωλήνωση μεγαλύτερη από 150 πόδια από το όχημα πυρόσβεσης.
Είναι απαραίτητο να διατηρείται τα οχήματα σε κίνηση για μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Χρησιμοποιείστε νερό μόνο εκεί που χρειάζεται και αποφύγετε το βρέξιμο μπροστά από τη φωτιά.
Ποτέ μη θυσιάσετε την ασφάλεια του πληρώματος για να σώσετε περιουσία.
Όπως βλέπετε, από τα παραπάνω μηνύματα, μεγάλη έμφαση δίνεται στη διατήρηση των επικοινωνιών. Χωρίς καλές επικοινωνίες μεταξύ των ομάδων των δυνάμεων, μια συντονισμένη επίθεση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ως ένας παράγων άμεσα συνδεδεμένος με την ασφάλεια, είναι σημαντικό οι επικοινωνίες να διατηρούν όλους ενημερωμένους για το "πώς πηγαίνει" το περιστατικό και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, όταν κάτι δεν πάει σωστά.

 

 
 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823