ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Εισαγωγή - Βασικοί όροι

Η φωτιά και η πυρκαγιά ως διαδικασία συνδέονται με το φαινόμενο της καύσης. Στο εννοιολογικό πλαίσιο ,αφετηρία σκέψης αποτελεί  και στα δύο το ρήμα καίω. Η ετυμολογία σε θέματα πυρασφάλειας είναι :

καίω= φθείρω, καταστρέφω με φωτιά

καύση= η καταστροφή από φωτιά Η αντίδραση οξείδωσης που συνεπάγεται θερμότητα και φως.

κατακαίω= καίω εντελώς ένα υλικό σώμα - αποτεφρώνω.

κατάκαυση= αποτέφρωση.

Φωτιά ή πυρ είναι η ταυτόχρονη ανάπτυξη θερμοκρασίας και φλόγας. Η φωτιά δεν είναι μόνο βασικός συντελεστής της τεχνολογικής και εκπολιτιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου αλλά μπορεί να έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Ο όρος  πυρκαγιά είναι σύνθετος ,προέρχεται  από τις λέξεις πυρ και καίω και σημαίνει την, από φωτιά (πυρ), φθορά δηλαδή την καταστροφή (καύση)  πραγμάτων.

Εστία ονομάζεται το μέρος που αναπτύσσεται η πυρκαγιά. κατά τρόπο αυθαίρετο εστία πυρκαγιάς λένε εκεί που πρωτοεμφανίζεται η πυρκαγιά.

Οι έννοιες πυρκαγιά και φωτιά δεν είναι πάντα ταυτόσημες, ανεξάρτητα του αποτελέσματος τους, ότι οφείλονται στην ίδια διεργασία την καύση με την έννοια της χημικής αντίδρασης.

Η λέξη διεργασία (π.χ. διεργασία καύσης) σημαίνει μια σειρά φυσικών επεμβάσεων ή φυσικές ή χημικές αλλαγές σε κάποιο υλικό.

Οι πιο πάνω διευκρινήσεις είναι βασικές για την απόκτηση ενός γνωστικού υπόβαθρου προκειμένου να επιχειρηθεί διασαφήνιση καλύτερη πάνω στο αντικείμενο.

  

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823