ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Β.1 Διάρκεια Λειτουργίας

Ταξινόμηση Φωτιάς Ελάχιστη Διάρκεια Λειτουργίας (sec)
Πυροσβεστήρες κόνεως Πυροσβεστήρες βάσης νερού Πυροσβεστήρες CO2
5 Α 6 6  
8 Α 6 9  
13 Α 9 9  
21 Α 9 9  
27 Α 9 12  
34 Α 12 15  
43 Α 15 15  
55 Α 15 15  

 
Τρεις πυροσβεστήρες ελέγχονται ως προς τη διάρκεια λειτουργίας τους. Η διάρκεια  λειτουργίας κάθε πυροσβεστήρα θα πρέπει να βρίσκεται εντός του 15
% της μέσης τιμής για τους τρεις.

 

Ταξινόμηση Φωτιάς Ελάχιστη Διάρκεια Λειτουργίας
Πυροσβεστήρες κόνεως Πυροσβεστήρες βάσης νερού Πυροσβεστήρες CO2
21 Β 6 - 6
34 Β 6 6 6
55 Β 9 9 9
70 Β 9 9 9
89 Β 9 9 9
113 Β 12 12 12
144 Β 15 15 15
183 Β 15 15 15
233 Β 15 15 15


Τρεις πυροσβεστήρες ελέγχονται ως προς τη διάρκεια λειτουργίας τους. Η διάρκεια  λειτουργίας κάθε πυροσβεστήρα θα πρέπει να βρίσκεται εντός του 15
% της μέσης τιμής για τους τρεις.

B.2 Εναπομένον Φορτίο
Η δοκιμή πραγματοποιείται σε τρεις πυροσβεστήρες. Το εναπομένον φορτίο δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από το 10 % του ονομαστικού φορτίου.Β.3 Χρόνος Έναρξης Λειτουργίας
Η δοκιμή πραγματοποιείται σε τρεις πυροσβεστήρες. Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να λειτουργούν μέσα σε 4 sec μετά την ενεργοποίηση της βαλβίδας λειτουργίας.

B.4 Εύρος Θερμοκρασιών Λειτουργίας
Κάθε κατασκευαστής δηλώνει τη μέγιστη (Tmax) και την ελάχιστη (Tmin) θερμοκρασία λειτουργίας των πυροσβεστήρων.
Η Tmax για όλους τους πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι 60°C ή υψηλότερη.
Η Tmin (εκτός των πυροσβεστήρων βάσης νερού) θα πρέπει να είναι -20°C, -30°C η χαμηλότερη.
Η Tmjn για τους πυροσβεστήρες βάσης νερού θα πρέπει να είναι : + 5°C, 0°C, -5°C, -10°C, -15°C, -20°C, -25°C, -30°C ή χαμηλότερη.
Για πυροσβεστήρες χωρίς αντιψυκτικό η Tmi θα είναι +5°C.

Η δοκιμή λειτουργίας στην Tmax και Tmin πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) πυροσβεστήρες. Δύο (2) πυροσβεστήρες ακολουθούν τον κύκλο Α και δύο (2) πυροσβεστήρες ακολουθούν τον κύκλο Β.

Κύκλος Α Κύκλος Β
(Tmin ± 2)° C (24h±lh) (Tmax ± 2)o C (24h±lh)
(+20° + 5)° C (24h±lh) (+20° + 5)° C (24h±lh)
(Tmax ± 2)o C (24h±lh) (Tmin ± 2)° C (24h±lh)

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις :


- Η εκκένωση πρέπει να ξεκινάει εντός 10 sec από την ενεργοποίηση της βαλβίδας λειτουργίας.
- Η διάρκεια λειτουργίας (πλην των πυροσβεστήρων CO2) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διπλάσια τιμή που μετρήθηκε στους 20°C.
- Η ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6 sec.
- Το εναπομένον φορτίο δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από το 15% του ονομαστικού φορτίου για τους πυροσβεστήρες κόνεως τύπου BC και περισσότερο από 10% του ονομαστικού φορτίου γι:α; όλους τους τύπους πυροσβεστήρων.

 

Για τους πυροσβεστήρες CO2 :


- Στη μέγιστη θερμοκρασία (Tmax) η διάρκεια λειτουργίας τους δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη αυτής που μετρήθηκε στους 20°C.
- Στην ελάχιστη θερμοκρασία (Tmin) η διάρκεια λειτουργίας δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2,5 φορές την τιμή που μετρήθηκε στους 20°C. 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823