ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Γ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ


Η διαρροή από έναν πυροσβεστήρα ή φιαλίδιο προωθητικού αερίου, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις ακόλουθες τιμές :1. Για τους πυροσβεστήρες εγκλωβισμένης πίεσης, μία απώλεια μικρότερη ή ίση του 6% (όγκος/όγκος) από το διαστελλόμενο αέριο στους 20°C, κατ' έτος.


2. Για τους πυροσβεστήρες CO2 και τα φιαλίδια προωθητικού αερίου που ελέγχονται με ζύγιση, μία απώλεια του 5% του ονομαστικού βάρους, κατ' έτος.


3. Για τους πυροσβεστήρες που συμπιέζονται κατά τη στιγμή της λειτουργίας, μία απώλεια 5cm3 του αερίου ανά λεπτό, ανά χιλιόγραμμο ή λίτρο φορτίου του πυροσβεστήρα.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823