ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

5. Τεχνικές Περιγραφές - Προδιαγραφές

Οι Τεχνικές Περιγραφές και προδιαγραφές των υλικών συνοδεύουν τις μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται μια σειρά από Τεχνικές Περιγραφές Συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και βοηθητικού εξοπλισμού.

5.1 Σύστημα Πυρανίχνευσης

Περιγράφεται το σύστημα πυρανίχνευσης για πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς, σε δύο επίπεδα, α)την ανίχνευση στο αρχικό στάδιο κάθε εστίας καπνού, πυρακτώσεως ή αποτόμου ανόδου της

θερμοκρασίας και β) την ενεργοποίηση συστήματος αυτομάτου κατασβέσεως. Ειδικότερα, περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος εγκατάστασης των ακόλουθων

συστημάτων:

α) Αυτόματος αναγγελίας πυρκαγιάς

β) Αναγγελία πυρκαγιάς με το χέρι

γ) Ακουστικά και οπτικά μέσα Συναγερμού

δ) Αυτόματο Σύοτημα Πυρανίχνευσης

5.2 Μόνιμο Υδροδοτικό Δίκτυο

Περιγράφεται το Σύστημα του υδροδοτικού δικτύου με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και τα επιμέρους συστήματα από τα οποία αποτελείται:

α) Δεξαμενή ύδατος (με τα παρελκόμενα εξαρτήματα, όπως πχ. τα στόμια συνδέσεων σωλήνων, κρουνούς, ανθρωποθυρίδα κλπ)

β) Συγκρότημα πιεστικού δοχείου και αντλιών

γ) Δίκτυο σωληνώσεων, κεντρικός συλλέκτης, κλάδοι τροφοδοσίας κλπ

δ) Πυροσβεστικές φωλιές (με τα παρεκλόμενά τους, όπως την βάνα ορθογωνικής κατασκευής Φ 2", τον κορμό, τον διπλωτήρα κλπ).

5.3 Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης με Νερό

Περιγράφεται το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό και τις προδιαγραφές των επιμέρους συστημάτων:

α) Υποδοχείς πυρόσβεσης

β) Δίκτυο σωληνώσεων διαδρομής και διαμέτρου όπως φαίνεται στα σχέδια

γ) Πιεστικό συγκρότημα

δ) Δεξαμενή πυρόσβεσης

ε) Δίκτυο αυτόματης κατάσβεσης με νερό με κεφαλές καταιονισμού sprinkler

5.4 Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Ανθρακα (CO2)

Περιγράφεται το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα και τις προδιαγραφές των επιμέρους συστημάτων:

α) Φιάλες CO2 με τα χαρακτηριστικά τους

β)Γενικός συλλέκτης και δίκτυο σωληνώσεων

γ)Ακροφύσια εκτόξευσης του CO2

δ) Οργανα ασφαλείας

ε) Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής με CO2 (πάνω από καυτές εστίες)

5.5 Βοηθητικά Εργαλεία

Περιγράφονται τα προβλεπόμενα βοηθητικά εργαλεία για τις αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού, για χρήση από τις ομάδας Πυροπροστασίας για την προσωρινή αντιμετώπιση των αναγκών μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική. Ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Ανά τρεις (3) φωλεάς να υπάρχει και εις (1) "ΣΤΑΘΜΟΣ" δηλαδή εν ειδικό ερμάριο εντός του οποίου θα ευρίσκονται α) Λοστός διαρρήξεως, β) Πέλεκυς μεγάλος, γ) Πτύον, δ) Αξίνη, ε) Σκέπαρνον, στ) Κουβέρτα διασώσεως (δύσφλεκτος) και ζ) Δύο ηλεκτρικοί φανοί χειρός.

2. Ανά εννέα (9) πυροσβεστικός φωλεάς εις τον ανωτέρω "ΣΤΑΘΜΟΝ" θα προστίθενται α) Αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρος, β) Δύο ατομικοί προσωπίδες μετά φίλτρου και γ) Δύο κράνη προστατευτικά.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823