ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Κάθε χρόνο oι πυρκαγιέs ευθύνoνται για τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων ανά τον κόσμο καθώς και για την απώλεια περιουσίας ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Ο τομέας της καταπολέμησης των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό , με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση της ανθρώπινης παρουσίας, την προστασία του χώρου κατάσβεσης και  βέβαια , τη διασφάλιση της φιλικότητας του κατασβεστικού υλικού με το περιβάλλον.
.......Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η κατασκευή του . Ενός αερίου το οποίο δεν χρειάζεται εγκατάσταση σωληνώσεων, φιάλες υπό πίεση και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Δεν τελεί υπό πίεση και δεν χρειάζεται συντήρηση ή αναγόμωση. Είναι φιλικό προs το περιβάλλον, μη οξειδωτικό, μη διαβρωτικό και, επιτρέπει την παρουσία του ανθρώπου στον χώρο τηs κατάσβεσης.

....Σημαντικό πλεονέκτημα του είναι ο αριθμός των πιστοποιητικών που διαθέτει ,τα οποία το καθιστούν το πλέον ασφαλές κατασβεστικό αέριο σύμφωνα με τα διεθνή standards.

....Σκοπός αυτής της ιστιοσελίδας είναι να σας παρουσιαστούν οι δυνατότητες του ο τρόπος υπολογισμού, η εγκατάστασή του καθώς και τα πιστοποιητικά του, αποδεικνύοντας έτσι την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Τί είναι το FirePro?

....Όλες οι κατασβεστικές συσκευές χρησιμοποιούν τελευταίας γενιάς στερεό υλικό  SBK χωρίς πυροτεχνικό ενεργοποίητη (δεν περιέχει πυροτεχνικά υλικά όπως nitro-guanidine ή nitro-cellulose).

....Κατά την ενεργοποίηση του το στερεό SBK μετατρέπεται ραγδαία σε υψηλής ικανότητας κατασβεστικό αέριο, βασισμένο στην καυστική ποτάσα.

Βασικά Χαρακτηριστικά του αερίου :


Σχετικός πίνακας αναγκαίου κατασβεστικού υλικού ανά κυβικό μέτρο :


Ποσοστό μείωσης του Όζοντος (D.D.P.) = 0 ...........Γενικό ποσοστό επικινδυνότητας (G.W.P.) = 0

Παραμονή του στην ατμόσφαιρα (A.L.T.) = 0.........Ποσοστό διαβρωτικότητας = 0

.........................................................................................Ποσοστό Τοξικότητας = 0

Γενικά Χαρακτηριστικά :


Αυτόνομο & Αυτόματο..Δεν απαιτεί εξωτερική πηγή ενεργοποίησης (ηλεκτρική ή πιεστική) ενώ ταυτόχρονα  είναι συμβατό με όλα τα συμβατικά και σημειακά συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης.

Όχι σε συκευασία υπό πίεση..Το υλικό SBK είναι σε στερεά μορφή έως την ενεργοποίηση του.

Μείωση όγκου & χώρου..Μικρές συσκεασίες εν σχέση με τα υπό πίεση αέρια και τον χώρο που αυτές καταλαμβάνουν.

Πολλαπλοί τρόποι ενεργοποίησης..Δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω θερμότητας, ηλεκτρικής εντολής ή και..χειροκίνητα (μπορεί να πραγματοποιηθεί και συνδυασμός ηλεκτρικής και θερμικής για μεγαλύτερη αξιοπιστία του συστήματος).

Κατάλληλο για κάθε πυρκαγιά..Είναι κατάλληλο για πυρκαγιές τύπου A, B, C και Ε.

Φυσικό Ψυκτικό μηχανισμό..Το φυσικό ψυκτικό που διαθέτει (μάρμαρο) δεν αποτελεί κίνδυνο αδυναμίας εξόδου του.κατασβεστικού αερίου και άρα καταστροφή της συσκευής και αδυναμία κατάσβεσης.

Χαμηλό Κόστος..Έχει χαμηλότερο κόστος από τα υπόλοιπα συμβατικά κατασβεστικά αέρια.

Αποτελεσματική Λειτουργία...Δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικούς τρόπους, όταν όλα τα άλλα κατασβεστικά.αέρια στις ίδιες συνθήκες αδυνατούν (π.χ. αδυναμία ηλεκτρικής εντολής δεν μπορούν να..κατασβέσουν).

Την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής..Λόγω της μη χρήσης πυροτεχνικών υλικών έχει την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από.όλα τα κατασβεστικά αέρια χωρίς συντήρηση.

Τα κλασικά κατασβεστικά αέρια προκειμένου να καταπολεμήσουν την πυρκαγιά ακολουθούν τις εξής μεθόδους :

1. Μείωση οξυγόνου σε ποσοστό κάτω του 15%

2. Ψύξη της εστίας πυρκαγιάς.

3. Απομάκρυνση της καύσιμης ύλης.


Σε αντίθεση, το επενεργεί στην χημική αλυσίδα καύσης της πυρκαγιάς και την καταπολεμά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη αφαίρεση οξυγόνου από τον χώρο κατά την κατάσβεση αυτού.


Σε μία τυπική διάταξη πυρκαγιάς άτομα και τεμάχια ελεύθερων ριζών αντιδρούν μεταξύ τους παρουσία οξυγόνου, μέχρι η καιγόμενη ύλη να εξαντληθεί ή να γίνει κατάσβεση.

 

 

Κατά την ενεργοποίηση του FirePro το στερεό κατασβεστικό υλικό μετατρέπεται σε ραγδαίας διαστολής κατασβεστικό αέριο αποτελούμενο κυρίως απο καλιούχα άλατα (K2CO3).

 

 

 

Το κατασβεστικό αέριο αντιδρά με την φλόγα απορροφώντας ενέργεια και παράγοντας ελεύθερες ρίζεςκαλίου κυρίως από τον διαχωρισμό των καλιούχων αλάτων (π.χ. K2CO3).

 

 

 

Οι ρίζες καλίου προσαρτώνται σε άλλες ελεύθερες ρίζες στην φλόγα παράγοντας σταθερές ενώσεις όπως KOH και διακόπτοντας έτσι τις χημικές αντιδράσεις της καύσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να  κατασβένει την φλόγα χωρίς επίδραση στη συγκέντρωση του οξυγόνου.

 

.............Η ποσότητα του KOH είναι τόσο μικρή ώστε δεν είναι δυνατό να ανιχνευθεί με μετρήσεις.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model FP-8..............


Mass of extinguishing material 8 gr
Activation mode/s Thermally activated Thermocord at 172°C
Weight Gross 14 gr Net 8 gr
Operation (Discharge) time 3-6 seconds
Discharge outlets 1
Dimensions 14mm x 52mm (diameter)
Q-factor (basic qty/m3) 30 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.
 

Model FP-20..............


Mass of extinguishing material 20 gr
Activation mode/s Thermally activated Thermocord at 172°C
Weight Gross 96 gr Net 20 gr
Operation (Discharge) time 3-6 seconds
Discharge outlets 2
Dimensions 128mm x 28mm (diameter)
Q-factor (basic qty/m3) 40 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.

Model FP-100..............


Mass of extinguishing material 100 gr
Activation mode/s Electrical (min.12V D/C 0.8A 3-4 secs.) Thermal cord at 172°C
Activator Heating element with 2 Ohm Resistance
Testing electrical current Max. 5mA
Weight Gross 840 gr Net 100 gr
Operation (Discharge) time 5-10 secs
Discharge outlets 1
Dimensions 125mm x 88mm (diameter)
Q-factor (basic qty/m3) 40 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.

Model FP-200..............


Mass of extinguishing material 200 gr
Activation mode/s Electrical (min.12V D/C 0.8A 3-4 secs.) Thermal cord at 172°C
Activator Heating element with 2 Ohm Resistance
Testing electrical current Max. 5mA
Weight Gross 1450 gr Net 200 gr
Operation (Discharge) time 10-15 secs
Discharge outlets 1
Dimensions 145mm x 88mm (diameter)
Q-factor (basic qty/m3) 40 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.

Model FP-200M..............


Mass of extinguishing material 200 gr
Activation mode/s Manual by pulling a metal ring connected to a safety pin
Activator Chemical element with 1.5 Ohm Resistance
Testing current n.a.
Weight Gross 1000 gr Net 200 gr
Operation (Discharge) time 10-15 secs
Discharge outlets 1
Dimensions 139mm x 88mm (diameter)
Q-factor (basic qty/m3) 40 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.

Model FP-500.............


Mass of extinguishing material 500 gr
Activation mode/s Electrical (min.12V D/C 0.8A 3-4 seconds) Thermally activated Thermocord at 172°C
Activator Heating element with 2 Ohm Resistance
Testing current max 5mA
Weight Gross 2700 gr Net 500 gr
Operation (Discharge) time 10-15 secs
Discharge outlets 1
Dimensions 260mm x 88mm (diameter)
Q-factor (basic qty/m3) 40 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.

Model FP-1200.............


Mass of extinguishing material 1200 gr
Activation mode/s Electrical (min.12V D/C 0.8A 3-4 seconds) Thermally activated Thermocord at 172°C
Activator Heating element with 2 Ohm Resistance
Testing current max 5mA
Weight Gross 6000 gr Net 1200 gr
Operation (Discharge) time 8-10 secs
Discharge outlets 1
Dimensions 670mm x 85mm (diameter)
Q-factor (basic qty/m3) 40 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.

Model FP-2000.............


Mass of extinguishing material 2000 gr
Activation mode/s Electrical (min.12V D/C 0.8A 3-4 seconds) Thermally activated Thermocord at 172°C
Activator Heating element with 2 Ohm Resistance
Testing current max 5mA
Weight Gross 14000 gr Net 2000 gr
Operation (Discharge) time 10-15 secs
Discharge outlets 1
Dimensions 300mm x 300mm x 180mm
Q-factor (basic qty/m3) 60 gr
Self activation temp. of fire extinguishing material 300°C
Classes of fire A, B, C.

Το κατασβεστικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε είδους και μεγέθους εφαρμογή. Μία βασική διάκριση των συσκευών είναι η ακόλουθη ανάλογα με τον όγκο του χώρου :


FP8.......FP20........FP100ν

Μικρή κατηγορία αυτόνομων συσκευών για χρήση σε ηλεκτρικούς πίνακες όλων των μεγεθών, μηχανές, UPS, οικιακούς υπολογιστές, οθόνες, τηλεοράσεις, Server, Racks, γεννήτριες κτλ.

.................................


FP200......FP200M.......FP500

Μεσαία κατηγορία συσκευών με δυνατότητα και ηλεκτρικής εντολής για χρήση σε μεγαλύτερες συσκευές της πρώτης κατηγορίας, καθώς και σε σκάφη, τραίνα, αυτοκίνητα κτλ.

..................................


FP1200.......FP2000 .......FP3000....... FP6300

Μεγάλη κατηγορία συσκευών με δυνατότητα κάλυψης χώρων, όπως Computer Rooms, δωμάτια ηλεκτρικών πινάκων, Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης, Πεδία κτλ.

..................................


....Το κατασβεστικό σύστημα είναι σχεδιασμένο για ολική κατάκλιση χώρου ή τοπική εντός του αντικειμένου προστασίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μειώσουμε το κόστος εγκατάστασης ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα ενάντια στην πυρκαγιά.

....Ο υπολογισμός της ποσότητας του κατασβεστικού αερίου υπολογίζεται σε συνάρτηση  με τον όγκο του χώρου και την κατηγορία πυρκαγιάς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο τύπος υπολογισμού μας παρέχει την ποσότητα σε gr, με αποτέλεσμα να επιλέξουμε από την λίστα συσκευών τον συνδυασμό αυτό που θα μας δώσει την ζητούμενη συγκέντρωση.

 Συστήματα Ολικής Κατάκλισης


Υπολογίζουμε βάση του όγκου την ποσότητα του κατασβεστικού αερίου.

Επιλέγουμε τις συσκευές προκειμένου να καλύψουμε την υπολογισμένη ποσότητα.

Τοποθετούμε τις κατασβεστικές συσκευές στην οροφή του χώρου με κατεύθυνση προς το δάπεδο.

Προσπαθούμε να κατανίμουμε τις συσκευές ομιόμορφα στον χώρο.

Προσέχουμε να μην υπάρχουν αντικείμενα μπροστά απο την ευθεία εκτόνωσης του αερίου προκειμένου να υπάρξει σωστή και γρήγορη κατανωμή σε ολόκληρο τον χώρο.

 Συστήματα Τοπικής Κατάκλισης


Υπολογίζουμε βάση του όγκου την ποσότητα του κατασβεστικού αερίου.

Επιλέγουμε τις συσκευές προκειμένου να καλύψουμε την υπολογισμένη ποσότητα.

Τοποθετούμε τις κατασβεστικές συσκευές εντός του αντικειμένου σε σημείο όπου χωράει.

Προσπαθούμε να κατανείμουμε τις συσκευές ομοιόμορφα στον χώρο.

Προσέχουμε να μην υπάρχουν αντικείμενα μπροστά απο την ευθεία εκτόνωσης του αερίου προκειμένου να υπάρξει σωστή και γρήγορη κατανομή σε ολόκληρο τον χώρο.

 Εγκατάσταση Θερμικού Αισθητήρα


Τοποθετούμε τον θερμικό αισθητήρα σε όλα τα κρίσιμα σημεία που μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Στηρίζουμε το θερμικό αισθητήρα με δεματικά τα οποία δεν σφίγγουμε πάρα πολύ (στραγγαλισμός).

Η σύνδεση μεταξύ δύο τεμαχίων θερμικού αισθητήρα γίνεται μέσω της επαφής και με δεματικά.

Η σύνδεση με την συσκευή πραγματοποιείται μέσω της ειδικής υποδοχής σε όλες τις .συσκευές (εκτός της FP20 που γίνεται μέσω επαφής του και δεματικού για την στήριξή του).

Η εγκατάσταση του κατασβεστικού αερίου είναι απλή και γρήγορη γιατί :

Έχει μικρό όγκο και είναι εύκολο στην μεταφορά του.

Διαθέτει στην συσκευασία του όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στήριξης (βάση, βίδες κτλ)..

Δεν επηρεάζει την αισθητική του χώρου.

Καταλαμβάνει τον μικρότερο όγκο απ΄ όλα τα κατασβεστικά αέρια.

Μπορεί να εγκατασταθεί τοπικά με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου, του κόστους και την αύξηση

........της αποτελεσματικότητας.

Μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους όπου δεν μπορεί να λάβει εντολή από σύστημα πυρανίχνευσης.

Δεν απαιτείται υδραυλική εγκατάσταση οδήγησης του αερίου.

...........

Το πρωτόκολλο του Montreal καθορίζει τα αέρια που βλάπτουν το Όζον της ατμόσφαιρας και  σύμφωνα με αυτό μπορούμε να καθορίσουμε και την συμπεριφορά του κάθε κατασβεστικού αερίου.

 
Halon 1301
Αδρανή Αέρια
CO2
FirePro
Ποσοστό καταστροφής του Όζοντος της ατμόσφαιρας
Υψηλή
Χαμηλή
Καθόλου

Καθόλου

Ποσοστό καταστροφής του περιβάλλοντος
Μέτρια
Χαμηλή
Καθόλου
Καθόλου
Χρόνος παραμονής στην ατμόσφαιρα
Υψηλή
Από πολύ υψηλή έως πολύ χαμηλή
Καθόλου
Καθόλου
Τοξικότητα
Χαμηλή
Χαμηλή
Υψηλή
Καθόλου
Αγωγιμότητα
Μέτρια
Μέτρια προς χαμηλή
Μέτρια προς χαμηλή
Καθόλου <24Kv
Ογκομετρική απόδοση ως κατασβεστικό αέριο
200 - 350 gr/m3
350 - 950 gr/m3
700 - 1500 gr/m3
30 - 60+ gr/m3

Για περισσότερες πληροφορίες www.uper.org/ozone

Επιπτώσεις στον άνθρωπο

Επιπτώσεις στα αντικείμενα

Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Foam & νερό
Προστασία κατά την χρήση του.
Υπάρχει πιθανότητα καταστροφής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών λόγω της παρουσίας νερού.
Δύσκολη η απομάκρυση των υπολοίπων και μπορεί να είναι δηλητηριώδης.
Νερό
Καμία επίπτωση σε συμβατικές πυρκαγιές
Προκαλή καταστροφή στα αντικείμενα και σε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
Καμιά σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον.
CO2
Πολύ επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Επιφέρει άμεσο θάνατο.
Προκαλεί υγρασία (λόγω θερμοκρασίας) στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Πολύ μικρό ποσοστό εκπομπής του αερίου εν σχέση με άλλες πηγές.
Αδρανή Αέρια
Μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικές βλάβες απο μη σωστή χρήση του.
Καμία καταστροφή
Δεν βλάπτουν το περιβάλλον
FM200
Μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικές βλάβες απο μη σωστή χρήση του.
Καμία καταστροφή

Καταστροφικό για το περιβάλλον. Κατάργηση από την Συνθήκη του Κιότο για τα προωθητικά αέρια.

Halon
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσία ανθρώπου.
Καμία καταστροφή
Καταστροφικό για το περιβάλλον.
FirePro
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσία ανθρώπου. Φιλικό ακόμα και σε μεγάλυτερη ποσότητα από το αναγκαίο για κατάσβεση.
Καμία καταστροφή
Φιλικό για το περιβάλλον και το Όζον.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823