ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΕΡΟΖΟΛ
 

 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ FIRE JACK
 

                          


 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FIRE JACK

Σύμφωνα με τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2037/2000 απαγορεύεται στην Ευρώπη η χρήση κατασβεστικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί αλογονούχους υδρογονάνθρακες σαν κατασβεστικό υλικό παρά μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις.

Εξαιτίας της υψηλής αποδοτικότητας του αλογόνου, δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια ισοδύναμη λύση. Μια από αυτές είναι το σταθερό σύστημα ολικής κατάκλισης με αεροζόλ FIREJACK.
 

Σταθερός Εξοπλισμός Πυρόσβεσης FireJack:
 

Είναι μόνιμα εγκατεστημένος πυροσβεστικός εξοπλισμός, για την κατάσβεση πυρκαγιάς με την χρήση κατασβεστικού αερολύματος (αεροζόλ). Το σύστημα αποτελείται από τις γεννήτριες αερολύματος BR και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό BEFIS.
Το μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης αεροζόλ FireJack, είναι ένα σύστημα ολικού κατακλυσμού για την κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας A,B,C,Ε παρουσία ηλεκτρικής τάσης 22 KV.
 

 Mπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα προστατευόμενων χώρων, όπως:
 

-Αίθουσες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Computer Rooms)
 

-Ηλεκτρικούς Υποσταθμούς
 

-Αίθουσες Αρχείων
 

-Ηλεκτρικούς Πίνακες
 

-Ηλεκτρογεννήτριες
 

-UPS
 

-Αποθήκες
 

-Αποθήκες καυσίμων
 

-Λέβητες
 

-Βιομηχανικοί χώροι
 

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους όπου η χρήση νερού για πυρόσβεση είναι απαγορευτική, ή για αντικατάσταση συστημάτων αερίου υπό πίεση.
 

Αρχές λειτουργίας και σύσταση του συστήματος FireJack
 

Το σύστημα FireJack είναι ένα σύστημα πυρόσβεσης όπου χρησιμοποιεί γεννήτριες αεροζόλ για την κατάσβεση φωτιάς.

Κατά την κατασκευή τους οι γεννήτριες εφοδιάζονται με τον κατάλληλο ενεργοποιητή για την εκκίνηση τους.

Οι γεννήτριες είναι μεταλλικοί κύλινδροι υπό ατμοσφαιρική πίεση, όπου κατακλύζουν τον προστατευόμενο χώρο με αεροζόλ, σε περίπτωση που δοθεί εντολή για κατάσβεση. Τοποθετούνται στους τοίχους του προστατευόμενου χώρου, και συνδέονται με το ηλεκτρονικό σύστημα πυρόσβεσης μέσω πυράντοχου καλωδίου.

Το αεροζόλ διαχέεται στον χώρο μετά από μια θερμική διάσπαση του αρχικού μίγματος. Το αρχικό μίγμα τοποθετείται στην γεννήτρια κατά την κατασκευή.
 

 Αεροζόλ Πυρόσβεσης
 

Το αρχικό μίγμα είναι ένα ετερογενές μίγμα ραγδαίας διαστολής. Κατά την θερμική διάσπαση του αρχικού μίγματος, παράγεται το αεροζόλ. Το αεροζόλ είναι ένα ετερογενές μίγμα από μια υπέρλεπτη πούδρα και αδρανή αέρια. Τα αδρανή αέρια, μετά από την θερμική διάσπαση προωθούν την υπέρλεπτη πούδρα έξω από την γεννήτρια.

Το σύστημα αεροζόλ έχει συντριπτικά καλύτερη κατασβεστική ικανότητα (50 g/m3) σε σχέση τα υπόλοιπα συστήματα κατάσβεσης.

Εξαιτίας της υπερβολικά μικρής μάζας του αεροζόλ, αιωρείται στον χώρο για δεκάδες λεπτά σβήνοντας την φωτιά και στην συνέχεια αποτρέπει τον χώρο από επανάφλεξη.
 

Σύστημα BEFIS :
 

Ο εξοπλισμός του συστήματος BEFIS (software,hardware) έχει σχεδιαστεί, και κατασκευάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή διάφορες περιβαντολογικές επιδράσεις.

Το σύστημα BEFIS συμμορφώνεται  με όλα τα σχετικά ισχύοντα Ευρωπαϊκά τεχνολογικά στάνταρ.

 Έχει την δυνατότητα να προσφέρει προστασία κατά των λανθασμένων χειρισμών του συστήματος.

 Είναι  σύστημα καταγραφής και πληροφοριοδότησης, όπου μόνιμα καταγράφει τις λειτουργίες του συστήματος FIREJACK.

Αρχικά ενεργοποιεί το σύστημα σήμανσης, και κατά την συνέχεια το κατασβεστικό δίκτυο, στον χώρο όπου εμφανίστηκε η πυρκαγιά ( Βασικός εξοπλισμός ).

Επίσης αρχειοθετεί πιθανά συμβάντα και είναι ειδικά προγραμματισμένο για την αποστολή αυτών των συμβάντων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πελάτη, και κατόπιν αποστολή δεδομένων μέσω διαδικτύου ( Επέκταση εξοπλισμού).

Το σύστημα BEFIS  αποτελείται από ενεργοποιειτές, τοποθετημένους δίπλα από τις γεννήτριες, και από ηλεκτρονικές πλακέτες διαφόρων τύπων.
 

Πίνακας Συστήματος BEFIS:  
 

Περιλαμβάνει  μεταλλικό κουτί κατάλληλων διαστάσεων όπου περιέχει τα εξαρτήματα του συστήματος BEFIS, τροφοδοσία, και μπαταρίες 24 Volt
 

Σύντομη Περιγραφή των εξαρτημάτων του συστήματος BEFIS:
 

Αποτελείται από ηλεκτρονικές πλακέτες BAK, HUB και HUB0  διαφόρων λειτουργιών, συνοδευόμενα από ένα σύνδεσμο 64ΡΙΝ.

Η πλακέτα BAK είναι το βασικό εξάρτημα του συστήματος BEFIS. Τουλάχιστον μια πλακέτα BAK τοποθετείται σε κάθε προστατευόμενο χώρο.

Οι πλακέτες HUB και HUB0  έχουν σχεδιαστεί για ανταλλαγή πληροφοριών (δεδομένων) στους προστατευόμενους χώρους.

Οι παραπάνω πλακέτες τοποθετούνται στις βασικές πλακέτες υποστήριξης ΖΑΗ και ΖΑR.

Η βασική πλακέτα ΖΑΗ παρέχει τροφοδοσία στο ηλεκτρονικό σύστημα και προσφέρει θύρες για την σύνδεση των καλωδίων επικοινωνίας.

Η πλακέτα ΖΑR συνδέεται στην πλακέτα  ΖΑΗ με ένα σύνδεσμο 32ΡΙΝ και λειτουργεί ως πλακέτα επέκτασης.

Σε μια εγκατάσταση με το σύστημα BEFIS, και με τα καλύτερα συστήματα πυρανίχνευσης, το σταθερό σύστημα ολικής κατάκλισης με αεροζόλ FIREJACK είναι ένα υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικό κατασβεστικό σύστημα


 
 
Αρχή Λειτουργίας και η σύσταση του SFEE FJ
 
Το SFEE FJ είναι ένα κατασβεστικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί κατασβεστικό αερόλυμα στις φλόγες τις φωτιάς.
Τα βασικά εξαρτήματα του SFEE FJ είναι κατασβεστικές γεννήτριες με αεροζόλ που πρέπει να εφοδιαστούν κατά την εγκατάσταση με τον κατάλληλο ενεργοποιητή. Οι γεννήτριες είναι μεταλλικά δοχεία όχι υπό πίεση, που εκτοξεύουν το κατασβεστικό αεροζόλ στους προστατευόμενους χώρους όπου και όταν είναι απαραίτητο.

Τοποθετούνται στον τοίχο πάνω σε ειδική βάση με δυνατότητα σύνδεσής τους σε συστοιχίες εως πέντε (5) γεννήτριες 100m3 max ανα σημείο και με πυράντοχο καλώδιο συνδέονται στο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Το αεροζόλ παράγεται με την θερμική διάσπαση του αρχικού μίγματος που τοποθετείται στην γεννήτρια κατά την παραγωγή.
 

 
Το κατασβεστικό αεροζόλ είναι ετερογενές μίγμα αποτελούμενο από πολύ απαλή πούδρα με διάμετρο κόκκου λίγων μm, και μικρές ποσότητες αδρανών αερίων. Η πούδρα μετά την έξοδο της από την γεννήτρια, αιωρείται στον χώρο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε αρχικά να κατασβέσει την φωτιά και κατόπιν να προστατεύσει τον χώρο από επανάφλεξη. Τα αεροζόλ κατάσβεσης έχουν μια χαρακτηριστικά υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τα κοινά κατασβεστικά μέσα (συγκέντρωση αεροζόλ 50-100 g/m3).

Οι μικρόκοκκοι του αεροζόλ, λόγω της μικρής τους διαμέτρου, μπορούν και διεισδύουν εύκολα στον προστατευόμενο εξοπλισμό με αποτέλεσμα την αυξημένη κατασβεστική ικανότητα του υλικού.
  
  1. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ BR1
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 20 m3
ΒΑΡΟΣ:    3,7 kg + 0,3 kg
ΥΨΟΣ:    113mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:  162mm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:  1kg
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 48±7 sec
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
ΑΕΡΟΖΟΛ   75 οC (@ 0.7m)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  -25 έως +50 οC
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ  max  98%
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ   27V DC / 250mA
  2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ BR2
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 4 m3
ΒΑΡΟΣ:    1.2 kg
ΥΨΟΣ:    88 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:  92 mm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:  200 gr
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ  30±4 sec
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
ΑΕΡΟΖΟΛ   75 οC (@ 0.1m)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  -25 εως +50 οC
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ  max  98%
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ   27V DC / 250mA
  3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ BR4 ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Εχ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ  10m3
ΒΑΡΟΣ:   7 kg
ΥΨΟΣ:   334 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:  180mm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:  500gr 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  -25 έως +50 οC
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ  max  98%
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  ΜΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ
  4. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ZAH
Χρησιμοποιείται σαν κεντρική μονάδα υποδοχής των μονάδων πυρόσβεσης και επικοινωνίας.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   150 Χ 132mm
ΕΝΤΑΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ :  30mA
ΣΥΝΔΕΔΕΟΜΕΝΕΣ max 2
ΠΛΑΚΕΤΕΣ  (1BAK+1HUB ή 2BAK)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (00-FF)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ZAR)  max 4
  5. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ZAR
Χρησιμοποιείται σαν επέκταση της κεντρικής μονάδας (ZAH)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   95 Χ 132 mm
ΕΝΤΑΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ :  1mA
ΣΥΝΔΕΔΕΟΜΕΝΕΣ max 2
ΠΛΑΚΕΤΕΣ:  (1BAK ή 2BAK)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (00-FF)
  6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΑΚ
Ελέγχει την κατάσταση  των συνδεδεμένων ενεργοποιητών (ΕSA) και μεταφέρει τις πληροφορίες στην κεντρική μονάδα (ΖΑΗ).
Δίνει εντολή στον ηλεκτρονικό ενεργοποιητή γεννήτριας (ΕSA) για την ενεργοποίηση  των  γεννητριών
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   95 Χ 60mm
ΕΝΤΑΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ :           15mA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ:     max 16
ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΘΥΡΑ:  RS485
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ
24V:                      3
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ
5V:                        3
ΕΞΟΔΟΙ:                  3
  7. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ HUB
Σύνδεση με κεντρικό υπολογιστή για την ένδειξη της κατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης.
Διαθέτει δική του μπαταρία λιθίου έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μην χαθούν τα δεδομένα και η επικοινωνία με το υπόλοιπο σύστημα.
Θύρα επικοινωνίας  RS 485
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  95 Χ 60 mm
ΕΝΤΑΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ : 25mA
  8. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Μετατρέπει αναλογικά σήματα συμβατικών συστημάτων σε ψηφιακά και αντίστροφα.
Διασταύρωση σημάτων (multicrossing)  και έλεγχος πολλαπλών σημείων του προστατευόμενου χώρου.
Μεταφορά των δεδομένων στη Βασική Μονάδα Πυρόσβεσης.
Διαθέτει 8 ελεγχόμενες εισόδους , 8 ελεγχόμενες εξόδους ή 16 ελεγχόμενες εισόδους.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  110 x 130 x 40mm
  9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ESA
Έλεγχος γραμμής
Μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και αποστολή της στο κεντρικό σύστημα.
Ενεργοποίηση της γεννήτριας σε περίπτωση εντολής πυρόσβεσης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:          40x102x25 mm
ΕΝΤΑΣΗ                 1mA  (ΗΡΕΜΙΑ)
ΡΕΥΜΑΤΟΣ:            10mA (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ)
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ:    ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ:          max 5 (συστοιχία)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ          5-85ο C
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 86-106 kPa
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ     10-90%

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823