ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Τα Halons και οι επιπτώσεις το στρώμα του όζοντος                                                                         

Τι είναι το στρώμα του όζοντος;                                                                                                                                  Salviamo il mondo dagli halons

Το όζον είναι ένα φυσικό αέριο που περιβάλλει την ατμόσφαιρα της γης με ένα λεπτό στρώμα. Το στρώμα αυτό είναι μείζονος σημασίας για την διαφύλαξη της ζωής γιατί χρησιμεύει ως φίλτρο για τις ακτίνες του ηλίου.
Χωρίς αυτό, οι συνέπειες για την γη, την όραση των ανθρώπων και τον φυτικό κόσμο του πλανήτη θα ήταν ανεπανόρθωτες.

 

Σε τι οφείλεται η εξαφάνιση του στρώματος του όζοντος;
 
Όταν κάποιες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα, μετατρέπονται από τις ακτίνες του ήλιου σε άτομα χλωρίου και βρώμιου. Υπό την νέα τους μορφή, οι ουσίες αυτές δημιουργούν μια αλυσιδωτή αντίδραση που καταστρέφει τα μόρια του όζοντος.

Εδώ και μερικές δεκαετίες το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όλο και πιο συχνά και κατά συνέπεια η φυσική παραγωγή όζοντος στην ατμόσφαιρα δεν είναι πια επαρκής.
 
 

Salviamo il mondo dagli halonsSalviamo il mondo dagli halons
Che cosa è lo strato di Ozono?

 
 
Έτσι, το πάχος του προστατευτικού στρώματος του όζοντος μειώνεται ολοένα και περισσότερο, πράγμα που καθιστά την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος προβληματική.
 
Μήπως το στρώμα του όζοντος κινδυνεύει;
 
Οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις επιβεβαιώνουν την ανησυχία μας ότι το πάχος του στρώματος του όζοντος μειώνεται. Μάλιστα, πριν από λίγα χρόνια παρατηρήθηκε μια "τρύπα" στο σημείο πάνω από την Ανταρκτική.

Πρόσφατα, παρατηρήθηκε ότι το μέγεθος της τρύπας αυτής μεγαλώνει, γεγονός που αποτελεί απειλή τόσο για τους κατοίκους όσο και για το φυτικό βασίλειο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Κάποιοι πιστεύουν ότι το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ηφαιστειακή και ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ειδικών επιστημόνων συμφωνούν ότι το πρόβλημα οφείλεται σε ουσίες όπως οι χλωροφθοράνθρακες που βρίσκονται στα ψυγεία, οι διαλυτικές ουσίες, οι πυροσβεστικοί αφροί και τα halons που χρησιμοποιούνται στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τι είναι τα halons και με ποιον τρόπο δρουν;

Τα halons (αλογονομένοι υδρογονάνθρακες) σε αέρια μορφή είναι ουσίες χαμηλής τοξικότητας που χρησιμοποιούνται από την αρχή του αιώνα στην κατάσβεση πυρκαγιών και την καταστολή εκρήξεων.

Σήμερα το halon 1211 χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στους φορητούς και τροχηλάτους πυροσβεστήρες, ενώ το halon 1301 χρησιμοποιείται σε αυτόματα συστήματα κατάσβεσης. Τα halon έχουν αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικά, είναι χαμηλής τοξικότητας και δεν αφήνουν κατάλοιπα. 

Με τον όρο καύση, εννοούμε την χημική αντίδραση μιας καύσιμης ουσίας με το οξυγόνο, που συνοδεύεται από την παραγωγή θερμότητας, φλόγας, καυσίμων αερίων, καπνού και φωτός.

Στις κοινές καύσεις, το απαιτούμενο οξυγόνο προέρχεται από την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που η πυρκαγιά ξεκινάει σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο, η πυρκαγιά είναι πολύ πιο έντονη. Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

Ορισμένες ουσίες περιέχουν στο μόριο τους ποσότητα οξυγόνου αρκετή για να συντηρήσει την καύση, χωρίς την ανάγκη οξυγόνου από την ατμόσφαιρα. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι εκρηκτικές ουσίες και η κυτταρίνη.

Είναι κοινώς γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος των καύσιμων ουσιών διατηρούνται στην ατμόσφαιρα χωρίς να εμφανισθεί το φαινόμενο της καύσης. Αν θερμάνουμε σταδιακά την μάζα των καυσίμων, μετά από κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία αρχίζει το φαινόμενο της ταχείας καύσης. Αυτή η θερμοκρασία, στην οποία η καύση συντηρείται ανεξάρτητα από την μείωση της εξωτερικής θερμοκρασίας, ονομάζεται θερμοκρασία ανάφλεξης ή θερμοκρασία αυτανάφλεξης.

Μπορούμε να πούμε ότι οι βασικές προϋποθέσεις για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς είναι:

1. Η παρουσία καυσίμων ουσιών

2. Η παρουσία οξυγόνου

3. Μια ελάχιστη θερμοκρασία που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία ανάφλεξης.

Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτές οι συνθήκες απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση, όταν πρόκειται για καύση ή πυρκαγιά υγρών και εύφλεκτων αερίων.

Αν έστω και μια από τις προαναφερθείσες συνθήκες δεν πληρείται, η φωτιά σβήνει. Yπάρχουν λοιπόν τρεις αιτίες που μπορούν να καθορίσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς: Η εξάτμιση των καυσίμων ουσιών, η απουσία του οξυγόνου και η πτώση της θερμοκρασίας της μάζας των καυσίμων σε μια θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτήν της ανάφλεξης. Έτσι λοιπόν προκύπτουν τρεις θεμελιώδεις μεθοδολογίες για την πρόληψη ή την κατάσβεση της μιας πυρκαγιάς:

 Η απομάκρυνση των καυσίμων ουσιών. Πράγματι, η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς είναι δυνατή α) με την απομάκρυνση των καυσίμων ουσιών από την εστία φωτιάς, β) με την απομόνωση ενός αγωγού υγρών με μια βαλβίδα, γ) με τη μεταφορά ενός υγρού από μια φλεγόμενη δεξαμενή σε μια άλλη μακριά από την εστία φωτιάς και δ) με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε πυρκαγιές δασών κλπ.

 Την αραίωση, δηλαδή την διάσπαση των καυσίμων από το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Αραίωση του οξυγόνου γίνεται επίσης όταν το ποσοστό οξυγόνου στην ατμόσφαιρα μειώνεται όπως θα δούμε καλύτερα στη συνέχεια.

Η ψύξη της μάζας των καυσίμων, που γίνεται με τη χρήση διαφόρων ουσιών, οι οποίες δρουν μειώνοντας την θερμοκρασία των καυσίμων κάτω από τη θερμοκρασία ανάφλεξης.

Η κατάσβεση σήμερα γίνεται επίσης και με την χρήση σύγχρονων μεθόδων όπως οι δυο τελευταίες που περιγράψαμε, οι οποίες είναι και οι πιο αποτελεσματικές.

Κάποιοι μιλούν για κατάσβεση με μηχανική δράση, όπως π.χ. το σβήσιμο ενός αναμμένου αποτσίγαρου ή ενός πυρακτωμένου δαυλού με ένα παπούτσι. Πρόκειται για μια ενέργεια απόπνιξης και ψύξης, η οποία πραγματοποιείται με μια μηχανική πράξη που συνίσταται στην κονιορτοποίηση του καύσιμου υλικού, το οποίο έρχεται σε επαφή με την μεγάλη επιφάνεια της σόλας του παπουτσιού και του εδάφους, ψύχεται, και ως εκ τούτου, η θερμοκρασία του πέφτει κάτω από το όριο της ανάφλεξης. 

Μια άλλη μηχανική ενέργεια είναι ο διαμερισμός, που προκαλείται με την εκτόξευση νερού σε φλεγόμενο υλικό επιτυγχάνοντας έτσι την ταχύτερη ψύξη των καυσίμων ουσιών.

Πέραν των τριών μεθόδων κατάσβεσης που μόλις περιγράψαμε, υπάρχει μια τέταρτη, που χρησιμοποιείται μόνο σε πυρκαγιές ατμών και εύφλεκτων αερίων και ονομάζεται χημική αναστολή της φλόγας. Για τη μέθοδο αυτή θα σας μιλήσουμε παρακάτω.

Για να κατασβήσουμε μια πυρκαγιά πρέπει να αφαιρέσουμε από το τρίγωνο της φωτιάς την καύσιμη ουσία ή το οξυγόνο.

Το halon προσθέτει μια τέταρτη διάσταση στην διαδικασία, αφού επεμβαίνει διακόπτοντας την εξέλιξη της χημικής αλυσιδωτής αντίδρασης παρεμπο-δίζοντας την συνύπαρξη των τριών προϋποθέσεων που αναφέραμε πιο πάνω.
 
Πόσο επικίνδυνο είναι το halon;
 
Quanto è dannoso l'HalonQuanto è dannoso l'Halon   Η ιδιότητα που έχει μια ουσία να καταστρέφει το όζον εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από το χλώριο και το βρώμιο, που περιέχονται στα halons. Οι επιστήμονες στην προσπάθεια τους να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων συστατικών, εισήγαγαν μια κλίμακα μέτρησης που ονόμασαν ODP = Ozon Depletion Potential ( δηλαδή ικανότητα καταστροφής του όζοντος).

Στην κλίμακα αυτή, οι κοινές καταψύξεις των ψυγείων μας και τα συστήματα κλιματισμού κατατάσσονται στην βαθμίδα 1. Το halon 1301 κατατάχθηκε μεταξύ της 10ης και 16ης βαθμίδας, πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτει 10-16 φορές μεγαλύτερη ικανότητα καταστροφής του όζοντος από τους κοινούς χλωροφθοράνθρακες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ψύξης.

Σε διεθνές επίπεδο, το halon χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο από τους χλωροφθοράνθρακες ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το halon ευθύνεται για το 20% της καταστροφής του στρώματος του όζοντος.
Από πότε το halon χρησιμοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών;
 
Το τετραχλωρίδιο του άνθρακα (halon 104) πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από το 1900, άσχετα αν τα παράγωγα υποπροϊόντα του είχαν αποδειχτεί θανατηφόρα. Εξαιτίας λοιπόν του μεγάλου αριθμού θανάτων που προκλήθηκαν από την χρήση του, άρχισαν οι έρευνες για την εξεύρεση μιας νέας ουσίας ακίνδυνης για τον άνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, δοκιμάστηκαν πειραματικά πολλές ουσίες αλλά μόνο το 1947, στο πλαίσιο μιας έρευνας που διεξάχθηκε από το Purdue Research Foundation σε συνεργασία με τον Αμερικανικό Στρατό, ανακαλύφθηκαν δυο νέες ουσίες χαμηλής τοξικότητας, το halon 1211 και το halon 1301. Αυτές οι ουσίες, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, αποτελούν τα καλύτερα μέσα κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς.

Ποια είναι η επίδραση του halon στο περιβάλλον;

Από τη στιγμή που οι επιδράσεις του halon στο περιβάλλον έγιναν γνωστές, οι καταναλωτές και ειδικοί του τμήματος Πυροσβεστικής έχουν ξεκίνησαν μια συνεργασία προκειμένου να περιορίσουν την χρήση και την εκπομπή του halon στην ατμόσφαιρα.

Αποδείχτηκε μάλιστα ότι οι δοκιμές των πυροσβεστήρων και των συστημάτων κατάσβεσης είναι οι κύριες αιτίες της εκπομπής του halon στην ατμόσφαιρα.
 

 
 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ

Τα HALONS έχουν εδώ και πολύ καιρό αναγνωρισθεί ως προϊόντα πυρόσβεσης πάρα πολύ ρυπαντικά. Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος , τα αρμόδια υπουργία, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, εξέδωσαν με σύμφωνη γνώμη ειδικούς νόμους με στόχο να απαγορεύσουν την χρήση τους.
 

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί καθαρούς πυροσβεστικούς παράγοντες ( clean agents ) τηρώντας τους ισχύοντες ευρωπαικούς κανονισμούς, σχεδιάζει και πραγματοποιεί εγκαταστάσεις Πυρασφάλειας και Πυρόσβεσης, και εκτελεί μετατροπές των παλαιών εγκαταστάσεων σε Halons.

Argon: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ
 
Το σύστημα με Argon χρησιμοποιεί ένα καθαρό και φυσικό προϊόν, το Argon, αέριο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, το οποίο μετά από τη χρήση του κατά της φωτιάς, γυρνάει στη θέση του στο φυσιολογικό κύκλο της ατμόσφαιρας. Το Argon είναι ένα αδρανές αέριο με μια τέλεια ορατότητα κατά τη διάρκεια της παροχέτευσης, και με ένα ειδικό βάρος, το οποίο εξασφαλίζει τη συγκέντρωση για πολλά λεπτά. Το Argon δεν καταστρέφει τα πιό ευαίσθητα υλικά, είναι καθαρό, αποτελεσματικό, χωρίς επιπτώσεις για το περιβάλλον , ( μηδενικό GWP ) και χωρίς καμία επίπτωση στο στρώμα του Όζοντος . ( ODP= μηδέν ) . Το Argon είναι διηλεκτρικό, δεν μολύνει, δεν ρυπαίνει, δεν καταστρέφει , και εξασφαλίζει μια ικανοποιητική προστασία στα προστατευόμενα αγαθά και στους ανθρώπους ( χωρίς υδροφθορικά και υδροχλωρικά οξέα). Εκτός αυτού , η πιθανή επαναγόμωση των φιαλών είναι δυνατή σε ολόκληρη την επικράτεια .

Εμείς , πραγματοποιούμε συστήματα αποτελούμενα κυρίως απο μια ομάδα κυλινδρικών κατακόρυφων φιαλών υψηλής πίεσης, και μεγάλης χωρητικότητας αποτελούμενες από : βαλβίδα , πιεσόμετρο , ηλεκτρικό ή πνευματικό έλεγχο εντολών , πιεσοστάτη, καμπτόμενο λάστιχο και αποχετευτικό συλλέκτη .

· Οι ομάδες φιαλών που τοποθετούνται για την προστασία των χώρων , αποτελούνται από φιάλες χωρητικότητας 80 Λίτρων ή 140 Λίτρων, υπό πίεση 200 bar . Η χρήση των φιαλών των 140 Λίτρων καθιστά την εγκατάσταση πιό συμπαγή και οικονομική .

· Το σύστημα Argon επιτρέπει τη χρήση των σωληνώσεων των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων με Halon και CO2 εξοικονομώντας κατά αυτόν τον τρόπο, το κόστος της εγκατάστασης για την μετατροπή . Η υψηλή πίεση επιτρέπει την τοποθέτηση των φιαλών σε μεγάλη απόσταση και η χρήση των βαλβίδων επιλογής εξασφαλίζει ευκινησία και συμφέρον στην προστασία .
 
Fm-200
 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Οι πυροσβεστικές εγκαταστάσεις μας με FM-200 ολοκληρώνουν την παροχέτευση σε 10 δευτερόλεπτα από την στιγμή της εντολής ενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει τη δραστική μείωση του χρόνου στον οποίο μπορεί η πυρκαγιά να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί, και συνεπώς να προκαλέσει ζημιές.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Παροχετυμένο σε αέρια μορφή, το FM – 200 φθάνει σε οποιοδήποτε σημείο του προστατευόμενου χώρου, δεν προκαλεί ζημιές σε ευαίσθητες συσκευές, και δεν αφήνει κατάλοιπα. Επιτρέπει την αποφυγή, μεταξύ των άλλων, του κόστους που αφορά στην καθαριότητα, και στην επαναφορά λειτουργίας, και για αυτό το λόγο επιτρέπει την άμεση επαναφορά στην κανονική δραστηριότητα. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ

Το FM – 200 είναι το πιό σίγουρο αέριο πυροσβεστικό προιόν για τους ανθρώπους διότι όχι μόνο σβήνει την πυρκαγιά χωρίς να μειώνει την ποσότητα του Οξυγόνου, αλλά και διότι στις ειδικές συγκεντρώσεις όπου χρησιμοποιείται, δεν είναι τοξικό . Για αυτούς τους λόγους το FM – 200 είναι απόλυτα κατάλληλο για χώρους οι οποίοι κανονικά χρησιμοποιούνται από άτομα .

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Το FM – 200 έχει μια μηδενική ικανότητα μείωσης του Όζοντος (ODP, Ozone Depletion Potential ), ένα εξαιρετικά χαμηλό δυναμικό του φαινομένου του θερμοκηπίου (GWP, Global Warming Potential ), και ένα πολύ περιορισμένο χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα , ( ALT, Atmospheric Lifetime) . ( 31 χρόνια ). Η U.S. EPA εκτίμησε ότι η επίπτωση που έχει στο περιβάλλον είναι αποδεκτή, και ως εκ τούτου, δεν έθεσε κανένα όριο στη χρήση του .

Το FM – 200 δίνει κατ’αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους χρήστες να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος .

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα συστήματα μας επιτρέπουν να ικανοποιούμε κάθε ανάγκη εγκατάστασης με τη βοήθεια του υψηλού δείκτη μηχάνευσης . Συνεπάγεται η καλύτερη αναλογία κόστους – ωφελειών για κάθε μία εφαρμογή .

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα συστήματα με FM – 200 αποτελούν το πιό προηγμένο στάδιο της τεχνολογίας Πυρόβεσης στον τομέα της που είναι διαθέσιμη σήμερα . Η σημαντική εμπειρία που έχουμε με τις εγκαταστάσεις με Halon 1301 έχει ξεπεραστεί από καινοτομικές επιλογές μα ομογενείς με αυτές.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένα συστήματα, καθώς και εξατομικευμένα μηχανικά συστήματα για κάθε ειδική ανάγκη εφαρμογής.

Λύνουμε έτσι, οποιοδήποτε πρόβλημα πυρασφάλειας και εξασφαλίζουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις πυρασφάλειας με καθαρό πυροσβεστικό παράγοντα.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ FM – 200

Ο πιό αποτελεσματικός ανάμεσα στους HFC που έχουν προταθεί σαν αντικαταστάτες του Halon 1301 (U.S. EPA , SNAP) .

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία χώρων που χρησιμοποιούνται συνήθως από άτομα. (U.S. EPA, NFPA 2001) .

Είναι ένας αποτελσματικός αντικαταστάτης του Halon 1301 .

Δεν καταστρέφει το περιβάλλον και είναι εγκεκριμένος από την U.S. EPA χωρίς κανένα περιορισμό χρήσης.

Κανένας ισχύων κανονισμός αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος του περιορίζει την χρήση του. 

Είναι πιστοποιημένος από την U.L. και εγγεκριμένος από την F.M.

Οι φιάλες για την αποθήκευσή του έχουν ανάγκη από ένα περιορισμένο χώρο.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η τοποθέτηση των εγκαταστάσεών μας με FM – 200 συνιστάται για όλους εκείνους τους κινδύνους που συνεπάγονται την ικανοποίηση τουλάχιστον μιας από τις ακόλουθες απαιτήσεις.

1 ) Ο χώρος πρέπει να προστατεύεται, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των προσώπων που κανονικά τον καταλαμβάνουν.

2 ) Ο χώρος και / ή το περιεχόμενό του έχουν μια εξέχουσα σημασία και / ή έχουν αυτή την σημασία όσον αφορά στη συνέχεια της εταιρικής δραστηριότητας , ούτως ώστε να απαιτείται , το σβήσιμο της πιθανής πυρκαγιάς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα .

3 ) Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλοι πυροσβεστικοί παράγοντες χωρίς να υποστούν βλάβες τα προστατευόμενα αγαθά.

4 ) Ο χρησιμοποιούμενος πυροσβεστικός παράγοντας δεν πρέπει να καθιστά αναγκαίες εργασίες καθαριότητας μετά από την χρήση του.

5 ) Ο διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση των φιαλών είναι περιορισμένος.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλες οι δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας της  πυρόσβεσης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της κατασκευής , της τοποθέτησης και της τεχνικής βοήθειας, διενεργούνται σε απόλυτη συμφωνία με τα κριτήρια για την εξασφάλιση της ποιότητας, όπως αυτά εκφράζονται στους κανονισμούς UNI-EN 29001 , ISO 9001 , BS 5750 Part I και AQAP-1 NATO.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κέντρα επεξεργασίας δεδομένων - αρχεία δεδομένων - κέντρα τηλεπικοινωνιών - αίθουσες ελέγχου εγκαταστάσεων διαδικασιών – μονάδες παραγωγής ενέργειας – διαδικαστικές εγκαταστάσεις – μέσα μεταφοράς – βιβλιοθήκες – πινακοθήκες και μουσεία – πλατφόρμες offshore - ναυτικά προστατευτικά – σταθμοί ράδιο / ραντάρ – πύργοι ελέγχου – τηλεοπτικά στούντιο – κινηματογραφικές αποθήκες κ .λ. π .

Έπειτα από τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τα κράτη που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, τα τελευταία χρόνια, ορισμένες οργανώσεις και ανεξάρτητα ερευνητικά ιστιτούτα, αναγνωρισμένα ως ανάμεσα στα πιό σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέπτυξαν διάφορα προγράμματα για την αξιολόγηση των πυροσβεστικών παραγόντων που προτάθηκαν ως αντικαταστάτες των Halon. Τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια διεθνών συνεδρίων και στα πλαίσια διεθνών εκδόσεων που αποτελούν κατα την παρούσα στιγμή σημεία αναφοράς για την επιλογή μεταξύ των προτεινόμενων παραγόντων αντικατάστασης.

Είναι για αυτό το λόγο που, όντας υποχρεωμένοι να στρέψουμε την προσοχή μας στην παγκόσμια πραγματικότητα των νέων πυροσβεστικών παραγόντων που αντικαθιστούν το Halon 1301 , θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency)

Αμερικανικός κρατικός οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος EPA ανέπτυξε το πρόγραμμα SNAP για να καθορίσει ποιές εναλλακτικές λύσεις στο Halon 1301 μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές. 

SNAP (Significant New Alternatives Policy)

Πρόγραμμα έρευνας το οποίο αναπτύχθηκε απο την ΕΡΑ για να αξιολογήσει τους πυροσβεστικούς παράγοντες που οι διάφοροι παραγωγοί έχουν προτείνει σε αντικατάσταση των ουσιών που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. 

Το πρόγραμμα SNAP συγκέντρωσε την προσοχή του στα θέματα σχετικά με την τοξικότητα, την αποτελεσματικότητα πυρόσβεσης, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες, τον χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα, και την πιθανή αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου . 

NFPA (National Fire Protection Association)

Η μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση στον τομέα της πυρασφάλειας . Η κύρια δραστηριότητά της συνίσταται στην σύνταξη κανονισμών και κωδικών αναφοράς, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι και χρησιμοποιούνται σε όλον τον κόσμο. Ο κανονισμός NFPA 2001 ειδικότερα, προσδιορίζει τα κριτήρια σχεδιασμού, χρήσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι νέοι καθαροί πυροσβεστικοί παράγοντες. 

UL (Underwriters' Laboratories) - FM (Factory Mutual)
Οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι οργανισμοί για την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων και των εξαρτημάτων που προορίζονται για τον τομέα της ασφάλειας γενικά, και της Πυρασφάλειας ειδικότερα. 

 

Co2
 
Τα συστήματα CO2 αποτέλεσαν για πολλά χρόνια ένα standard και ακόμη και σήμερα προτιμούνται σε πολλές εφαρμογές. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους προτιμάται η χρήση του CO2 και άλλων παραγόντων, για παράδειγμα σε δεξαμενές, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει μετάγγιση καυσίμου, αίθουσες αντλιών και κινητήρες. Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής είναι επίσης συνηθισμένα και στον Ναυτικό τομέα, ιδιαίτερα στους χώρους των κινητήρων. Τα συστήματα ολικής παροχής και χαμηλής πίεσης είναι κυρίαρχα στη χαλυβουργία, στις μεγάλες τυπογραφίες και σε άλλες εφαρμογές όπου είναι αναγκαία μια μεγάλη ποσότητα πυροσβεστικού παράγοντα.

 

ΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 
Τα αδρανή συστήματα είναι άλλα εναλλακτικά συστήματα που αντικαθιστούν το Halon 1301 . Είναι υπό υψηλή πίεση και αποθηκεύονται σε φιάλες παρόμοιες με αυτές για το CO2 . Αποτελούνται από τρία φυσικά αέρια. Υδρογόνο, Αργό, και Διοξείδιο του Άνθρακα.

Η εταιρία μας εγκαθιστά αδρανή συστήματα. Τα συστήματα αυτά είναι τοποθετημένα με μια κεντρική σειρά από φιάλες ενωμένες μεταξύ τους σε ομάδες, ενώ ο πυροσβεστικός παράγοντας διαχειρίζεται μέσω ενός μειωτή πιέσεως και ενός συστήματος σωληνώσεων.


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823