ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

4. Έντυπα Υπολογισμών

Τα έντυπα υπολογισμών αφορούν στα έντυπα της Παθητικής Πυροπροστασίας που υποβάλλονται στην Πολεοδομία και στα Έντυπα της Ενεργητικής που χρειάζονται για την πυροσβεστική σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Στις επόμενες δύο ενότητες παρουσιάζονται τα έντυπα της Μελέτης για την Παθητική και την Ενεργητική Πυροπροστασία αντίστοιχα.

4.1 Εντυπα (Μελέτη) Παθητικής

Τα Εντυπα για την μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, ή πιο σωστά το τεύχος της μελέτης με τους υπολογισμούς και τις διαπιστώσεις ότι ισχύουν οι απαιτήσεις του κανονισμού στο συγκεκριμένο κτίριο της μελέτης, έχει σε γενικές γραμμές την μορφή που ακολουθεί. Είναι φανερό, ότι λόγω των ειδικών περιπτώσεων και ιδιαιτεροτήτων κάθε μελέτης, η τυποποίηση δεν μπορεί να είναι πολύ αυστηρή. Για ευκολότερη κατανόηση όσων ακολουθούν, τα κείμενα που βρίσκονται μέσα σε αγκύλες ([ ]) αντιστοιχούν σε λειτουργίες/διαδικασίες υπολογισμών, συγκρίσεων, διαπιστώσεων, επισημάνσεων κλπ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 71 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" (ΦΕΚ 32, τεύχος Α της 17.2.1988), άρθρο 5.

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ :
ΠΟΛΗ:
ΟΔΟΣ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ :

1.2. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

[Επισημαίνονται τα παρακάτω]

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 των Γενικών Διατάξεων, λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, μηχανοστάσια κλπ. πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα ανεξάρτητα από το εμβαδά τους και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων. Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο εξαερισμό, πυράντοχες θύρες κ.λ.π. βάσει του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού της 3/2/89 α.φ. 59 Άρθρο 27.

2.2. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.2.1 Περιλαμβανόμενοι χώροι

[Παρατίθεται ο πίνακας με τις επιφάνειες των χώρων]

 

Όροφος Χώροι Eπιφάνεια
Σύνολο

2.2.2 Χρήσεις

[Παρατίθεται ο πίνακας με τα δεδομένα των χρήσεων]

Χρηση Όροφοι Επιφάνεια χρήσης |m2} Ποσοστό χρήσης

%

Πληθυσμος χρήσης
Σύνολο

Για κάθε χρήση χωριστά Καταγράφονται και υπολογίζονται τα παρακάτω

Επίπεδα & επιφάνειες (m ):

Οροφος Εμβαδόν επιπέδου Όγκος Επιπέδου

1.ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

1.1.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1.1.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

[Υπολογίζεται και συμπληρώνεται σε πίνακα ο θεωρητικός πληθυσμός του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογίες του πίνακα της ενότητας 4.1.1] (πχ. Αναλογία 1 άτομο/18.0 m2 μικτού εμβαδού κάτοψης για κατοικίες).

Οροφος Ατομα ανά Όροφο
Σύνολο

1.1.2. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

[Υπολογίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα πλάτη οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο και παρουσιάζονται σε πίνακα]

[Παρατίθεται ο πίνακας με τα πλάτη οδεύσεων διαφυγής του κτιρίου της μελέτης]

[Συγκρίνονται οι δύο πίνακες για να διαπιστωθεί, ότι υπερκαλύπτονται τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη οδεύσεων διαφυγής και πόρτων για την συγκεκριμένη κατηγορία κτιρίων]

1.1.3. ΕΞΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

[Παρατίθεται ο πίνακας με τις εσωτερικές και εξωτερικές εξόδους διαφυγής]

Επίπεδα Εσωτερικές Έξοδοι Διαφυγής Εξωτερικές Έξοδοι Διαφυγής

[Συγκρίνονται οι αριθμοί των εξόδων για το κτίριο για να διαπιστωθεί ότι υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις με βάση την παράγραφο 2.1.3. του άρθρου 5 των Ειδικών Διατάξεων του Κανονισμού].

[Παρατίθεται ο πίνακας με τα παρακάτω μήκη]

Επίπεδα Μήκος Διαδρόμου (ΒΓ) Μήκος μέγιστης Όδευσης Διαφυγής (ΑΒΓ) Μήκος Αδιεξόδου

[Συγκρίνονται οι τιμές για τα μήκη οδεύσεων διαφυγής και αδιεξόδων για το κτίριο για να διαπιστωθεί ότι υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις με βάση την παράγραφο 2.1.3. του άρθρου 5 των Ειδικών Διατάξεων του Κανονισμού].

3.1.4. ΠΛΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ [Παρατίθεται ο πίνακας με τις τελικές εξόδους]

α/α Επίπεδο Κατάληξη Πλάτος( m )

[Υπολογίζεται το απαιτούμενο πλάτος τελικής εξόδου και συγκρίνεται με το πραγματικό που θα πρέπει να είναι ίδιο ή μεγαλύτερο] (πχ. το πλάτος της τελικής εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του αθροίσματος των απαιτούμενων μονάδων πλάτους των οδεύσεων για όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης).

2.1.5. Κάθε πόρτα που χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου πρέπει να ανοίγει προς την κατεύθυνση της διαφυγής παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίγματος της.

[Σημειώνονται τυχόν εξαιρέσεις] (πχ. πόρτες που εξυπηρετούν χώρους με χαμηλό βαθμό κινδύνου και συνολικό πληθυσμό που δεν ξεπερνά τα 50 άτομα)

[Επισημαίνεται ότι ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις]

Κάθε πόρτα που έχει άμεση πρόσβαση προς κλιμακοστάσιο, πρέπει κατά την περιστροφή της να μην φράσσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα και να μη μειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας μια τουλάχιστον μονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής.

• Πόρτες μηχανοκίνητες, όπως π.χ. πόρτες που ανοίγουν με το πλησίασμα ενός ατόμου και παρεμβάλλονται σε οδεύσεις διαφυγής, πρέπει να είναι δυνατό να ανοίγονται και με το χέρι σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας.

3.2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος πυροπροοτατευόμενης όδευσης διαυγής (οριζόντιοι διάδρομοι - κλιμακοστάσια) θα έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. της παρούσας μελέτης.

[Υπολογισμός αν απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού πυροπροστατευμένου φρεατίου (2.3.1. Γενικών Διατάξεων)] (πχ. ότι δεν απαιτείται για τα κλιμακοστάσια, λόγω αριθμού ορόφων < 4 και εμβαδόν ορόφου < 500 ιπ2 σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του άρθρου 5 των ειδικών διατάξεων).

[Επισημαίνεται η απαίτηση για πυρόντοχες εξώπορτες διαμερισμάτων] (με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 min).

3.3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

3.3.1 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

[Υπολογίζεται ο τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής να διαρκεί για χρονικό διάστημα ίσο με το γινόμενο (αριθμός ορόφων χ 20) s]

[Επισημαίνεται ότι ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις]

Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνικός ή φυσικός) θα είναι συνεχής στο χρονικό διάστημα πού το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισμού των 15 lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής.

• Ο τεχνικός φωτισμός θα τροφοδοτείται από σίγουρη πηγή ενέργειας.

• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων, που λειτουργούν με συσσωρευτές και η χρήση φορητών στοιχείων για τον κανονικό φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής, όμως επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητική πηγή ενέργειας, για το φωτισμό ασφαλείας.

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται φωσφορίζοντα ή ανακλαστικά του φωτός στοιχεία ως υποκατάστατα των απαιτούμενων ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων.

3.3.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

[Υπολογίζεται αν απαιτείται]

(ττχ. για κατοικία, αν ο αριθμός των ορόφων < 5 τότε δεν απαιτείται σύμφωνα με τις Ειδικές Διατάξεις)

3.3.3 ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

[Υπολογίζεται αν απαιτείται]

(ττχ. για κατοικία δεν απαιτείται η τοποθέτηση σήματος διάσωσης πάνω από την έξοδο διαφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.3 του άρθρου 5 των Ειδικών Διατάξεων).

4. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4.1. ΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων (τοίχοι, πατώματα, πόρτες κ.λ.π.) θα έχουν δείκτη πυραντίστασης μεγαλύτερο από τους αναφερόμενους στον πίνακα του κανονισμού (παραπάνω ενότητα 4.1.6):

Πίνακας Δεικτών Πυραντίστβσης
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΟΡΟΦΟΙ

[Πραγματοποιούνται οι Υπολογισμοί για το συγκεκριμένο κτίριο της μελέτης, ώστε να καλύπτουν τους παραπάνω περιορισμούς] (πχ. Τοίχοι: α. Διπλή ορθ/μική επιχρισμένη πάχους 2x9 cm. Δείκτης πυραντίστασης 180 χ 1.5 = 270 min, β. Ορθοδρομική με διάκενο πάχους 6 cm. Δείκτης πυραντίστασης 60 χ 1.5 = 90 min. Υποστυλώματα: Πλάτος 300 mm . Επικάλυψη οπλισμού 30 πιπί-Δείκτης πυραντίστασης 90 min. Δοκοί: Πλάτος δοκού 300 mm. Επικάλυψη οπλισμού 40 mm. Δείκτης πυραντίστασης 90 min, κ.ο.κ.)

4.2. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΣΑΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

4.2.1 ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

[Επισημαίνονται τα ακόλουθα]

4.2.2 Οι παραπάνω απαιτήσεις για δείκτη πυραντίστασης ισχύουν επίσης για περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

3.2.5 Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 των Γενικών Διατάξεων οι επικίνδυνοι χώροι αποτελούν ξεχωριστό πυρόδιαμέρισμα ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους, και δεν βρίσκονται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων. Επικίνδυνοι χώροι είναι:

[Καταγράφονται οι επικίνδυνοι χώροι, πχ. Λεβητοστάσιο]

4.2.7 Οι τοίχοι και τα πατώματα κάθε πυροδιαμερίσματος θα δομηθούν έτσι ώστε να εμπλέκονται στις συναντήσεις τους για να μην είναι εύκολη η διείσδυση των φλογών.

4.2.9 Τα ανοίγματα πατωμάτων που δημιουργούνται αναγκαστικά μεταξύ των ορόφων περικλείονται από κατακόρυφα φρέατα πυροπροστατευμένα, που αποτελούνται από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για το πυρόδιαμέρισμα. Τέτοια ανοίγματα στο κτίριο μας είναι:

[Καταγράφονται τα ανοίγματα] [Επισημαίνονται τα ακόλουθα]

4.2.10 Όλα τα κουφώματα στους τοίχους του πυροδιαμερίσματος είναι πυράντοχα (μεταλλικά βλ.παρ,Α,Β άρθρο 14) με δείκτη προστασίας τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο. Τα πυράντοχα κουφώματα είναι αυτοκλειόμενα και ανοίγουν προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής (βλ.σχέδια). Επιτρέπεται η χρήση υαλοπινάκων,με ενσωματωμένο συρματόπλεγμα στα πυράντοχα κουφώματα έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση ο δείκτης πυραντίστασης να μην είναι μικρότερος των 60 λεπτών.

4.2.11 Σωλήνες και καλώδια από διάφορα υλικά (μολύβι, PVC, αλουμίνιο, κλπ.) με εσωτερική διάμετρο μέχρι 160 χιλ. επιτρέπεται να διαπερνούν δομικά στοιχεία του πυροδιαμερίσματος εφόσον, σε μήκος τουλάχιστον ενός μέτρου και από τις δύο πλευρές περιβάλλονται από άκαυστο περίβλημα.Το διάκενο που δημιουργείται μεταξύ σωλήνα και δομικού στοιχείου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και θα φράζεται με κατάλληλο πυροφραγμό.

4.2.16 Τα εσωτερικά τελειώματα του κτιρίου κατατάσσονται από την άποψη της ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, στις κατηγορίες Ο, 1, 2, 3, 4, σύμφωνα με το Παράρτημα Β του άρθρου 14 του Κανονισμού.

4.3. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το κτίριο είναι δομημένο έτσι ώστε η ελάχιστη απόσταση όλων των τοίχων από άλλο κτίριο να είναι: [Πίνακας με αποστάσεις]

[Επισημαίνονται τα παρακάτω]

Σύμφωνα με τον πίνακα iii της παρ.3.3 των γενικών διατάξεων του κανονισμού η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να είναι τουλάχιστον:

[Συγκρίνονται οι τιμές με αυτές της μελέτη, για να διαπιστωθεί ότι υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις]

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

4.2 Εντυπα Ενεργητικής

Τα Εντυπα της Ενεργητικής υποβάλλονται χωριστά ανά χρήση (ένα για κάθε διαφορετική χρήση) και έχουν γενικά την μορφή που φαίνεται πιο κάτω (τα συγκεκριμένα έντυπα αναφέρονται σε Κατοικία).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Που συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 71/1988 άρθρο 5, τα Παραρτήματα Α-Β-Γ και Δ της υπ1 αριθ. 3/1980 Πυροσβεστικής Διάταξης (όπως τροποποιήθηκε με την 3γ/1995 Πυροσβεστική Διάταξη), τους σχετικούς κανονισμούς του ΕΛΟΤ και βασίζεται στα συνημμένα Αρχιτεκτονικά σχέδια από τον______________________

1 .Χρήση κτιρίου :

2.Θέση κτιρίου: Πόλη:  Οδός:   Αρ:    Τ.Κ:      Αριθμ.φύλλου χάρτη:           Οικοδ.τετράγ.:

3.Ιδιοκτήτης:

Τηλ1:       Τηλ2:      Τηλ.ανάγκης:

:4.Ιδιοκτησία επιχείρησης:

(Μόνο για υφιστάμενα ξενοδοχεία).

Τηλ1:      Τηλ2:       Τηλ.ανάγκης:

Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1 .Αριθμός ορόφων κτίσματος :..........................................[ ]

2.Συνολική επιφάνεια του κτιρίου :....................................[ ] m2

3.Ύψος κτιρίου :................................................................[ ] m

4.Πληθυσμός κτιρίου :....................................................[ ] άτομα

5 .Είδος φέροντος οργανισμού [][][][]

** Επεξηγήσεις στο ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Φέρουσα κατασκευή [ Χ] [ . ] [ . ] [ . ] Τοιχοποιία [.] [Χ] [.][.] Φέρουσα κατασκευή Στέγης [·][·][ Χ] [·] Επικάλυψη Στέγης [.][.][.] [Χ]

ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑΣ.ΣΤΕΓΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ Κωδ.
Οπλισμένο.Σκυρόδεμα Οπλ/νο.Σκυρόδ. Οπλ/νο.Σκυρόδ -Ο- .
Αοπλο.Σκυρόδεμα.... Άοπλο.Σκυρόδ. -Α-
Λιθοδομή(Τεχν.Λιθ.) Τεχν .Λίθοι... -Τ-
Λιθοδομή Φυσ.Λίθοι.... -φ-
Μεταλλική ....... Μεταλλική.... Ξυλόπηκτη ..... -Μ-
Ξύλινη. Ξυλόττηκτη ..... Ξύλινη ....... ---
Φύλλα . -L-
Φύλλα Πλαστικού. -Π-
Λαμαρίνα-Τσίγκος -ζ-
Αμιντοτσιμέντο.. -Ε-
Κεραμίδια ....... -Κ-
Λίθινες Πλάκες.. -Θ-
Τεχνίτες ........ -Δ-
Μικτή Μικτή Μικτή Μικτή -1-
Άλλου Τύττου ..... Άλλου.Τύττου.. Αλλου.Τύπου.. Άλλου -Λ-
Περιγραφή άλλου τύπου:. ...... ............ ............. ........... .....
6. Αριθμός εξόδων κινδύνου  [ 1 ]
Ονομασία Οδού & Αριθμός

Έξοδος(Ί): Όροφος: 1ος πλάτους 2.00 m.

Έξοδος(2):

Έξοδος(3):

Έξοδος(4):

Κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας για πρόσβαση πυροσβεστών

 . .
(Ναι/Όχι) ............ [     ]

 

7. Φωτισμός ασφαλείας (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ]

Σύμφωνα με τις Ειδικές Διατάξεις για κατοικίες, επειδή ο αριθμός των ορόφων είναι μικρότερος από 5 ορόφους, δεν απαιτείται φωτισμός ασφαλείας.

8. Γειτνίαση

Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης

Ανατολικά :

Δυτικά :

Βόρεια :

Νότια :

Υπερκείμενος Όροφος : Υποκείμενος Όροφος :

9. Οδός Προσπέλασης Πυρ/κών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης :

10. Υδροστόμια:

1)Οδός: 2) Οδός:

11. Θέση Ηλ.ττίνακα:

Αριθ. Αριθ.

12. Χρήση Υγραερίου (Ναι/Όχι)........[ ] Ποσότητα.

13. Χρήση Φωταερίου (Ναι/Όχι)........[ ]

Β. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης (Ναι/Όχι).............................................[. . . ]

Περιοχή που καλύπτει:..........................................................................

Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Μιγμάτων (Ναι/Όχι).................[.. . ]

Απλός Ανιχνευτής Εκρηκτικών Μιγμάτων (Ναι/Οχι)....................................[. .. ]

Αυτόματη - Χειροκίνητη Ψύξη (Ναι/Οχι)......................................................[.. . ]

Σύστημα Χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαγιάς (Ναι/Όχι)..............................[... ]

2.Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ ] (Τύπος Καταιον.ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) [... ]

(Τύπος Καταιον.ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) [. . . ]

Αυτόματο σύστημα καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο πόλης(Ναι/Όχι) [ · · · ]

Περιοχή που καλύπτει:...................................................................................

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναί/Όχι). ..[ ΟΧΙ ] Κατηγορία Ι / II / III [. . . ]

(ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ)  [  ]

Παροχή Ύδατος : (ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)  [  ]

Αριθμός πυρ/κών φωλεών:.........................

Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναι/Οχι) [. . . ]    Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων:.....

Αυτόματο-Χειροκίνητο Σύστημα κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής(Ναι/Όχι)    [  ]

Πυροσβεστήρες και λοιπά υέσα

Α/Α Είδος πυροσβεστήρα ή μέσου Διεθνές Σύμβολο Ποσότητα Τρόπος λειτουργίας Χρόνος επιθεώρησης Παρατηρήσεις
1 Ξηρής σκόνης φορητός 6

kg

Ρ Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου Ανά 12μηνον
2 Ξηρής σκόνης φορητός 12

kg

Ρ Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον
3 Ξηρής σκόνης τροχήλατος 25kg Ρ Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον
4 Ξηρής σκόνης τροχήλατος 50kg Ρ Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον
5 Ξηρής σκόνης οροφής 6 kg Ρ Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον
6 Ξηρής σκόνης οροφής 12

kg

Ρ Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον
7 Διοξειδίου άνθρακα φορητός 6 kg C Εκτόξευση,εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά δμηνον
8 Διοξειδίου άνθρακα φορητός 12 kg C Εκτόξευση,εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά θμηνον
9 Διοξειδίου άνθρακα οροφής 6kg C Εκτόξευση,εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά 6μηνον
10 Διοξειδίου άνθρακα οροφής 12kg C Εκτόξευση,εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά 6μηνον
11 Αφρού μηχανικού φορητός 1 0 λίτρων WF Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά δμηνον
12 Αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος οξυγόνου
13 Αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρος
14 Ατομικές προσωπίδες με φίλτρο
15 Στολές αμιάντου προσέγγισης
16 Στολές αμιάντου διέλευσης
17 Στολές αμμωνίας
18 Φτυάρια
19 Σκαπάνες
20 Σκεπάρνια
21 Λοστοί διάρρηξης
22 Προστατευτικά κράνη
23 Κουβέρτες διάσωσης δυσφλεκτες
24 Ηλεκτρικοί φανοί χειρός

Συμπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα.

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Α/Α Δευτερεύουσα χρήση Αριθμ. χώρων

 

 

Ο Συντάκτης

..................................................... 20 .....

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

..................................................... 20 .....

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823