ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

3. Στοιχεία Εκπόνησης Μελέτης

Διακρίνουμε τις δύο περιπτώσεις εκπόνησης μελέτης α) Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας και β) Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

3.1 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας

Τα δεδομένα που θα πρέπει να καταγραφούν στην περίπτωση αυτή και οι αντίστοιχοι απαιτούμενοι υπολογισμοί που θα πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες περιορισμούς περιγράφονται στην συνέχεια.

3.1.1 Καταγραφή Εμβαδών Χρήσεων

Ειδικότερα θα πρέπει να υπολογιστεί το μικτό εμβαδόν κάτοψης του κάθε ορόφου (σε m2), όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ανοικτοί εξώστες (πατάρια). Τα εμβαδά χρησιμεύουν στον υπολογισμό του αριθμού των ατόμων, με βάση το Π.Δ. 71/88, σύμφωνα με τον πίνακα:

Είδος κτιρίου - χρήσης θεωρητικός πληθυσμός

(σε άτομα ανά μικτό εμβαδά κάτοψης σε m2)

Κατοικίες • 1/18
Γραφεία • Μεμονωμένα Γραφεία: 1/9 • Ενιαία Αίθουσα με πολλά γραφεία: 1/5
Καταστήματα • Χώροι Εκθεσης και πωλήσεων: 1/6 • Χώροι Εκθεσης και πωλήσεων Υπεραγορών: 1/2 • Κυλικεία-Εστιατόρια κλπ καταστήματα 1/1 • Αποθήκες-Βοηθ. Χώροι 1/30
Ξενοδοχεία • Αριθ. Κλινών συν το προσωπικό, σύγκριση με το 1/15 και επιλογή του δυσμενέστερου από τα δύο
Εκπαιδευτήρια • Αιθ. Διδασκαλίας: αριθμός καθισμάτων με ελάχιστο το 1/2 • Εργαστήρια: αριθμός θέσεων εργασίας με ελάχιστο το 1/4.5 • Υπόλοιποι Χώροι: 1/6
Χώροι Συνάθροισης • Σταθερές θέσεις: όσα και οι θέσεις για ατομικά καθίσματα (ή 1άτομο/0.45 m συνεχών καθισμάτων (πχ. κερκίδων & πάγκων) • Αμφιθέατρα, κινηματογράφοι, bar κλπ: 1/0.5 • Εστιατόρια, καφετέριες, αίθουσες συνεδρίασης κλπ: 1/1.10 • Αγωνιστικοί χώροι γυμναστηρίων, αίθουσες γυμναστικής, Πισίνες κλπ: 1/5
Κτίρια Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας • Νοσηλευτικές Μονάδες και Μονάδες διαμονής μη εξυπηρετούμενων ατόμων: 1/40 • Υπόλοιποι Χώροι: 1/22
Κτίρια Σοφρωνισμού • 1/11
Βιομηχανίες • 1/10
Αποθήκες • 1/40
Χώροι Στάθμευσης • Καθορισμένες θέσεις: 2 άτομα/όχημα (δημόσιοι χώροι), ή 1 άτομο/όχημα (ιδιωτικοί χώροι) • Μη καθορισμένες θέσεις: 1/40

3.1.2 Εμβαδά τοίχων -ανοιγμάτων

Καταγράφονται σε πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε πλευρά του κτιρίου:

• Απόσταση (m) από άλλο κτίριο ή το όριο του οικοπέδου.

• Εμβαδόν τοίχων (m2) της πλευράς του κτιρίου για όλους τους ορόφους (συνολικά της όψης).

• Εμβαδόν ανοιγμάτων (m2) που βρίσκονται στην πλευρά του κτιρίου (συνολικά).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θα πρέπει να υπολογιστεί το το ποσοστό επί τοις εκατό του εμβαδού των ανοιγμάτων ως προς το εμβαδόν του τοίχου της αντίστοιχης πλευράς και αυτό το ποσοστό να μην υπερβαίνει τα όρια που ορίζει ο κανονισμός.

3.1.3 Οδεύσεις Διαφυγής - Πλάτη διαδρόμων

Καταγράφονται οι αποστάσεις διαδρόμων διαφυγής και επιβεβαιώνεται ότι πληρούν τα όρια και τους περιορισμούς του κανονισμού. Για παράδειγμα, για τις Κατοικίες καταγράφεται το μήκος διαδρόμου από την εξώπορτα του πιο απομακρυσμένου διαμερίσματος έως την έξοδο κινδύνου, για τα Ξενοδοχεία η άμεση απόσταση ΑΒ της πιο μακρινής γωνίας από την πόρτα της μονάδας διαμονής και για τις υπόλοιπες κατηγορίες η άμεση απόσταση. Ως προς τους ελέγχους:

• για τις Κατοικίες υπολογίζεται η απόσταση από την εξώπορτα ενός διαμερίσματος μέχρι την έξοδο κίνδυνου η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 18m. Μόνο στην περίπτωση που ο κοινόχρηστος διάδρομος περικλείεται από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίοτασης τουλάχιστον SOmin ή διαθέτει αυτόματα σύστημα πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης το όριο των 18 m μπορεί να επεκταθεί σε 30m

• Για τα Ξενοδοχεία δίνουμε την άμεση απόσταση ΑΒ της πιο μακρινής γωνίας από την πόρτα της μονάδας διαμονής η οποία δεν ξεπερνά τα 12m

Για τις κατηγορίες Γραφείων και

Εκπαιδευτηρίων συμπληρώνεται η

μεγαλύτερη απόσταση από τις αποστάσεις, του πιο απομακρυσμένου σημείου από την πόρτα, κάθε γραφείου ή αίθουσας διδασκαλίας του ορόφου. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες συμπληρώνεται η μεγαλύτερη άμεση απόσταση διαφυγής, όπου άμεση απόσταση διαφυγής είναι το μήκος της ευθείας γραμμής από τυχόν σημείο ενός ορόφου, μετρούμενη μέσα στο περίγραμμα του κτιρίου, προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, αγνοώντας τα ενδιάμεσα χωρίσματα και τους τοίχους εκτός από αυτούς του πυροπροοτατευμένου κλιμακοστασίου.

Επίσης θα πρέπει να

πληρούνται οι περιορισμοί

για τα εξής:

Πλάτος Διαδρόμων:

Εφόσον υπάρχουν θα πρέπει

να υπερβαίνουν το ελάχιστο

όριο

Μέγιστη Διαδρομή ΑΒΓ ή

Πραγματική Απόσταση

Όδευσης Διαφυγής: Πρόκειται για το μεγαλύτερο μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο ενός ορόφου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου του ορόφου. Θα πρέπει να ελεγχθεί για κάθε όροφο του κτιρίου.

Πλάτος Κλιμακοστασίου: Θα πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο πλάτους του κλιμακοστασίου. Για κάθε όροφο που έχει κλιμακοστάσιο το οποίο οδηγεί στον από κάτω όροφο. Μήκος Αδιεξόδου: Συμπληρώνεται το μέγιστο μήκος αδιεξόδου που υπάρχει στον αντίστοιχο όροφο. Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται μία κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου από κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία κατεύθυνση.

Πυροπροστασία κοινόχρηστου διαδρόμου διαφυγής: Σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει ο διάδρομος διαφυγής να είναι μερικά πύρο προστατευμένος (με δείκτη πυραντίστασης 30 min) ή να διαθέτει Σύστημα πυρανίχνευσης, ή/και πυρόσβεσης.

Τα ελάχιστα πλάτη των οδεύσεων διαφυγής βάσει του .κανονισμού παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΑΤΟΥΣ - (0,60 m) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 100 75 0,80m 0,70m
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 100 75 .0,90 0,80
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 100 60 1,10 έως 1,80 1,10 έως 1,80
ΓΡΑΦΕΙΑ 100 60 0,90 -
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 100 για υπέργειους ορόφους 50 για υπόγειους ορόφους 60 για υπέργειους ορόφους 30 για υπόγειους ορόφους 0,90 0,80
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 100 60 0,90-1,10 ΑΤΟΜΑ ΕΞΟΔΟΙ ΠΛΑΤΟΣ

μέχρι 150 2 0,90 m 151-300 2 0,90 m (*) 301-600 2 1,80m 601-900 3 1,80m

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ 100 75 1,00 0,85
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 45 35 • Για εσωτερικούς ασθενείς: Διάδρομοι 2,20, σκάλες 1,40, θύρες χώρων υγιεινής 0,80 λοιπές θύρες 1,10. • Για λοιπές οδεύσεις διαφυγής: Διάδρομοι 1,80 -σκάλες 1 ,20, θύρες χώρων υγιεινής 0,80 λοιπές θύρες 0,90 m.
ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ 100 75 - -
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 100 75 - -
* Για κάθε 300 άτομα επιπλέον προστίθεται μια τουλάχιστον έξοδος με ελάχιστο πλάτος 1 ,80 m.

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (στις περιπτώσεις που υπάρχει παύλα «-» σημαίνει ότι δεν ορίζεται η αντίστοιχη απόσταση από τον κανονισμό).

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΜΕΓ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΥΧΟΝ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΥΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ
ΜΙΑ (1) ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 25 35m - 12m ή (25m)* για μια έξοδο κινδύνου και 18m (30m)* για 2 εξόδους κινδύνου 12m
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 22m

(30)*

35m (50)* - - 10m
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 24m 40 m Από τυχόν σημείο της αίθουσας διδασκαλίας μέχρι την πορεία του διαδρόμου 12m. :. 18m
4 ΓΡΑΦΕΙΑ 30 45m 12 m για μια έξοδο κινδύνου και 18 m για 2 εξόδους κινδύνου. - 12m
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 12 45 και η άμεση απόσταση 30m - - 12m
6 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - 45 m ή 60 m όταν οι χώροι από τους οποίους διέρχεται έχουν αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. - - 30m
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ Εξοδοι Α 2 έξοδοι αλλά με γωνία <45° Ζ1 =35 άμεσα 25 22 =25 άμεσα 15 Ζ3= 15 άμεσα 10 Ζ1 =60 άμεση 35 Ζ2 = 45 άμεση 25 Ζ3 = 25 άμεση 15 - - Για κατηγορία Z1 = 25 m Z2=15m Z3 = 10 m
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 45 m ή 60 m προς κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρα ή πυροσβεστήρα - - 15m
ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ 25m 40m - - 8m
9 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜ/ΣΗΣ & ΠΡΑΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12m 45m - ' 12m
(*) Για τη περίπτωση μερικά πυροστατευομένου διαδρόμου με δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών ή εάν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή κατάσβεσης.

3.1.4 Εξοδοι

Εσωτερικοί Έξοδοι: Εσωτερική έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροοτατευμένη όδευση διαφυγής, εσωτερικό πυροπροοτατευμένο κλιμακοστάσιο ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. Εξωτερικοί Έξοδοι-Κλιμακοστάσια: Σαν Εξωτερικό Κλιμακοστάσιο θεωρείται εκείνο που κατασκευάζεται έξω από το περίγραμμα του κτιρίου. Ο αριθμός των εξόδων που απαιτούνται ανάλογα με το είδος του κτιρίου, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Επιβάλλονται δύο έξοδοι στις περιπτώσεις: α) Για πληθυσμό ορόφου > 50 άτομα, β) Για πολυκατοικίες με περισσότερους από 6 ορόφους και πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 30 άτομα.
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Επιβάλλονται 2 έξοδοι με εξαίρεση κτίρια προσωρινής διαμονής μέχρι και 3 ορόφους και συνολικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Απαιτούνται 2 έξοδοι με εξαίρεση για 1 έξοδο για διόροφα σχολεία με πληθυσμό μαθητών μέχρι 150 άτομα. Σημειώνεται ότι για πληθυσμό > 1000 άτομα πλάτους προστίθεται ανά 1 έξοδος πλάτους 1 ,80 m ανά 250 άτομα.
4 ΓΡΑΦΕΙΑ Απαιτούνται γενικά 2 έξοδοι (κλιμακοστάσια) εξαίρεση για ένα κλιμακοστάσιο σε κτίριο που έχει μέχρι 4 υπέργειους ορόφους ή που η κατακόρυφη απόσταση το διάπεδο του ανώτατου ορόφου μέχρι την τελική έξοδο στη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους δεν υπερβαίνει τα 1 1 μέτρα. Τότε, το όριο απροστάτευτης όδευσης θα είναι 30 m.
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Γενικά, απαιτούνται 2 έξοδοι κινδύνου ενώ κατεξαίρεση επιτρέπεται μια έξοδος κινδύνου για μικρά καταστήματα εφόσον: α) αποτελούνται το πολύ από 1 υπόγειο, ισόγειο και 1 όροφο με εμβαδόν κάθε στάθμης < 250 m εφ' όσον η μέγιστη απόσταση από κάθε σημείο του ορόφου μέχρι την πυροπροστατευόμενη όδευση ή την τελική έξοδο δεν υπερβαίνει τα 12 m. β) Για υπόγειο, ισόγειο, όροφο με εμβαδόν ορόφου < 100 m επιτρέπεται 1 έξοδος διαμέσου απροστάτευτης σκάλας, εφόσον η απόσταση κάθε σημείου του ορόφου από τη σκάλα είναι < 12 m και η απόσταση της σκάλας από την τελική έξοδο στο ισόγειο είναι <3 m.
6 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Από κάθε σημείο χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή προς δυο τουλάχιστον εξόδους με διαφορετική όδευση προς κάθε μία, οι οδεύσεις αυτές επιτρέπεται να έχουν τα πρώτα 30 m μήκους κοινά. Όταν ο χώρος διαιρείται σε 2 μέρη ή κατανέμεται σε 2 επίπεδα με διαφορά στάθμης τουλάχιστον 1 m θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ξεχωριστή έξοδος για κάθε τμήμα.
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ Γενικά, απαιτούνται δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου. Επιτρέπεται 1 έξοδος σε κτίρια κατηγοριών Ζ1, Ζ2, εφόσον ο πληθυσμός είναι μικρότερος των 30 ατόμων ή στην περίπτωση αποθηκών με εμβαδόν < 1000 m .
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενικά, από κάθε σημείο ορόφου απαιτείται πρόσβαση προς 2 τουλάχιστον ανεξάρτητες μεταξύ τους εξόδους. Κατ1 εξαίρεση επιτρέπεται 1 έξοδος που δεν ανήκει ούτε σε νοσηλευτική μονάδα, ούτε σε μονάδα διανομής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, όταν η στάθμη του δαπέδου αυτού του ορόφου δεν βρίσκεται ψηλότερα από 6 μέτρα από τη στάθμη δαπέδου του ορόφου εκκενώσεως και συγχρόνως το μικτό εμβαδά του δεν υπερβαίνει τα 200 m.
g ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ
10 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επιβάλλονται 2 έξοδοι κινδύνου, ενώ επιτρέπεται κατεξαίρεση μια έξοδος κινδύνου σε χώρους στάθμευσης που βρίσκονται σε υπόγειο, ισόγειο και 1° όροφο εφόσον η ευθεία απόσταση απροστάτευτης όδευσης δεν υπερβαίνει τα 12 m. Σημειώνεται ότι μια ράμπα για κίνηση οχημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερη όδευση διαφυγής εφόσον: α) εξυπηρετεί μόνο 1 όροφο στάθμευσης β) η άμεση απόσταση κάθε σημείου του ορόφου από την αρχή της ράμπας είναι <12 m γ) η πλευρά της ράμπας προς το χώρο στάθμευσης πρέπει να αποτελείται από πυράντοχη κατασκευή. Στην περίπτωση που υπάρχουν στο κτίριο αντλίες καυσίμων θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε 2 έξοδοι κινδύνου.

3.1.5 Ορισμός Πυροδιαμερισμάτων

Ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα έχει στόχο να περιορίσει την πυρκαγιά μέσα στο χώρο που εκδηλώθηκε και να ανασχέσει την οριζόντια ή/και κατακόρυφη εξάπλωση της στο υπόλοιπο κτίριο. Για κάθε κατηγορία κτιρίων καθορίζεται ένα μέγιστο εμβαδό ορόφου ή ορόφων ή/και όγκου κτιρίου, πέρα από το οποίο ο όροφος ή το κτίριο υποδιαιρείται σε πυροδιαμερίσματα. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδιαμερίσματος, δηλαδή οι τοίχοι, τα πατώματα και τα κουφώματα έχουν δείκτη πυραντίστασης που καθορίζεται επίσης στις Ειδικές Διατάξεις για κάθε χρήση κτιρίου. Στα σχέδια των κατόψεων και των τομών θα πρέπει να φαίνονται καθαρά τα όρια των Πυροδιαμερισμάτων, καθώς επίσης και οι χρόνοι πυραντίστασης των υλικών.

3.1.6 Αντοχή Δομικών Στοιχείων

Θα πρέπει να αναγράφονται οι δείκτες πυραντίστασης των δομικών στοιχείων της κατασκευής και ειδικότερα σε ότι αφορά στις πλινθοδομές, στα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα (υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες κλπ) και στα εσωτερικά τελειώματα (επιχρίσματα, γυψοσανίδες, ξύλινα δάπεδα, μοκέτες κλπ).

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ελάχιστοι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης σε λεπτά για τα διάφορα είδη κτιρίων φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (min)
Είδος κτιρίου Τύπος κτιρίου Ισόγειο & όροφοι Υπόγειο Εγκ/ση αυτόματης πυρόσβεσης
Μονώροφα 30 60* -
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Από 2-4 ορόφους Από 5-8 ορόφους πάνω 30 60 60* 90* -
από 8 ορόφους 90 90* -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Μέχρι 3 ορόφους Πάνω από 3 ορόφους 30 60 60 90 -
Μονώροφα 30 60* -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ύψους 7,50 -15m 60 60 -
Ύψους >1 5m 60 90 -
Μέχρι δυώροφα 30 60** _
ΓΡΑΦΕΙΑ 3-4 ορόφους 60 90** 0,50
> 4 ορόφους 90 120** 0.50
Μονώροφα
<500 m2 30 60 .
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ >500 m2 60 90** 0,50
πολυόροφα
<500 m2 ανά όροφο 60 90*** 0,50
>500 m2 ανά όροφο 90 120*** 0,50
ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Μέχρι διάφορα πολυώροφα 30 90 90**** 90 30 60
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Θ1 Μονώροφα και ημιυπαίθριοι Θ2 υπέργεια < 1 5 m ύψος Θ2 υπέργεια > 1 5 m ύψος Θ3 υπόγεια 30 60 60 120 120 120 0,50 0,50 0,50 0,50
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Μονώροφα κτίρια με δύο τουλάχιστον ορόφους που συνυπολογίζονται και υπόγειοι όροφοι 30

90 (στο υπέργειο Τμήμα)

120 (στο υπόγειο τμήμα) -
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Μονό-ροφα Πολυό-ροφα Υπόγεια Εγκ/ση καταιον. (Συντ. μείωσης)
Σ1-Σ2 Σ3 30 60 60 90 90* 90* 0,50 0,50
Σ4 30 60 60
Ζ1 _ 60 120 0,50
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 72 60 90 120 0,60
Ζ3 60 120 180 0,70
Ζ1 60 90 120 0,50
ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ2 120 180 180 0,50
Ζ3 180 240 240 0,50
* Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια με εμβαδά μικρότερο από 150 m' ** Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια με εμβαδά μέχρι 200 m2 *** Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια με εμβαδά μικρότερα από 250 m2 **** Μειώνεται σε 60 λεπτά για υπόγεια με εμβαδά μικρότερο από 300 m2

3.1.7 Φωτισμός Ασφαλείας

Ο Φωτισμός Ασφαλείας είναι απαραίτητος για κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους (παράγραφος 2.6.3. των Γενικών Διατάξεων), καθώς και στις περιπτώσεις α) Ξενοδοχείων με πληθυσμό περισσσοτερο από 20 άτομα, β) Εκπαιδευτηρίων εφόσον λειτουργούν και μετά τη δύση του ήλιου, γ) Γραφείων με πληθυσμό περισσσοτερο από 100 άτομα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται οπωσδήποτε, πλην αποθηκών που χρησιμοποιούνται μόνο την ημέρα και έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό.

Ο τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με το γινόμενο (αριθμός ορόφων) Χ (20 δευτερόλεπτα).

Εξάλλου, σε κτίρια όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο εναλλακτικές οδεύσεις με τις αντίστοιχες τελικές εξόδους, επιβάλλεται σήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 2.6 των Γ. Διατάξεων.

Ο φωτισμός ασφαλείας θα πρέπει να πληρεί τα εξής:

α. Η επιτρεπόμενη διακοπή του φωτισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.

β. Θα πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας και να εξασφαλίζεται η ελάχιστη τιμή των 10 lux, μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου.

γ. Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 11/ζ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού.

3.1.8 Σήμανση οδεύσεων διαφυγής.

Η Σήμανση των οδεύσεων διαφυγής απαιτείται σε όλα τα είδη κτιρίων εκτός από τις Κατοικίες, στην περίπτωση των οποίων απαιτείται μόνο σε κτίρια που υπάρχουν τουλάχιστον δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής.

Κάθε σήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π. Διατάγματος 422/8-6-79 "Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας", ενώ κάθε επιγραφή ή σήμα, που δείχνει μια έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής, πρέπει να άμεσα ορατή. Σε κάθε θέση, όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι ορατή, πρέπει να τοποθετείται το σήμα διάσωσης γ, σε μέγεθος και χρώμα όπως προβλέπεται από το Π.Διάταγμα 422/8-6-1979. Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής πρέπει να τοποθετείται το σήμα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π. Διατάγματος 422/8-6-1979, με ύψος προσαυξημένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την λέξη "ΕΞΟΔΟΣ", κάτω από το σύμβολο. Στα σημεία εισόδου κυλιόμενης σκάλας ή κυλιόμενου διαδρόμου, που δεν περιλαμβάνονται σε όδευση διαφυγής, πρέπει να τοποθετούνται σήματα διάσωσης που να προσδιορίζουν την κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο. Κάθε πόρτα, που σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να παραμένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ".

3.2 Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Η Μελέτη της Ενεργητικής Πυροπροστασίας περιγράφει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί με την καθορισθείσα χρήση. Υπενθυμίζεται, ότι το τεύχος Παθητικής είναι ενιαίο, ενώ τα τεύχη της Ενεργητικής είναι όσα και οι χρήσεις που αντιστοιχούν στο κτίριο (βλ. το παράδειγμα της Μελέτης 6 στο CD με τις δύο χρήσεις, α) Συνάθροισης κοινού και β) χώρων Στάθμευσης). Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας προδιαγράφει ένα ή περισσότερα από τα μέσα που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες για τα οποία επεξηγείται και πότε είναι υποχρεωτική η χρήση τους.

3.2.1 Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν απαιτείται μόνο μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

3.2.2 Χειροκίνητο Σύστημα Συναγερμού

Επιβάλλεται εγκατάσταση χειροκίνηοτου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανάλογα με το είδος του κτιρίου:

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Σε πολυκατοικίες με 6 έως 8 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο οπό 300 m2, καθώς και σε πολυκατοικίες με περισσότερους από 8 ορόφους ανεξαρτήτως του

εμβαδού του ορόφου.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Σε όλα τα κτίρια. Το αρχικά εκπεμπόμενο ηχητικό σήμα πρέπει να είναι κωδικοποιημένο ώστε να αναγνωρίζεται μόνο από το μόνιμο προσωπικό του Ξενοδοχείου. Το

σήμα πρέπει να ακολουθείται από συνεχές σήμα συναγερμού διακριτό και κατανοητό από όλους τους ενοίκους το σήμα αυτό πρέπει να μεταδίδεται αυτόματα στην πλησιέστερη πυροσβεστική

υπηρεσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: Σε όλα τα κτίρια Εκπαίδευσης η εγκατάσταση χειροκινήτου συστήματος συναγερμού είναι υποχρεωτική.

ΓΡΑΦΕΙΑ: Σε κτίρια γραφείων με πληθυσμό μεγαλύτερο από 150 άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Σε πολυόροφα εμπορικά κτίρια με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο από 500 m2.

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: Σε όλους τους χώρους που ανήκουν στις κατηγορίες Σ1, Σ2,Σ4 και έχουν πληθυσμό πάνω από 300 άτομα, καθώς επίσης και στους χώρους συνάθροισης

κοινού της κατηγορίας Σ3 με πληθυσμό πάνω από 200 άτομα. Ειδικά στις αίθουσες κινηματοθεάτρων με πληθυσμό πάνω από 1500 άτομα απαιτείται και μεγαφωνικό σύστημα,

καθώς επίσης και μηχανισμός ειδοποίησης της Πυροσβεστικής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Σε πολυόροφα κτίρια με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 30 άτομα.

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας αυτής ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι αυτομάτων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαϊάς. Απαιτείται και

εδώ η δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ: Σε όλα τα κτίρια, και με την επιπρόσθετη δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Δεν είναι υποχρεωτικό.

3.2.3 Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις: Απλό Υδροδοτικό δίκτυο συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης ή αυτόνομο σύστημα με πυροσβεστικό Συγκρότημα. Η απαίτηση για μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ισχύει γενικά για όλες τις κατηγορίες κτιρίων εφόσον το συνολικό ύψος των τελευταίων υπερβαίνει τα 28 m ή όπου απαιτείται από τις ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μόνιμο δίκτυο θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή μελέτη της υδραυλικής εγκατάστασης Πυρόσβεσης. Η Μελέτη Πυρόσβεσης απαιτεί από μόνη της σειρά υδραυλικών υπολογισμών και σχεδίων και αποτελεί αντικείμενο του χωριστού Τετραδίου «Μελέτες Πυρόσβεσης».

3.2.4 Αυτόματο Σύοτημα Πυρανίχνευσης

Απαιτείται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου:

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Σε κτίρια μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 m καθώς επίσης και σε όλα τα κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους, απαιτείται πυρανίχνευση στα λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων και μηχανοστάσια.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Σε κτίρια μέχρι 3 ορόφους με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 500 m καθώς και σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών. Τα μονόροφα εξαιρούνται. Αν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, τότε δεν  απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης. Η έναρξη του συναγερμού πρέπει να μεταδίδεται αυτόματα

στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: α) στα κτίρια με παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσες και στους επικίνδυνους χώρους), β) στα κτίρια

 με περισσότερους από 3 ορόφους (στις οδεύσεις διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους), και γ) στους χώρους ειδικής σημασίας ανεξαρτήτως εμβαδού και πυροθερμικού φορτίου (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, αίθουσες Η/Υ κλπ).

ΓΡΑΦΕΙΑ: Σε κτίρια με πληθυσμό περισσότερο από 300 άτομα. Πρέπει να συνδέεται με το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και να προβλέπεται αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβ.Υπηρεσίας.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο των 1000 m2, εφόσον υπάρχουν χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων, με εμβαδόν μεγαλύτερο από 50 τ. μέτρα, μη προσιτού στο

κοινό και δεν υπάρχει νυχτερινή φύλαξη. Φυσικά και σε όλους τους επικίνδυνους χώρους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και μηχανισμός αυτόματης

ειδοποίησης της Πυροσβεστικής.

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στους επικίνδυνους χώρους, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων υψηλού βαθμού κινδύνου.

ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ: Σε βιομηχανίες μέσου βαθμού κίνδυνου (22) με συνολικό πληθυσμό περισσότερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλυτέρου από 50

άτομα, καθώς και σε αποθήκη της κατηγορίας Ζ2 με συνολικό εμβαδά μεγαλύτερο από 2000 τ. Μέτρα. Επίσης σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ζ3 ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους. Και

τέλος σε βιομηχανίες ή αποθήκες μεσαίου ή μεγάλου κίνδυνου σε κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους επιφανείας 500 τ .μ. ή ανεξαρτήτως επιφανείας για αποθηκευόμενη ποσότητα

μεγαλύτερη των 3000 kg. Σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά απαιτείται πάντα σύστημα ανιχνεύσεως εκρηκτικών αερίων, με δυνατότητα αυτόματης διακοπής του διαφυγέντος αερίου

στην περίπτωση επικίνδυνων αερίων.

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Σε όλους τους επικίνδυνους χώρους, καθώς και τα επιβαλλόμενα ιδιαίτερα πυροδιαμερϊσματα (εφόσον δεν προστατεύονται από αυτόματο

σύστημα πυρόσβεσης) στα τμήματα πυρηνικής ιατρικής, εργαστήρια μικροβιολογικού - βιοχημικού - αιματολογικού - παθολογοανατομικού κλπ, φαρμακείο, μαγειρείο, χώροι

ιματισμού, βιβλιοθήκες κ.α.

ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ: Σε όλους τους επικίνδυνους χώρους. Σε σύνδεση με το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους.

3.2.5 Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης

Διακρίνονται τα Συοτήματα α) με νερό, β) με CO2 γ) με άλλα κατασβεστικά υλικά. Ανάλογα με την κατηγορία κτιρίου, Αυτόματο Σύοτημα Πυρόσβεσης χρειάζεται στις περιπτώσεις:

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Γενικά δεν απαιτείται

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για ξενοδοχεία μέχρι 4 ορόφους, υποκαθιστά το μόνιμο δίκτυο πυρόσβεσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: Σε υπόγεια με εμβαδά μεγαλύτερο από 250 m2 και σε επικίνδυνους χώρους, υποκαθιστώντας το σύστημα πυρανίχνευσης. Εξαιρούνται οι χώροι όπου μπορεί να προκληθεί

ανεπανόρθωτη καταστροφή από το νερό κατάσβεσης.

ΓΡΑΦΕΙΑ: Στους επικίνδυνους χώρους αντί του συστήματος πυρανίχνευσης, και όταν ο θεωρητικός πληθυσμός υπερβαίνει τα 400 άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Σε όλα τα κτίρια με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1000 m2 ή συνολικού εμβαδού 2.500 m2 Επίσης στα υπόγεια με εμβαδόν μεγαλύτερο από 250 και σε όλους τους

επικίνδυνους χώρους.

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ: Σε κάθε περίπτωση υψηλού κινδύνου, σε συνδυασμό με το σύστημα πυρανϊχνευσης, στην σκηνή και βοηθητικούς χώρους των θεάτρων, στις περιπτώσεις που η

στάθμη δαπέδου είναι υψηλότερη των 23 μέτρων από την στάθμη πρόσβασης του πυροσβεστικού οχήματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: Σε όλα τα κτίρια Ζ3 και στα Ζ2 όταν το εμβαδόν τους υπερβαίνει τα 2000 μέτρα.

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Σε κτίρια ατόμων με ειδικές ανάγκες ή μικρά παιδιά, καθώς επίσης και στις κεντρικές αποθήκες, λεβητοστάσια, μαγειρεία, χώρους απορριμάτων,

αποτεφρωτήρια, πλυντήρια κλπ.

ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ: Σε όλους τους επικίνδυνους χώρους (αποθήκες, μαγειρεία, λεβητοστάσια κλπ). Εξαιρούνται, εφόσον διαθέτουν πυρανιχνευτή, οι μικροί χώροι κάτω από 30

m2, οι χώροι με Η/Μ εγκαταστάσεις κάτω από 100 m2, και μαγειρεία που παρασκευάζουν μέχρι 150 μερίδες φαγητού ανά γεύμα.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: Στα υπόγεια των κτιρίων της κατηγορίας Θ2 και στα Θ3 εφόσον το εμβαδόν ορόφου υπερβαίνει τα 300 m2.

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823