ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Ονομαστικά Βάρη, Διακυμάνσεις Πληρώσεως, Ελάχιστες Κατασβεστικές Ικανότητες

Οι πυροσβεστήρες προς δοκιμή αποθηκεύονται για τουλάχιστον 24h σε θερμοκρασία 20 + 5°C και παραμένουν στη θερμοκρασία αυτή μέχρι τη δομική. Οι δοκιμές διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος 5 λεπτών από την απομάκρυνση τους από το χώρο της αποθήκευσης τους.
Οι πυροσβεστήρες (κόνεως και βάσης νερού) υπόκεινται πριν από ορισμένες δοκιμές σε διαδικασία συμπύκνωσης. Ο πυροσβεστήρας τοποθετείται σε μηχανή συμπύκνωσης σε κατακόρυφη θέση και αφήνεται να πέσει 500 φορές από ύψος 15mm, με συχνότητα 1 πτώση ανά δευτερόλεπτο, πάνω σε μία συμπαγή οριζόντια μεταλλική πλάκα.


Α.1 Ονομαστικά Βάρη
Τα ονομαστικά φορτία των φορητών πυροσβεστήρων θα έχουν μία από τις ακόλουθες τιμές, σύμφωνα με τις είδος του κατασβεστικού μέσου :

Πυροσβεστήρες κόνεως kg Πυροσβεστήρες βάσης νερού lit Πυροσβεστήρες CO2 kg
1 2 2
2 3 5
3 6  
4 9  
6    
9    
12    

Α.2 Διακυμάνσεις Πληρώσεως

Πυροσβεστικό μέσον Επιτρεπτή Διακύμανση
Σκόνη

1 kg

2 kg

≥ 3 kg

 

+ - 5 %

+ - 3 %

+ - 2 %

Όλα τα υπόλοιπα μέσα 0

- 5 %

Α.3 Ελάχιστες Κατασβεστικές Ικανότητες

α) Πυροσβεστήρες κόνεως

Ονομαστικό Βάρος Φωτιές Τύπου Α Φωτιές Τύπου Β
1 kg 5 A 21 Β
2 kg 8 A 34 Β
3 kg 13 A 55 Β
4 kg 13 A 70 Β
6 kg 21 A 113 Β
9kg 27 A  144 Β
12 kg 43 A 183 Β

β) Πυροσβεστήρες βάσης νερού

Ονομαστικό Όγκος Φωτιές Τύπου Α Φωτιές Τύπου Β
2 lit 5 A 34 Β
3 lit  5 A 55 Β
6 lit  8 A 113 Β
9 lit 13 A 183 Β


 
γ) Πυροσβεστήρες CO2

Ονομαστικό Βάρος Φωτιές Τύπου Α Φωτιές Τύπου Β
2kg - 21 Β
5 kg  - 55 Β


 
 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823