ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Ατυχήματα Επικίνδυνων Υλικών


Ατυχήματα επικίνδυνων υλικών έχουν γίνει πολύ συνήθη, αφ' ενός λόγω μεγάλης απροσεξίας και αφ' ετέρου λόγω αυξημένης χρήσης αυτών των υλικών . Περίπου 2000 νέοι χημικοί συνδυασμοί εισάγονται κάθε χρόνο. Αυτοί που δεν έχουν εμπορική αξία, δεν δημιουργούνται σε μεγάλες ποσότητες. Αυτοί που έχουν εμπορική αξία, μεταφέρονται με κάθε είδους μέσο μεταφοράς και αποθηκεύονται σε όλα τα είδη των αποθηκών. Εάν κάνατε μια απογραφή, το γκαράζ σχεδόν κάθε σπιτιού στην επαρχία έχει κάποιο είδος υλικού πού μπορεί να καταταχθεί στα επικίνδυνα.

Οι ημέρες της κατ' ευθεία επέλασης σε όλα τα είδη -περιστατικών, είναι πλέον παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είστε σε εγρήγορση για περιστατικά που παρουσιάζουν επικινδυνότητα περισσότερο του κανονικού. Αυτό το θέμα συζητήθηκε / αναλύθηκε ήδη, μέχρι ενός ορίου, σε τμήμα του κεφαλαίου για τις οικοδομικές πυρκαγιές. Αυτό το τμήμα ασχολείται με περιστατικά που έχουν αναγνωριστεί ως περιέχοντα επικίνδυνα υλικά είτε πριν την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας είτε μετά.

Όταν αποκρίνεστε σε κλήση επικίνδυνων υλικών, η βασική σκέψη είναι πώς θα κάνετε μια προσεκτική προσέγγιση. Ηρεμήστε και σκεφτείτε τι θα κάνετε πριν αναλάβετε οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Ο κανονικός Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός δεν έχει σχεδιασθεί για να σας προστατεύει από τα επικίνδυνα υλικά. Πολλά χημικά που "κυκλοφορούν" στο εμπόριο μπορούν να διαπεράσουν τη στολή σας και να σας προσβάλλουν. Οι επιπτώσεις μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς και μπορούν να συσσωρεύονται για χρόνια. Ακόμη και η συσκευή αυτόνομης αναπνοής δεν παρέχει αρκετή προστασία, όταν το εμπλεκόμενο χημικό είναι απορροφητέο από το δέρμα. Τα δερμάτινα γάντια, όπως προαναφέρθηκε, δεν παρέχουν προστασία από χημικά. Απλά διαποτίζονται από το χημικό και το κατακρατούν κοντά στο δέρμα σας και καθώς ιδρώνετε και οι πόροι σας ανοίγουν, προσβάλλουν τον οργανισμό σας.
Όλες οι προσεγγίσεις σε -πιθανά επικίνδυνα υλικά πρέπει να γίνονται αντίθετα προς τον αέρα, αντίθετα προς το ρεύμα, αντίθετα προς την άνοδο (ανεβαίνοντας).
Αυτό ίσως απαιτήσει παράκαμψη από την ευθεία οδό, σε ορισμένες περιπτώσεις. Η προσέγγιση πρέπει να γίνει με όσο πιο λίγο προσωπικό είναι δυνατόν. Οι πυροσβέστες πρέπει να εργάζονται σε ζευγάρια. Εάν χρειάζονται μόνο δύο για να γίνει η προσέγγιση και ένας για να πλησιάσει αρκετά για να διαβάσει την πινακίδα, αυτό φτάνει για να επιχειρηθεί η είσοδος. Όταν βρεθείτε στο χώρο του περιστατικού, κάθε όχημα πρέπει να σταθμεύσει με το εμπρός μέρος, προς τα έξω. Ένα όχημα μπορεί να διαφύγει γρηγορότερα από μια κατάσταση περιστατικού που χειροτερεύει χρησιμοποιώντας τις εμπρόσθιες ταχύτητες του, παρά την όπισθεν!
Η αρχική ευθύνη της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι να απομονώσει, να αναγνωρίσει και να απαγορεύσει την είσοδο. Ο σκοπός αυτής της επιχείρησης είναι η εξασφάλιση ότι τα άτομα που δεν έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο, δεν θα εκτεθούν αργότερα. Περιμετρικές μάντρες δημιουργούνται για τον έλεγχο της πρόσβασης του προσωπικού στο περιστατικό. Η πιο εσωτερική περίμετρος ή "θερμή ζώνη" είναι η αποκλεισμένη και μόνο προσωπικό κατάλληλα εφοδιασμένο και εκπαιδευμένο πρέπει να επιτρέπεται να μπαίνει σ' αυτήν την περιοχή. Εάν το τμήμα σας έχει ομάδα "επικίνδυνων υλικών" εδώ θα αποδείξουν τι αξίζουν. Γύρω από αυτήν την περίμετρο μία δευτερεύουσα ζώνη, καλούμενη ζώνη μειωμένης μόλυνσης ή "χλιαρή ζώνη" δημιουργείται. Κάθε άτομο που περνάει από τη "θερμή ζώνη" στη "χλιαρή ζώνη" πρέπει να απομολυνθεί σωστά. Αυτό συχνά γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό μηχανοκίνητων ομάδων. Κάθε άλλο μη απαραίτητο προσωπικό πρέπει να παραμείνει στη ζώνη επιχείρησης ή "κρύα ζώνη". Σε καταστάσεις με θύματα, πρέπει να μεταφέρονται έξω από τη "θερμή ζώνη" και να απολυμανθούν σωστά πριν δοθούν στο προσωπικό πρώτων βοηθειών. Στο προσωπικό βοηθειών δεν πρέπει να επιτρέπεται να εισέλθει στη "θερμή ζώνη" για τη διάσωση ατόμων .
Αναγνωρίζοντας το υλικό που εμπλέκεται, μπορεί να ληφθεί μία απόφαση ως προς το επίπεδο της επικινδυνότητας και ως προς το πώς πρέπει να χειρισθεί. Ο οδηγός φορτηγού που λέει "έχω αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις για χρόνια" δεν πρέπει να αποτελεί αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για επικίνδυνα υλικά. Υπάρχουν σχετικές πληροφορίες που μπορεί κανείς να ανατρέξει σχετικά με την επικινδυνότητα των υλικών, αλλά δεν περιλαμβάνονται όλες οι ουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλά περιστατικά πιθανόν να εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες αναμεμιγμένες. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα συνδυασμό που δεν ορίζεται ξεκάθαρα. Όταν βρίσκεστε σε αμφιβολία, να θεωρείτε ότι πρόκειται για χημικά με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα και να ενεργείτε ανάλογα.
Όταν το υλικό είναι σίγουρα αναγνωρισμένο, πληροφορίες γι' αυτό μπορούν να συλλέγουν από το βιβλίο του Υπουργείου Μεταφορών, τον κατασκευαστή ή από τράπεζες πληροφοριών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά χημικά έχουν περισσότερες από μία επικινδυνότητες. Πολλά υγρά εντομοκτόνα είναι εύφλεκτα καθώς επίσης και τοξικά. Στο εγχειρίδιο του Υπουργείου Μεταφορών περιγράφονται / αναλύονται οι κίνδυνοι των επικίνδυνων υλικών σε ότι αφορά τη μεταφορά τους. Δεν αποτελεί την οριστική απάντηση για κάποιο υλικό, σε ορισμένες περιπτώσεις. Πριν να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, τουλάχιστον από τρεις πηγές πρέπει να αντληθούν στοιχεία σε ότι αφορά την επικινδυνότητα του υλικού.

Όταν το υλικό είναι σίγουρα αναγνωρισμένο, και ο κατάλληλος ρουχισμός προσδιορίζεται και διατίθεται, τρεις βασικές ενέργειες γίνονται. Αυτές είναι ο φραγμός, η εκτροπή και ο έλεγχος. Ο φραγμός γίνεται για να συγκρατηθεί η ροή ενός υλικού από την περιοχή της διαρροής. Ένα φράγμα μπορεί να κατασκευασθεί από ακαθαρσίες ή άλλο άμεσα διαθέσιμο υλικό . Τα πριονίδια είναι πρόχειρη λύση, επειδή ορισμένα χημικά μπορούν να αντιδράσουν με αυτό, περιπλέκοντας τα προβλήματα που ήδη έχετε. Πριν να κάνετε ανάχωμα με οποιοδήποτε άλλο υλικό, εκτός από άμμο ή βρομιές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε μία πηγή πληροφοριών. Η εκτροπή γίνεται ώστε να οδηγηθεί η ροή επικίνδυνου υλικού το οποίο δεν μπορεί να συγκρατηθεί με φράγμα, λόγω του ποσού ή της διαθεσιμότητας υλικού φραγής. Η εκτροπή μπορεί να συνίσταται σε κάλυψη μιας σχάρας υπονόμου νερών με πλαστικό, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος του υλικού στον υπόνομο. Συνήθως σε διαρροές μεγάλων ποσοτήτων υλικού, η εκτροπή γίνεται από την πρώτη καταφθάνουσα ομάδα, μέχρι να έλθει περισσότερη βοήθεια στο πεδίο περιστατικού.
Ο έλεγχος γίνεται για να σταματήσει ή μειωθεί ο ρυθμός ροής της διαρροής. Εάν θεωρηθεί ασφαλές, ένα βαρέλι των 55 γαλονιών που έχει διαρροή, μπορεί να κυλισθεί έτσι ώστε η τρύπα να είναι πάνω από το επίπεδο του υγρού. Σε άλλες περιπτώσεις, ένας πλαστικός κουβάς μπορεί να τοποθετηθεί σε σημείο που θα μαζεύει το υλικό που θα στάζει. Υλικά που έχουν μορφή σκόνης μπορεί να καλυφθούν με ένα κομμάτι πλαστικού για να αποφευχθεί η διασπορά από τον αέρα ή το ρεύμα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Διαρροές από υδραυλικές σωληνώσεις μπορούν συχνά να ελεγχθούν με την εύρεση της βαλβίδας και διακόπτοντας την ροή. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι σχετικά απλές, με τεχνικές κοινής λογικής που δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή εκπαίδευση. Πολλά εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για τον έλεγχο διαρροών πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο έλεγχος συχνά απαιτεί κοντινή προσέγγιση στην πηγή της διαρροής και δεν συνίσταται (η προσέγγιση) μέχρι να αναγνωρισθεί το υλικό και οι επικινδυνότητες του .

Όταν το περιστατικό τεθεί υπό έλεγχο και η πηγή της διαρροής διακοπεί, αρχίζει η φάση του καθαρισμού. Πολλές πυροσβεστικές υπηρεσίες δεν κάνουν καθαρισμούς: Αυτό αφήνετε σε ιδιωτικούς εργολάβους που είναι ειδικοί σ' αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Ο καθαρισμός (σιγύρισμα) συνήθως απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και άδειες για φύλαξη και μεταφορά. Το Υπουργείο Υγείας συνήθως προσδιορίζει πόσο καθαρή πρέπει να είναι μια περιοχή και έχει την τελική άποψη / γνώμη για το πόσο καθαρό είναι το καθαρό!

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823